Ugoda ze wspólnotą mieszkaniową

Martyna2002Martyna2002 Użytkownik
Mam pytanie czy po podpisaniu ugody odnośnie zadłużenia mieszkania i po wpłacie pierwszej raty mogę ugodę zmienić na bardziej kozystne dla mnie warunki. Zaznaczam że pierwsza rata jest najwyższa.

Komentarze

 • Opcje
  KubaPKubaP Użytkownik
  edytowano listopada -1
  [cite] Martyna2002:[/cite]Mam pytanie czy po podpisaniu ugody odnośnie zadłużenia mieszkania i po wpłacie pierwszej raty mogę ugodę zmienić na bardziej korzystne dla mnie warunki.
  Zaznaczam że pierwsza rata jest najwyższa.
  do tanga trzeba dwojga ... jak się WM zgodzi, to czemu nie
 • Opcje
  Martyna2002Martyna2002 Użytkownik
  edytowano listopada -1
  Dziekuje za odpowiedź ale chodzi mi o to czy są jakieś przepisy regulujące sprawy ugody. Nie chodzi mi o zaniechanie spłacania zadłużenia ale o zwiekszenie rat z 6 jakie zaproponowała wspólnota w ugodzie do 10.
 • Opcje
  KubaPKubaP Użytkownik
  edytowano marca 2016
  [cite] Martyna2002:[/cite]Dziekuje za odpowiedź ale chodzi mi o to czy są jakieś przepisy regulujące sprawy ugody. Nie chodzi mi o zaniechanie spłacania zadłużenia ale o zwiekszenie rat z 6 jakie zaproponowała wspólnota w ugodzie do 10.
  na zwiększenie rat musi się zgodzić druga strona ugody , nie tylko Ty .

  Ugoda to jest taka mniejsza kara (niż windykacja) dla właściciela lokalu za to, że ma dług wobec wspólnoty.
  Jak masz dług wobec WM tzn, że chwilowo żyjesz na koszt innych współwłaścicieli lokali.
 • Opcje
  Martyna2002Martyna2002 Użytkownik
  edytowano listopada -1
  Ale czy mogę spróbować zmienić ugodę czy pierwsza podpisana jest decyzyjna.
 • Opcje
  gecongecon Użytkownik
  edytowano marca 2016
  czy mogę spróbować zmienić ugodę czy pierwsza podpisana jest decyzyjna
  Jest zasada, że każdą umowę zawsze, w każdej chwili można renegocjować z drugą stroną. Kwestia umiejętności mediacyjnych tylko.
 • Opcje
  KubaPKubaP Użytkownik
  edytowano marca 2016
  [cite] Martyna2002:[/cite]Ale czy mogę spróbować zmienić ugodę czy pierwsza podpisana jest decyzyjna.
  próbować możesz, bo "kto nie próbuje w kozie nie siedzi" ....:wink:
  zgoda musi być obustronna

  Taka ugoda jest dowodem w sprawie w Sądzie, gdy dłużnik jej nie realizuje ....
 • Opcje
  LaluniaLalunia Użytkownik
  edytowano listopada -1
  [cite] Martyna2002:[/cite]Ale czy mogę spróbować zmienić ugodę czy pierwsza podpisana jest decyzyjna.
  Ugoda jest umową wzajemną. W RP istnieje swoboda zawierania umów, zatem raz podpisana nie musi być ostateczna. Zapewne ugoda zawiera klauzulę, że zmiana warunków ugody wymaga formy pisemnej w formie aneksu. Należy wystąpić o aneks do umowy, ale do momentu jego podpisania chcąc dotrzymać jej warunków należy postępować zgodnie z ustaleniami pierwotnymi.
 • Opcje
  Krak_hutaKrak_huta Użytkownik
  Dzień n dobry 😊
  Czy od ugody w trakcie spłacania rat dłużnik może zastosować kompensaty zamiast spłacać raty ?
  Połowę rat spłacił a spłaty drugiej połowy zaprzestał bo zaczął stosować kompensaty swoich zobowiązań wobec wspólnoty i w końcu stwierdził że już nic nie jest winien bo ugoda została spłacona (w niemal połowie kompensatami).
  W ugodzie jest zapis, że w przypadku nieuiszczenia w terminie jednej raty w wysokości ustalonej ugoda traci moc a dłużnik zobowiązany jest do niezwłocznej zapłaty pozostałego długu wraz odsetkami liczonymi od daty podpisania ugody.
  Dłużnikiem jest Zakład Gospodarki Lokalami Sp. z o.o. (ZGL) będący zarządcą a jednocześnie w imieniu gminy (ograniczone prawo użytkowania) jest płatnikiem zobowiązań (eksploatacja, media, odpady, fundusz remontowy).
  ZGL kompensował sobie nie tylko w wysokości zobowiązań wspólnoty wobec niego (dłużnika) z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie i kosztów administrowania oraz konserwacji; ale w pełnej wysokości naliczeń – chodzi o zaliczki określone w planie gospodarczym (bez mediów i odpadów) co oznacza że obejmował kompensatami swoje zobowiązania wobec wspólnoty z tytułu zaliczek określonych w planie gospodarczym.
  Przykład:
  Zaliczki eksploatacyjne:
  - lokale wyodrębnione – 720,00 zł
  - lokale z zasobu gminy – 280,00 zł ( zobowiązania ZGL)
  - kompensata całe 1 000,00 zł, nie pomniejszając kompensaty o swoje zobowiązania, czyli 280,00 zł, których po prostu nie wpłacał rachunek bankowy wspólnoty.
  Najemcy lokali z zasobu gminy wpłacali sumiennie swoje „czynsze” ale nie na rachunek bankowy wspólnoty a na rachunek ZGL do którego wglądu wspólnota nie miała.
  Na dodatek z rachunku wspólnoty były pokrywane w 100 % wszystkie zobowiązania – łącznie za lokale z zasobu gminy chociaż, chociaż ZGL zebranych od najemców pieniędzy jak już pisałem nie wpłacał na rachunek wspólnoty – pozostawiał „dla siebie”
  Nasuwa mi się także pytanie czy w relacji wspólnota – Sp. z o.o. można stosować takie kompensaty.
  Sygnatariuszami ugody jestem ja jako członek jednoosobowego zarządu wspólnoty (wierzyciel) i prezes ZGL (dłużnik) jako jednoosobowy zarząd ZGL
 • Opcje
  ZarządcaZarządca Zarzadca.pl ZARZADCA.PL
  Potrącenie to też forma spłaty, ponieważ dochodzi do umorzenia zobowiązania.
  ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY II 6tfwtu9sbskv.png
 • Opcje
  Krak_hutaKrak_huta Użytkownik
  Dziękuję.
  Ale nie o to głównie pytałem.
  Chodzi o zaprzestanie spłaty rat ugody:
  Czy od ugody w trakcie spłacania rat dłużnik może zastosować kompensaty zamiast spłacać raty ?
  Połowę rat spłacił a spłaty drugiej połowy zaprzestał bo zaczął stosować kompensaty swoich zobowiązań wobec wspólnoty i w końcu stwierdził że już nic nie jest winien bo ugoda została spłacona (w niemal połowie kompensatami).
  W ugodzie jest zapis, że w przypadku nieuiszczenia w terminie jednej raty w wysokości ustalonej ugoda traci moc a dłużnik zobowiązany jest do niezwłocznej zapłaty pozostałego długu wraz odsetkami liczonymi od daty podpisania ugody.

  Dłużnikiem jest Zakład Gospodarki Lokalami Sp. z o.o. (ZGL) będący zarządcą a jednocześnie w imieniu gminy (ograniczone prawo użytkowania) jest płatnikiem zobowiązań (eksploatacja, media, odpady, fundusz remontowy).

 • Opcje
  ZarządcaZarządca Zarzadca.pl ZARZADCA.PL
  Kompensata prowadzi do umorzenia zobowiązania, dlatego to jest forma zapłaty należności. Tylko w określonych sytuacjach jest niedopuszczalna (np. co obowiązku alimentacyjnego).

  ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY II 6tfwtu9sbskv.png
 • Opcje
  ZarządcaZarządca Zarzadca.pl ZARZADCA.PL
  edytowano 8 lipca
  Jednak proszę jeszcze o wyjaśnienie na jakiej podstawie spółka z o,o, Zakład Gospodarki Komunalnej dokonuje potrąceń, przecież to inny podmiot.
  ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY II 6tfwtu9sbskv.png
 • Opcje
  ZarządcaZarządca Zarzadca.pl ZARZADCA.PL
  Ta spółka jest właścicielem lokali niewyodrębnionych? Jezeli nie, to nie może kompensować z zobowiązaniami gminy.
  ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY II 6tfwtu9sbskv.png
Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.