Yaga.BestContent.Recent

 • Wynagrodzenie członków zarządu

  Przychodem z innych xródeł nie podlegającym opodatkowaniu
  Kiedyś się wypełniało Pit 8C, dziś Pit 11 w wierszu dot. innych źródeł.
  Funkcja społeczna.
 • Zakaz parkowania poza miejscami prywatnymi

  Nie mogą zabronić, ponieważ jest Pani współwłaścicielem terenu, chyba że właściciele lokali podjęli jakąś uchwałę w przedmiocie sposobu korzystania z nieruchomości wspólnej. Może ten sposób został ujawniony w księdze wieczystej. Czy sprawdzała to Pani?
 • W jaki sposób prowadzić księgowość

  Wspólnota mieszkaniowa powstaje z mocy prawa z chwilą wyodrębnienia się pierwszego lokalu. Tutaj nie ma mowy o tym czy ktoś che, czy nie che być we wspólnocie. Obowiązuje to wszystkich właścicieli, tzn właściciel lokali wyodrębnionych jak i tych które nie zostały jeszcze sprzedane. W pierwszej kolejności polecam przeczytanie ustawy o własności lokali. A straszenie sądem to mrzonki . Ponieważ jesteście tzw. "dużą wspólnotą" to na zarządzie lub zarządcy wspólnoty spoczywa obowiązek naliczania i egzekwowania stosownych opłat. To zarząd/zarządca jest zobowiązany do składania przed właścicielami sprawozdania merytorycznego i finansowego ze swojej działalności. Rozliczanie i pobieranie opłat jest uzależnione od udziału w nieruchomości a nie od powierzchni danego lokalu, czy też od ilości lokali. Podjęta w tej sprawie uchwała jest niezgodna z obowiązującą UWL. Aby być zarządcą wspólnota musi podjąć w tej sprawie uchwałę. To są podstawy. Już na początku popełniacie mnóstwo błędów, które będą później skutkowały narastającymi problemami. Piszę to ponieważ znam Wspólnotę, która tak samo postępowała, i po 5 latach borykała się z brakiem pieniędzy, nieopłaconymi rachunkami i sprawami w sądzie.
 • Podzial kosztow NW - hala garazowa

  Naturalnie. Tak skomplikować sytuację można tylko w hali w której udziałów nie ma, która lokalem nie jest.
 • Sprzedaz mieszkania a dlug we wspolnocie

  Nowy właściciel nie zapłaci, jak ktoś ma dług, to trzeba go szybko windykować. Proponowany zapis regulaminu nie będzie wiążący.
 • Pilnie potrzebny kontakt do samostrzel 2815

  Spółdzielnia dystybuując ciepło ze swojej kotłowni do sieci ciepłowniczej wspólnoty mieszkaniowej występuje jako przedsiębiorstwo energetyczne, ustalając cenę winna kierować się zasadami wynikającymi z 45 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne; kwestie sporne rozstrzyga, w zależności od tego czy działalność spółdzielni wymaga koncesji czy też nie – albo Prezes Regulacji Energetyki (przy wymogu uzyskania koncensji), albo Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (gdy brak wymogu uzyskania koncesji).
  "Przyjąć zatem należy, że spółdzielnia mieszkaniowa dystrybuując ciepło do sieci wspólnoty mieszkaniowej ma status przedsiębiorstwa energetycznego w rozumieniu art. 3, pkt. 12 ustawy Prawo energetyczne (por. : wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Antymonopolowy z dnia 19 czerwca 2002 r., sygn. akt XVII Ame 86/01 i 87/01).

  Skoro spółdzielnia w stosunkach ze wspólnotą występuje jako przedsiębiorstwo energetyczne, należy na tym etapie ustalić, czy działalność ta wymaga udzielenia koncesji, ponieważ w takim przypadku kontrola cen ustalanych w rozliczeniach z odbiorcami podlega Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki. Natomiast brak wymogu uzyskania koncesji powoduje, że organem właściwym do rozpatrywania prawidłowości kalkulacji taryf w tym przypadku jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów."
  Więcej na ten temat w artykule: "Spółdzielnia nie narzuci wspólnocie kosztów ogrzewania"

  Artykuł na stronie czasopisma Zarzadca.pl
  https://zarzadca.pl/artykuly/spoldzielnia-nie-narzuci-wspolnocie-kosztow-ogrzewania
 • Ksiegowanie na kontach

  Właściwy wynik, ten podlegający rozliczeniu i rozskięgowaniu na "dwójki/siódemki" to wynik na samej częsci eksploatacyjnej.

  Fundusz Remontowy idzie sobie osobno - poza wynikiem. Jego saldo przechodzi na rok następny.

  A media rozliczamy do zera, tj. wynik w tej części finansów wspólnoty teoretycznie powinien wynosić zero. Rozliczenia mediów ponadto na pewno nie zatwierdza się uchwałami. Ustalanie wyniku na mediach na dzień 31.12. jest sztuką dla samej sztuki.

  No to pytanie: co było wynikiem w tej wspólnocie. Czego tak na prawdę nie rozksięgowano. A było takie pilne że czekało na uchwały, które w pandemii nie zapadły.
 • Ksiegowanie na kontach

  Hmm...
  Generalnie w pełnej księgowości jest tak:
  Oznaczenie
  Konto wyniku finansowego oznacza się zwykle jako 860. Najczęściej nie stosuje się ewidencji analitycznej.
  Jest to konto jest typu „Koszty”.

  Przeznaczenie
  Wynik finansowy za dany rok pozostaje na koncie 860 do czasu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ten rok w roku następnym. Pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok ubiegły saldo konta 860, stanowiące wynik finansowy netto, podlega przeniesieniu na konto Rozliczenie wyniku finansowego, w celu dokonania jego rozliczenia.
  Jeżeli do końca następnego roku obrotowego sprawozdanie finansowe za rok poprzedni nie zostanie zatwierdzone, przeniesienie salda konta 860 na konto 820 następuje pod datą ostatniego dnia tego roku.

  Tłumacząc z polskiego na nasze i pomijając estetykę ustawy o rachunkowości, której w zasadzie lubić i stosować nie musimy - jest tak, jak myślisz. Masz bałagan z dwóch lat w jednym worku.
  Po pierwsze to ustal, czy poda,j bo już wiesz z czego, w tej wspólnocie składa się wynik.
  Właściwie dwa wyniki, bo masz w tym worku dwa lata. Czy jest to suma wyników na mediach + eksploatacji i (nie daj Boże) na funduszu remontowym, zebrany do jednej wartości do kupy zusammen? Czy też mówimy o nierozksięgowanych wynikach na samej eksploatacji?
  Co by tam nie było, to wypadałoby być może te dwa wyniki co najmniej porozdzielać. I zobaczyć jakie to są w ogóle wartości z osobna. Nie zdziwiłbym się gdyby w jednym roku była strata.

  Ktoś prawdopodobnie myślał, że rozliczenie wyniku (nadwyżki na eksploatacji) nie jest dopuszczalne na tle ustawy o własności lokali bez uchwały (uchwał ) zatwierdzających. Jeśli tak, mylił się ten ktoś okrutnie.
 • Kominy dymowe a wentylacyjne

  ODpowiedzieć na to pytanie winien zarządca, a raczej zarząd wspólnoty mieszkaniowej.
 • Kto ponosi koszty przy wymianie pionu kanalizacji?

  Koszty przywrócenia do stanu pierwotnego pokrywa wspólnota mieszkaniowa, przed udostępnieniem lokalu proszę spisać porozumienie, ustalić zakres prac, terminy. Warto zrobić zdjęcia.