Yaga.BestContent.Recent

 • Wynajem miejsca postojowego dla niepełnosprawnych

  W naszej Wspólnocie jak właściciel złożył umotywowany wniosek o stworzenie miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej , utworzono takie miejsce bez odrębnej uchwały gdyż przepisy tego wymagają. Nie ma znaczenia, ze teren wspólny.
 • Uchwała niepodpisana przez zarząd

  Ważność uchwały nie zależy od tego czy została podpisana przez zarząd, ale od tego jak głosowali właściciele.

  Inną kwestią jest sprawa kar. Wspólnota mieszkaniowa nie ma uprawnień do penalizowania działań (lub bezczynności) swoich członków.
 • Uchwała niepodpisana przez zarząd

  Moim zdaniem, uchwały podejmują własciciele, a Zarząd swoim podpisem jedynie potwierdza ich podjęcie. Jeśli wszystkie dokumenty potwierdzaja przegłosowanie uchwały to ona obowiązuje. Zarząd nie ma prawa stwierdzać ważność lub nieważność uchwał.
 • Uchwała niepodpisana przez zarząd


  Jeszcze to: nie każde naruszenie wymogów formalnych prowadzi do nieważności uchwały. Przyjmuje się bowiem, że istotne są tyko takie uchybienia, które mogły mieć wpływ na treść uchwały.
 • Rezygnacja członków zarządu

  Głosowanie uchwały w drodze indywidualnego zbierania głosów jest rzeczywiście kompetencją zarządu (art. 23. ust. 1), jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by w sytuacji braku zarządu, właściciele samodzielnie przeprowadzili głosowanie uchwały. Panuje przekonanie, potwierdzone przez orzecznictwo Sądu Najwyższego, że nadmierne sformalizowanie interpretacji przepisów dotyczących działania wspólnoty mieszkaniowej mogłoby prowadzić do istotnego ograniczenia właścicieli lokali w wykonywaniu prawa własności albo wręcz do paraliżu ich czynności (z uzasadnienia uchwały SN sygn. akt IV CK 543/03).
 • Wspólny śmietnik dla dwóch małych wspólnot - dwie działki po dwa lokale

  Uważam, że przedstawiciel obu Wspólnot może podpisać umowę na wywóz smieci, oczywiście ta osoba musi mieć odpowiednie pełnomocnictwo
 • Wspólny śmietnik dla dwóch małych wspólnot - dwie działki po dwa lokale

  Przepraszam, nie chcę Cię wprowadzać w błąd, ale przecież ktoś musi wyjść z propozycją z Waszej strony o wspólnym odbiorze śmieci. Gmina zawiera umowę na odbiór smieci w całej gminie, ale nie w imieniu konkretnej Wspólnoty. Może najlepiej skontaktować się z firma odbierająca smieci i oni Wam podpowiedza jakie kroki trzeba podjąć.
 • Wspólny śmietnik dla dwóch małych wspólnot - dwie działki po dwa lokale

  Do blazwj_h - jesteś zawsze taki poprawny i w zgodzie z prawem, a tu piszesz, że nie ma znaczenia czy formalnie Wspólnoty sa czy nie. W tym przypadku nie zgadzam się z Tobą, umowa czy obowiązek ale zawarty pomiędzy dwoma stronami. Kto będzie podpisywał deklaracje i w czyim imieniu?
 • Wspólny śmietnik dla dwóch małych wspólnot - dwie działki po dwa lokale

  Jeśli formalnie sa, lub powinny być dwie wspólnoty, czyli są ale tylko na papierze, to moglibyście złożyć dwie deklaracje do wywozu śmieci.
  W moim mieście wzór deklaracji przewiduje wskazanie miejsca wspólnego składowania odpadów do wywozu. Obydwie wspólnoty w swoich deklaracjach wskazałyby to samo miejsce składowania . Czyli ten sam adres odbioru odpadów do wspólnego wywozu.

  Czy ma znaczenie że formalnie wspólnoty nie są założone? Moim zdaniem żadnego.
  Urząd Miasta, konkretnie wydział od gospodarki nieruchomościami nie ma moim zdaniem, zielonego pojęcia i nie weryfikuje, czy deklaracja złożona pochodzi od wspólnoty formalnie założonej czy nie.
  Nikt tego nie bada - więc złożone deklaracje będą działać. Badana jest treść deklaracji, a nie status formalny deklarującego.
  Po złożeniu deklaracji, na wskazane adresy przedstawicieli z waszych dwóch budynków przyjdą informacje o nr kont do wpłat za wywóz oraz o kwotach do zapłaty. Wywóz wspólny - ale każda wspólnota będzie płacić za siebie.
  Jeśli ktoś będzie te kwoty co miesiąc płaci - to wywóz będzie.
  Czyli pozostanie wam tylko umówić się w jaki sposób obydwa budynki będą składać się miesięcznie, tak żeby zbierać kwoty zadeklarowane w aktualnych deklaracjach.

  PS. Nie używamy tutaj słowa umowa. Wywóz śmieci jest obowiązkiem administracyjnym, nie czymś, na co można by się umówić.
 • Garaże wolnostojące - wspólnota?

  To przypadek nie objęty konkretnie przepisami prawa. Podobnie jak kondominum.
  Moim zdaniem stosowanie ustawy o własności lokali teoretycznie byłoby możliwe, ale mija się tu z celem. Tak jak w przypadku kondominium.
  Stosowałbym na waszym miejscu wyłącznie zasady wynikające z kodeksu cywilnego.