Yaga.BestContent.Recent

 • Błędne wskazania liczników wody.

  Anuluję swój wcześniejszy wpis. Ktoś tu zawalił, to już kwestia umowy z wykonawcą, czy on czy zarząd/ zarządca. Ja bym się zgodził max na zużycie z poprzednich lat jeśli takowe jest. Rozumiem, że cyrkulacja to świerza inwestycja. Ale dlaczego zawyżone zużycie na zimnej wodzie
 • Błędne wskazania liczników wody.

  blazej_h napisał użytkownik: »
  Jakby nie było, kto pyta nie błądzi.
  Tu nie ma żadnych procedur z wyjątkiem zdroworozsądkowych.
  Zużycia w jednym lokalu są nieznane. Na ma tam historii.
  Należy zatem utworzyć historię zużyć w tym lokalu. np. z trzech miesięcy. Wyznaczyć średnią zużyć i skorygować to jedno konkretne rozliczenie wody wg tego średniego.

  Był wodomierz, zakładam, że z ważną legalizacją. A dlaczego inni mają wierzyć, że tam nie zamieszkało 10 osób. Mało prawdopodobne ale może wodomierz główny wskazał mniej niż suma lokalowych i tą różnicą obciążyć ten lokal. Inaczej to uchwała przekraczające zarząd zwykły. Problemowy może zbierać podpisy aby poddać taką uchwałę pod głosowanie no i kto zapłaci za zbieranie głosów przez zarząd i powiadomienie właścicieli. Oczywiście wiele zależy od relacji a to już inny temat
 • brak gorącej wody - cyrkulacja a Zarządca

  Mógłby być zainstalowany, ale skoro pion jest u sąsiada, to odpowietrznik z zaworem również wylądowałby u sąsiada. Tak, czy inaczej, ktoś ten zawór musiałby otwierać. Instalowanie odpowietrznika automatycznego bez zaworu odcinającego, to byłoby duże ryzyko, ponieważ ten element jest dosyć zawodny i dlatego powinien być zawsze zabezpieczony zaworem ręcznym i uruchamiany tylko na czas odpowietrzania.

  Nie należy zresztą zakładać a priori, że instalacja jest wykonana nieprawidłowo. Jeśli jest podłączona poprawnie, to odpowietrznik jest całkowicie zbędny, ponieważ to punkt czerpalny pełni rolę odpowietrznika. Tak więc, problem z sąsiadem niekoniecznie polega na tym, że coś jest wadliwe, tylko to, że sąsiada nie ma i nie używa on swojej instalacji.

  Odpowietrzniki z dodatkowymi zaworami byłyby niezbędne, gdyby ktoś wykonał instalację wadliwie, wg schematu wklejonego przez KubaP.

  Pozdr.
 • Błędne wskazania liczników wody.

  Okazało się, że w mieszkaniu na ostatnim piętrze jest zamontowany mieszalnik i nawet jak wszystkie krany były zakręcone i nie było poboru wody, liczniki się obracały. Obecnie zamontowano zawory jednokierunkowe i liczniki działają prawidłowo. Niestety nierealne zużycia zimnej i ciepłej wody zostały uwzględnione w rozliczeniu. Jakie są procedury w takich sytuacjach, czy decyzje powinien podjąć zarząd wspólnoty?
 • Błędne wskazania liczników wody.  wspólnota_K napisał użytkownik: »
  Po rozliczeniu rocznym wspólnoty mieszkaniowej okazało się, że w jednym lokalu były błędne wskazania liczników zimnej i ciepłej wody. Odczyty liczników pokazywały za duże zużycia.
  1. Jakie są są procedury w takiej sytuacji?
  2. Czy powinien być sporządzony protokół z takiej sytuacji?
  3. Jakie powinno się przyjąć zużycie zimnej i ciepłej wody, czy można przyjąć średnią z poprzednich trzech lat?
  4. Czy powinno się wykonać korektę całego rozliczenia zimnej i ciepłej wody i przesłać nowe rozliczenia dla wszystkich mieszkań?

  Kto pyta, zarząd czy właściciel lokalu?
 • Błędne wskazania liczników wody.

  1. Nie da się skorygować tylko jednego rozliczenia, ponieważ ulegnie zmianie średnia cena ciepłej wody, która jest wyliczana w następujący sposób: (koszty zimnej wody, którą ogrzewamy + koszty grzania tej wody) / ilość zużytej ciepłej wody wykazanej na wszystkich licznikach w lokalach. Jeżeli przyjmiemy inne zużycie ciepłej wody w lokalu, w którym były błędne odczyty to zmieni nam się całkowita ilość zużytej ciepłej wody we wszystkich lokalach a tym samym średnia cena ciepłej wody.
  2. Czy powinien być sporządzony specjalny protokół, z którego wynika, że odczyty ZM i CW były błędne i w którym określamy sposób ustalenia realnego zużycia ZM i CW w tym lokalu?
 • Koszty wspólne

  Now napisał użytkownik: »
  Czy może ktoś podsunąć podstawę prawną że jako nie członek spółdzielni mam płacić od udziału w cz. wspólnych

  Tak, proszę zauważyć, że zgodnie z art. 4 ust. 4m ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych właściciele lokali, któzy nie są członkami uczestniczą między innymi w pokrywaniu kosztów związanych z nieruchomościami wspólnymi. Pojęcie nieruchomości wspólnej użyte w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych zostało zaczerpnięte z ustawy o własności lokali, która w wielu zreszta sytuajach ma zastosowanie do spółdzielni.
  Pomocne piśmiennictwo:
  "Rozwiązanie dotyczące pokrywania kosztów związanych z nieruchomością wspólną są tu analogiczne jak w ustawie o własności lokalu (według której każdy właściciel obowiązany jest pokryć część kosztów proporcjonalną do jego udziału we własności), ale w odniesieniu do samego lokalu przyjęto inną zasadę, bo w świetle ustawy o własności lokali każdy właściciel pokrywa w całości koszty utrzymania lokalu stanowiącego jego własność."

  Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz. Ewa Bończak - Kucharczyk, s. 182, tamże
 • Opłata za platformy parkingowe vs opłata za miejsce stacjonarne

  Zarządca napisał użytkownik: »
  Czy mam rozumieć, że część współwłaścicieli korzysta wyłącznie z platformy?
  A część parkuje na posadzce?

  N2000.jpg
 • Opłata za platformy parkingowe vs opłata za miejsce stacjonarne

  Patrząc jednak na zapis UoWL art 3.2. to taka platforma SŁUŻY więcej niż jednemu właścicielowi, więc powinna stanowić urządzenie zaliczone do części wspólnych . Koszty konserwacji i naprawy ponoszą wszyscy właściciele lokali tworzący WM jak np: przy opłacie za windy
  Do zarządzania samym garażem uwl nie ma zastosowania,
  Zastosowanie ma kodeks cywilny - dział współwłasność. Choć pewne analogie można uznać.

  Garaż jest współwłasnością pewnej liczby podmiotów. I jest zawarta umowa do korzystania (quoad usum). Jednym przypadły miejsca naziemne, innym na platformie. Platformy nie są własnością korzystających ale współwlasnościa wszystkich współwłaścicieli. Każdy ze współwłaścicieli ma udział w tym garażu i ponosi wg tego udziału koszty z tym udziałem związane. A przypomnę to są koszty związane z utrzymaniem samego garażu, jak i koszty związazane ze wspólnotą (utrzymanie NW).
  Gdyby nie było miejsc na platformach, udziały użytkowników miejsc naziemnych byłyby większe i większe ponosiliby koszty. • Nieszczelny balkon

  Albo zgodnie z prawem albo w jakimś układzie z aktywnymi członkami wspólnoty aby zachować stołek. Tu widzę wybór tego drugiego i tu, uważam, nie ma na to miejsca. ,,dywagacjami" starałem się nakłonić innych do podsunięcia prawnych rozwiązań.