potrącenie wierzytelności = kompensata?

atominsideatominside Użytkownik
edytowano września 2011 w Zarządzanie Nieruchomościami
Spółdzielnia Mieszkaniowa wystawia Wspólnocie kompensaty, powołując się na art. 498 k.c., czy ma do tego prawo??
art. 499 - Potrącenia dokonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Oświadczenie ma moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe.
Oświadczenie takie nie zostało złożone, czy w związku z tym Spółdzielnia ma prawo kompensować wierzytelności???
Po drugie, spotkałem się z różnymi intepretacjami tego przepisu, mianowicie, czy wierzytelności Spółdzielni i Wspólnoty są takie takie same, np. Wspólnota jest winna Spółdzielni za CO, a Spółdzielnia Wspólnocie za wodę, czy jest to ta sama wierzytelność mogąca mieć zastosowanie z mocy art. 498???

Komentarze

 • Opcje
  ZarządcaZarządca Zarzadca.pl ZARZADCA.PL
  edytowano listopada -1
  Skoro oświadczenie nie zostało złożone, to w jaki sposób dowiedzieliście się Państwo o potrąceniu?
  Staje się skuteczne w momencie, gdy doszło do wierzyciela wzajemnego, w taki sposób, że mógł się zapoznać z jego treścią, jednak jego forma jest dowolna. Na spółdzielni ciąży obowiązek wykazania, że oświadczenie złożyła.

  Odnośnie jednorodzajowości świadczeń - tu nie chodzi o tytuł, tylko o rodzaj świadczenia, innymi słowy: można potrącać pieniądze z pieniędzmi, rzeczy oznaczone co do gatunku z rzeczami oznaczonymi co do gatunki tej samej jakości.
  ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY II 6tfwtu9sbskv.png
 • Opcje
  Krak_hutaKrak_huta Użytkownik
  Dzień n dobry 😊
  Czy od ugody w trakcie spłacania rat dłużnik może zastosować kompensaty zamiast spłacać raty ?
  Połowę rat spłacił a spłaty drugiej połowy zaprzestał bo zaczął stosować kompensaty swoich zobowiązań wobec wspólnoty i w końcu stwierdził że już nic nie jest winien bo ugoda została spłacona (w niemal połowie kompensatami).
  W ugodzie jest zapis, że w przypadku nieuiszczenia w terminie jednej raty w wysokości ustalonej ugoda traci moc a dłużnik zobowiązany jest do niezwłocznej zapłaty pozostałego długu wraz odsetkami liczonymi od daty podpisania ugody.
  Dłużnikiem jest Zakład Gospodarki Lokalami Sp. z o.o. (ZGL) będący zarządcą a jednocześnie w imieniu gminy (ograniczone prawo użytkowania) jest płatnikiem zobowiązań (eksploatacja, media, odpady, fundusz remontowy).
  ZGL kompensował sobie nie tylko w wysokości zobowiązań wspólnoty wobec niego (dłużnika) z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie i kosztów administrowania oraz konserwacji; ale w pełnej wysokości naliczeń – chodzi o zaliczki określone w planie gospodarczym (bez mediów i odpadów) co oznacza że obejmował kompensatami swoje zobowiązania wobec wspólnoty z tytułu zaliczek określonych w planie gospodarczym.
  Przykład:
  Zaliczki eksploatacyjne:
  - lokale wyodrębnione – 720,00 zł
  - lokale z zasobu gminy – 280,00 zł ( zobowiązania ZGL)
  - kompensata całe 1 000,00 zł, nie pomniejszając kompensaty o swoje zobowiązania, czyli 280,00 zł, których po prostu nie wpłacał rachunek bankowy wspólnoty.
  Najemcy lokali z zasobu gminy wpłacali sumiennie swoje „czynsze” ale nie na rachunek bankowy wspólnoty a na rachunek ZGL do którego wglądu wspólnota nie miała.
  Na dodatek z rachunku wspólnoty były pokrywane w 100 % wszystkie zobowiązania – łącznie za lokale z zasobu gminy chociaż, chociaż ZGL zebranych od najemców pieniędzy jak już pisałem nie wpłacał na rachunek wspólnoty – pozostawiał „dla siebie”
  Nasuwa mi się także pytanie czy w relacji wspólnota – Sp. z o.o. można stosować takie kompensaty ?
  Sygnatariuszami ugody jestem ja jako członek jednoosobowego zarządu wspólnoty (wierzyciel) i prezes ZGL (dłużnik) jako jednoosobowy zarząd ZGL.
 • Opcje
  ZarządcaZarządca Zarzadca.pl ZARZADCA.PL
  Jeżeli zobowiązania wspólnoty mieszkaniowej względem dłużnika nie uległy przedawnieniu, to kompensata, czyli potrącenie wzajemnych należności zgodna jest prawem. W tym przypadku mamy do czynienia z potrąceniem ustawowym. Dochodzi ono do skutku przez oświadczenie woli jednego z wierzycieli złożone drugiemu, nie wymaga zgody.
  ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY II 6tfwtu9sbskv.png
 • Opcje
  Krak_hutaKrak_huta Użytkownik
  Dziękuję.
  Jednak głównie chodzi mi o to :
  ZGL kompensował sobie nie tylko w wysokości zobowiązań wspólnoty wobec niego (dłużnika) z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie i kosztów administrowania oraz konserwacji; ale w pełnej wysokości naliczeń – chodzi o zaliczki określone w planie gospodarczym (bez mediów i odpadów) co oznacza że obejmował kompensatami swoje zobowiązania wobec wspólnoty z tytułu zaliczek określonych w planie gospodarczym.
  Przykład:
  Zaliczki eksploatacyjne:
  - lokale wyodrębnione – 720,00 zł
  - lokale z zasobu gminy – 280,00 zł ( zobowiązania ZGL)
  - kompensata całe 1 000,00 zł, nie pomniejszając kompensaty o swoje zobowiązania, czyli 280,00 zł, których po prostu nie wpłacał rachunek bankowy wspólnoty.
  Najemcy lokali z zasobu gminy wpłacali sumiennie swoje „czynsze” ale nie na rachunek bankowy wspólnoty a na rachunek ZGL do którego wglądu wspólnota nie miała.
 • Opcje
  ZarządcaZarządca Zarzadca.pl ZARZADCA.PL
  Nie do końca rozumiem. Czy mam rozumieć, że ZGK nie wpłacał zaliczek za gminę na rachunek wspólnoty mieszkaniowej , ponieważ w ten sposób umarzał zobowiązania wspólnoty z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie i obsługę techniczną?
  ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY II 6tfwtu9sbskv.png
Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.