Yaga.BestContent.Recent

 • Wspólnota garaz

  Jest chybione w sensie praktycznym i jest z logiką na bakier. Oraz z tym, co nazwiemy poczuciem sprawiedliwości.
  Ale nie jest chybione do końca, ponieważ stan prawny regulujący te sprawy pozwala na organizowanie budynków i hal garażowych w jedną całość.
  Jeśli rzecz zaszyjesz w jeden lub dwa algorytmy naliczeń opłat za miejsce parkingowe w garażu, jeśli zasadę udziałową z ustawy dla wspólnot rozciągniesz na całą halę, to nagle okazuje się, że wszystko jest w najlepszym porządku.
 • Wspólnota garaz

  No to teraz poczekaj na wypowiedź jakiegoś zarządcy. Dowiesz się że wszystko jest w najlepszym porządku, a nawet, być może, zgodnie z prawem.
 • Wynagrodzenie Zarządu WM a ZUS

  https://forum.zarzadca.pl/discussion/9478/polski-lad-wynagrodzenie-dla-zarzadu-wm-a-skladka-zdrowotna

  Z formalnoprawnego punktu widzenia powołanie jest aktem administracyjnym jednostronnym. ;-)
 • Wzrost kosztów ogrzewania budynków gazem w 2022

  "Zakłady gazownictwa dostarczające gaz do wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni nie zawierają umów z poszczególnymi odbiorcami w lokalach, dlatego nie mają danych co do liczby gospodarstw domowych w budynku i naliczenia opierają na tym co przekażą im zarządcy. Gdyby informacje były rzetelne, do kuriozalnych podwyżek by nie doszło. Teraz błędne naliczenia trzeba będzie korygować, jeżeli dojdzie do uchwalenia zapowiadanej przez ministra Sasina ustawy, spółki gazownicze dokonają tych korekt wstecz od stycznia począwszy i bez konieczności składania wniosków przez zarządców. "

  Więcej na ten temat w artykule: "Gigantyczne podwyżki cen gazu we wspólnotach mieszkaniowych"
  Artykuł na stronie czasopisma Zarządca Portal Informacyjny
  https://zarzadca.pl/artykuly/gigantyczne-podwyzki-cen-gazu-we-wspolnotach-mieszkaniowych
 • Umowa deweloperska: notariusz odpowiada za klauzule abuzywne

  Podejść tak, jak do przypadku, że w budynku nie ma jeszcze wspólnoty mieszkaniowej. A może nawet nigdy nie będzie?

  Chodzi tu wtedy o udział w całej nieruchomości, w której nie ma części wspólnych nieruchomości i nie ma udziałów w części wspólnej nieruchomości.
  Sprzedaż samego udziału w częściach wspólnych nieruchomości nie jest możliwa, bo taki udział jest prawem związanym z prawem własności jakiegoś niewyodrębnionego lokalu.
  Gdy lokale nie są wyodrębnione, w grę może wchodzić jedynie sprzedaż udziału w calutkim budynku, w którym ani jeden lokal nie jest wyodrębniony. Czyli w którym nie ma wspólnoty mieszkaniowej. I to prawdopodobnie będzie ten twój przypadek.
 • Głosy małżonków - współwłaścicieli

  Nie jestem prawnikiem, ale z lektury opracowań prawnych które czytałem wnioskuję, że nie potrzeba pełnomocnictwa w tej sytuacji. Opieram się na komentarzu do ustawy o własności lokali autorstwa sędziego Romana Dziczka, który napisał tak w komentarzu do art. 23:
  "Jeżeli lokal należy do małżonków na zasadach wspólności ustawowej, każdy z małżonków może samodzielnie reprezentować oboje i głosować (na zebraniu lub „obiegiem”), chyba że drugi małżonek się temu sprzeciwi i sprzeciw dotrze do wspólnoty mieszkaniowej przed zakończeniem głosowania (art. 36 i 36(1) k.r.o.). Wówczas w braku porozumienia o umocowaniu jednego z małżonków może zdecydować sąd opiekuńczy (por. art. 39 w zw. z art. 36(1) § 3 k.r.o.).”

  R. Dziczek [w:] Własność lokali. Komentarz. Wzory pozwów i wniosków sądowych, wyd. VIII, Warszawa 2021, art. 23.
  Ale może ktoś inny jeszcze się wypowie na ten temat, bardziej zaznajomiony z tematem.
 • Wzrost kosztów ogrzewania budynków gazem w 2022

  Musisz się dostać żeby złożyć. BOK przesyła dokumenty do właściwego Działu Wsparcia Obsługi Klienta, który jest w jakimś dużym mieście.
  Oprócz właściwego oświadczenia wypełnia się tabelę z danymi zw. z umową oraz z określeniem procentowego udziału paliwa itp. Data o jakiej mowa w tabeli, to data złożenia oświadczenia. Żadna wsteczna.
  Tradycyjnie pełnomocnictwo do reprezentowania wspólnoty. Z tym że przed złożeniem dokumentu pełnomocnictwa trzeba koniecznie w BOK-u żeby urzędnik sprawdził, czy pełnomocnik widnieje w systemie. Jak nie widnieje, to urzędnik w BOKu jest uprawniony do wprowadzenia osoby do systemu. To ułatwi zadanie komuś w Dziale Wsparcia, bo inaczej gotowi nie wczytać się w umowę/uchwałę i odesłać oświadczenie do korekty, jak to było w moim przypadku.
  I rzecz najważniejsza: wnioskujesz także o korektę wstecz licząc od 1.01.2018. Czyli składasz pisemko przewodnie żeby zawnioskować o korektę. W Twoim Boku być może mają jakiś formularzyk na okoliczność korekty(?). A jak nie mają, to zaraz sprokurują, wszak sprawa jest mocno rozwojowa.
  Rezultatem złożenia poprawnego oświadczenia ma być, że przyjdzie na adres kompletnie nowa umowa o dostawę gazu.
  Nie będzie w niej gwarancji utrzymania cen przez dwa lata, ponieważ prawdopodobnie okres tzw. promocji minął i nieprędko wróci.
  Powinno z niej wynikać, że wspólnota nie wpada w pułapkę taryfy BW i przechodzi do taryfy W. Czyli tej aktualnie bezpieczniejszej i tańszej.
  Prawdopodobnie wspólnoty jeszcze objęte (wygasającymi sukcesywnie) promocjami nie powinny przegapić momentu ich wygaśnięcia i też składać te oświadczenia. Bo prawdopodobnie jest tak, że może być dana wspólnota na dwuletniej promocji, będąc nadal w taryfie BW. Od listopada jest jasne, że z taryfy BW trzeba bezwzględnie uciekać - najpóźniej wraz z wygaśnięciem promocji.
 • Służebność drogi dojazdowej - w jaki sposób podzielić koszty

  Zapis w akcie notarialnym nie jest przepisem ustawy, a okoliczność, że zarządca konsultował sposób naliczeń z kancelarią prawną nie oznacza, że działa zgodnie z prawem. W mojej ocenie ten zapis spełnia przesłanki klauzuli niedozwolonej.

  Właściciele mogą w każdej chwili ustalić w jaki sposób się będą rozliczać.
 • Sposób przeprowadzenia Zebrania Członków Wspólnoty

  1. Mogą - patrz wyrok Sądu Najwyższego z 11 stycznia 2007 r. o sygnaturze II CSK 370/06, cytuję fragment: właściciele nie są związani treścią projektów uchwał przedstawionych w zawiadomieniu o terminie zebrania wraz z porządkiem obrad, w związku z czym mogą podejmować uchwały wykraczające poza te projekty lub je zmieniać.
  2. Mogą - poprzez wykreślenie z porządku zebrania w punkcie zebrania: przyjęcie porządku zebrania, jednocześnie patrz wyrok Sądu Najwyższego
  3. Mogą - patrz wyrok Sądu Najwyższego
  4. Żadnych
 • Miejsce parkingowe w hali garażowej - opłaty

  Aha. Trochę się nasuwa wniosek, że zakładasz, że Ty jesteś jakoś specjalnie potraktowany tą opłatą, ponieważ jako jedyny w tym garażu nie jesteś właścicielem lokalu powyżej.
  Jeśli tak myślisz, to nic bardziej błędnego. Opłaty za miejsca sąsiednie są dokładnie takie same.