Uchylenie ustawy w Wspólnocie Mieszkaniowej

Witajcie,
Zwracam się do Was z małym zapytaniem. Chciałbym się dowiedzieć jak wygląda sprawa z uchwałą dotyczącą remontu części wspólnoty.

Uchwała została podjęta już jakiś czas temu, w swojej treści zawierała datę wykonania. Data ta już dawno się przedawniła. I tutaj pierwsze pytanie, czy można z takiej uchwały dalej korzystać biorąc pod uwage COVID-owe ustawy?
Drugie pytanie, jest z innej parafii. Temat jaki ta uchwała opisuje jest bardzo drażliwy dla dużej części mieszkańców, sama uchwała była podpisana pod pewnymi presjami. Na dzień dzisiejszy, coraz mniej osób chce jej wykonania. I chciałbym przeprowadzić ponowne głosowanie w tym temacie, po przekazaniu lokatorom wszystkich aspektów takiej inwestycji, by mogli podjąć obiektywną decyzję. W związku z tym, czy istnieje możliwość uchylenia tamtej uchwały, bądź zmiany jej zapisów? Nie chciałbym by ktoś takiej, zapomnianej ustawy kiedyś w przyszłości nie wykorzystał na niekorzyść lokatorów. Najlepiej uchylenie i stworzenia nowej już bez daty i przegłosowania sprawy raz jeszcze w celu zamknięcia tematu.

Uważam, że można tak zrobić. Przykładem jest uchwała, która zmienia skład Zarządu, bądź zaliczki na fundusz remontowy. Oczywiście prace w żadnym stopniu nie zostały rozpoczęte, nie zostały zarezerwowane na ten cel żadne środki.

Prosiłbym również o podstawy prawne tego rozwiązania. Czy można stosować do tego przepisy " Zasad techniki prawodawczej". Będe bardzo wdzięczny za pomoc w rozwiązaniu tego tematu. Chciałbym sobie wszystko przygotować za wczasu.

Komentarze

 • dropsdrops Użytkownik
  Należ nową uchwałą przegłosować uchylenie uchwały, która jest nieaktualna, którą chcecie zmienić lub po prostu uchylić.
 • GrafenGrafen Użytkownik
  Ciekawski napisał użytkownik: »
  Uchwała została podjęta już jakiś czas temu, w swojej treści zawierała datę wykonania. Data ta już dawno się przedawniła. I tutaj pierwsze pytanie, czy można z takiej uchwały dalej korzystać
  Uchwały mają tzw. okres obowiązywania. Zazwyczaj jest to rok obrachunkowy . Pomimo nie wykonania PL Rem za rok 2020 należy w uchwale Pl.Rem 2021 powtórzyć te pozycje i zweryfikować planowane koszt, bo pewnie będą wyższe .
  Nie można tak interpretować, że to uchwaliliśmy 5 lat temu, ale nie zrealizowaliśmy , więc teraz możemy realizować, choć ich nie ma w Pl.Rem 2021.

 • CiekawskiCiekawski Użytkownik
  Czy istnieje jakiś przepis prawny jasno wskazujący, że istnieje możliwość uchylania uchwał?
  Niestety mam do czynienia z osobami, które twierdzą, że uchwał nie da się uchwalić. Ja o tym wiem, jednak chciałem poznać jakąś podstawę prawną, by móc im to pokazać.

  Bardzo dziękuje za odpowiedzi obecne w tym temacie.
 • MirekLMirekL Użytkownik
  A co to znaczy ,że temat uchwały jest bardzo wrażliwy????
  <<<<<<Niestety mam do czynienia z osobami, które twierdzą, że uchwał nie da się uchwalić.>>>>>
  To bardzo ciekawe stwierdzenie. Dyskusja zaczyna być FASCYNUJĄCA.
 • KamiloKamilo Użytkownik
  Czego konkretnie dotyczy uchwała - co to znaczy, że >temat jest drażliwy<?
 • dropsdrops Użytkownik
  Uchwałę można uchylić poprzez nowe głosowanie. Nie znam podstawy prawnej wg której uchwały z poprzednich lat nie podlegają wykonaniu ( jeśli do tej pory nie zostały zrealizowane). Wiele uchwał zawiera zapisy które obowiązuja nie tylko w roku przegłosowania.
 • CiekawskiCiekawski Użytkownik
  Rozumiem. Przepraszam za mój błąd powyżej miało być "twierdzą, że uchwał nie da się uchylić".

  Bardzo dziękuje wszystkim za pomoc. Na obecną chwilę nie mam więcej pytań.
  Jeszcze raz dziękuje wszystkim, którzy się wypowiedzieli.
 • x-focusx-focus Użytkownik
  Uchwał Wspólnot nie można uchylać inną uchwałą. Od uchylania tych uchwał jest sąd. Na zaskarżenie uchwały jest 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały. Po tym terminie prawo do zaskarżenia wygasa, czyli jest prawomocne. Natomiast można zmieniać treść poprzednich uchwał tworząc nowe uchwały. Zaskarżona uchwała podlega wykonaniu, chyba że sąd wstrzyma jej wykonanie do czasu zakończenia sprawy. Opłata sądowa za zaskarżenie uchwały wynosi 200zł. Opłatę tą można odzyskać w razie wygranej.
 • AmadeuszAmadeusz Użytkownik
  edytowano 3 czerwca
  "...Uchwał Wspólnot nie można uchylać inną uchwałą..."
  Bzdura!
  Kto właścicielom zabroni uchylić jednej uchwały inną uchwałą? No, kto?
  Może administrator NW lub wspólnoty? Hahahahaha
 • MirekLMirekL Użytkownik
  KubaP vel Amadeusz - lepiej się więcej nie wypowiadaj. Hahahaha.
 • blazej_hblazej_h Użytkownik
  No źle wymyśli klon Kuby ten wątek i nawet źle zatytułował. <img class="emoticon" src="/plugins/Emoticons/images/smile.gif" alt=":)" />
  To jest czepianie się słówek ale sprostujmy:
  Sąd nie uchyla ustaw wspólnoty, ponieważ wspólnota nie jest ciałem ustawodawczym.
  Sąd uchyla uchwały wspólnot, więc logicznym będzie że wspólnota nie robi tego, co zarezerwowane dla sądu.
  Wspólnota może zrobić trzy rzeczy:
  - nie wykonywać danej uchwały
  - zmienić jej treść drogą innej uchwały
  - odwołać w całości lub w części treść uchwały bez zmieniania jej treści - znowu - drogą innej uchwały.
  Pojedynczy właściciel może zaskarżyć uchwałę do sądu w celu jej uchylenia.
 • AmadeuszAmadeusz Użytkownik
  Skoro niejaki x-focus stwierdza że:
  "...Uchwał Wspólnot nie można uchylać inną uchwałą..."
  - bez podania podstawy prawnej takiego błędnego stwierdzenia.
  Amadeusz stwierdza, zgodnie z prawdą i prawem, że nikt właścicielom nie może zakazywać podejmowania uchwał określonej treści.
  blazej_h powyższą myśl rozwija dzieląc włos na czworo.
  Naczelnik kabaretu forumowego - aktualnie pod pseudonimem MirekL - sugeruje, że to są bzdury.
  Czekam w takim razie co ostatecznie orzeknie, zawyrokuje "jedyny znawca spraw wspólnotowych", naczelnik kabaretu forumowego czyli 13 prezes.
  Założę się, że jedynym jego wysiłkiem myślowym będzie słowo kabaret.
 • x-focusx-focus Użytkownik
  @Amadeusz Zdajesz sobie sprawę z tego, że swoją niewiedzą wprowadzasz czytelników tego forum w błąd, a samego siebie ośmieszasz w opini publicznej? Powinieneś za to dostać dożywotniego bana. Wracając do wątka tematu wspólnota nie tworzy ustaw, tylko uchwały. Co do uchylania uchwał wspólnoty podtrzymuję swoję poprzednie stanowisko. Mianowicie Uchwała Sądu Najwyższego III CZP 100/03 Orzecznictwa Sądu Najwyższego Izby Cywilnej 2005/2/29 mówi wprost, że przy uchylaniu uchwał wspólnoty trzeba ustalić, czy sprawa dotyczy prawa majątkowego, niemajątkowego, czy też mieszanego. Sprawę o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej wytacza się na podstawie art. 25 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903). W zależności od charakteru uchwały i gdy dotyczy ona praw majątkowych w zależności od wartości przedmiotu sporu będzie to sąd rejonowy lub okręgowy (art. 16 i 17 pkt. 1 i 4 k.p.c), a gdy dotyczy praw niemajątkowych sądem właściwym będzie sąd okręgowy (art. 17 pkt. 1 k.p.c.).
 • AmadeuszAmadeusz Użytkownik
  x-focus
  Amadeusz Zdajesz sobie sprawę z tego, że swoją niewiedzą wprowadzasz czytelników tego forum w błąd
  Ten wpis pokazuje, że każdy może tu napisać bezkarnie jakąkolwiek bzdurę.

  Proszę przytoczyć chociaż jedno zdanie z moich wpisów niezgodne z przepisami prawa - wprowadzające kogokolwiek w błąd!
  Proszę przytoczyć chociaż jedno zdanie z moich wpisów w którym stwierdzałem cokolwiek niezgodnego ze stanem wiedzy na dany temat!
  Alternatywą jest odszczekanie twoich napisanych głupot.
 • ZarządcaZarządca Zarzadca.pl
  edytowano 4 czerwca
  Moim zdaniem wspólnota mieszkaniowa co do zasady może "uchylić" uchwałę. Zawsze przecież mogą się zmienić jakieś okoliczności, jednak nie zawsze będzie to skuteczne. Jeżeli taka uchwała dotyczy praw nabytych, czyli na jej podstawie doszło do tego, że jakiś podmiot uzyskał prawa, to zazwyczaj będzie trzeba się z niej wywiązać.

  Proszę zauważyć, że uchwała to to oświadczenie woli, można przecież zmienić zdanie, oczywiscie zależy w jakiej sprawie - niekiedy skutków prawnych nie da się uniknąć.
  "Należy jednak mieć na uwadze, że skuteczność uchylenia lub zmiany uchwały może być niekiedy ograniczona, chodzi mianowicie o przypadek konieczności ochrony interesów innych osób, w wyroku z dnia 5 czerwca 2008 roku (sygn. akt: I ACa 118/08, niepubl.) Sąd Apelacyjny w Szczecinie wyraził pogląd, że zmiana uchwały nie może pozbawiać członka wspólnoty mieszkaniowej nabytych praw: „Zdaniem Sądu pozwana wspólnota nie mogła skutecznie, uchylając swe wcześniejsze uchwały, pozbawić powodów tych słusznie nabytych praw. Jeśli bowiem uchwała walnego zgromadzenia stanowi podstawę nabycia przez członka konkretnych praw, nie może być dowolnie zmieniona lub uchylona przez kolejne walne zgromadzenie, gdyż jest to niezgodne z konstytucyjną zasadą ochrony praw nabytych. Zakaz uchylania lub zmiany przez walne zgromadzenie podjętych wcześniej uchwał stanowiących źródło indywidualnych praw członków nie ma wprawdzie charakteru bezwzględnego i nie dotyczy sytuacji, gdy zachodziły podstawy prawne uzasadniające jej zmianę (np. bezwzględna nieważność poprzedniej uchwały), jednakże taka sytuacja w sprawie nie zachodzi."
  Więcej na ten temat w artykule: "Uchylenie uchwały przez właścicieli"
  Artykuł na stronie czasopisma Zarządca Portal Informacyjny:

  https://zarzadca.pl/artykuly/uchylenie-uchwaly-przez-wlascicieli
 • x-focusx-focus Użytkownik
  Szanowni Państwo. Podjęte uchwały we wspólnocie mieszkaniowej stanowią podstawę nabycia przez członka wspólnoty konkretnych praw, a ich uchylanie jest niezgodne z ochroną praw nabytych.
  Ustawodawca Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali przewidział tylko jedną możliwość zaskarżenia uchwały mianowicie do właściwego sądu poprzez wytoczenie powództwa przeciwko wspólnocie. Wspólnota tym samym nie nabyła praw do uchylania swoich uchwał. Podjęte uchwały we wspólnotach podlegają natychmiastowej wykonalności. Co oznacza, że podjętej uchwały nie można cofnąć inną uchwałą. Można natomiast uchwałę unieważnić co nie jest tożsame z uchyleniem. Podstawa prawna: Orzeczenie Sądu Okręgowego w Olsztynie sygn. akt I C 373/14.
 • x-focusx-focus Użytkownik
  Amadeusz napisał użytkownik: »
  Bzdura!
  Kto właścicielom zabroni uchylić jednej uchwały inną uchwałą?

  Podaj podstawę prawną zezwalającą na dokonanie tej czynności.
 • AmadeuszAmadeusz Użytkownik
  edytowano 4 czerwca
  No i tak jak napisałem. [...] nie potrafi odpowiedzieć na najprostsze pytanie postawione w tym wątku: czy właściciele mają prawo podjąć uchwałę o określonej treści, innej niż pierwotna, dotąd nie zrealizowana uchwała (mówiąc językiem zrozumiałym - uchylić niezrealizowaną).
  ...sprawa z uchwałą dotyczącą remontu części wspólnoty.
  Na dzień dzisiejszy, coraz mniej osób chce jej wykonania.
  Oczywiście prace w żadnym stopniu nie zostały rozpoczęte, nie zostały zarezerwowane na ten cel żadne środki.
  Co - za trudne pytanie [...]? Wymądrzać się [...] to ty potrafisz - o życiu wspólnotowym nie masz pojęcia o czym świadczy chociażby tytułowanie się 13prezesem.
  MirekL: A kto by we WM taką uchwałę uchylającą inną uchwałę zaproponował????
  Chociażby zarząd który do tej pory tamtej nie zrealizował.

  x-focus: Wspólnota tym samym nie nabyła praw do uchylania swoich uchwał.
  Zgodnie z UoWL wspólnota nie podejmuje żadnych uchwał! Więc nie ma też co uchylać.
  Proszę nie wprowadzać w błąd!
  Uchwały we wspólnocie podejmują tylko i wyłącznie właściciele lokali.
  Art. 23. 1. Uchwały właścicieli lokali są podejmowane...

  p.s. tak już tylko na marginesie: orzeczenia sądów nie są źródłem prawa a tym bardziej podstawą prawną jakiegoś działania.
  Czekam na odszczekanie bo póki co przykładów brak.
  Komentarz edytowany Amadeusz
 • x-focusx-focus Użytkownik
  @Amadeusz Czekam na podstawę prawną panie znawco prawa. Bez podania podstawy prawnej twoje wypowiedzi są nic nie warte. Tylko się ośmieszasz w opini publicznej.
 • AmadeuszAmadeusz Użytkownik
  edytowano 5 czerwca
  x-focus: Bez podania podstawy prawnej twoje wypowiedzi są nic nie warte.
  Miałeś podać które moje wypowiedzi (chociaż jedno zdanie) są g....o warte! Nie potrafisz tego zrobić bo nie znajdziesz na tym Forum takich moich wypowiedzi. Za to w twoich aż się mieni w oczach od bzdur, zmyśleń, wprowadzania w błąd i od bezpodstawnych inwektyw. Uczestnik tego Forum, niejaki KubaP (xxxlll) wyróżniał się identycznymi cechami jak Ty i w podobny sposób się tu wypowiadał żeby swoje zero-ego dowartościować. Ty się nawet nie ośmieszasz, wzbudzasz tylko politowanie swoją ograniczonością żeby nie powiedzieć dosadniej.
  Poniżej tylko malutka próbka wykazania Twojej ...... aby inni mogli sobie wyrobić o Tobie zdanie.

  Napisałeś taką bzdurę:
  x-focus: Wspólnota tym samym nie nabyła praw do uchylania swoich uchwał.
  - bez podania podstawy prawnej.
  Amadeusz napisał:
  ... wspólnota nie podejmuje żadnych uchwał!
  Uchwały we wspólnocie podejmują tylko i wyłącznie właściciele lokali.
  Oto podstawy prawne stwierdzenia, że we wspólnocie uchwały podejmują właściciele lokali a nie wspólnota:
  Art. 22. 1. Czynności zwykłego zarządu podejmuje zarząd samodzielnie.
  2. Do podjęcia przez zarząd czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu potrzebna jest uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę
  Art. 23. 1. Uchwały właścicieli lokali są podejmowane
  Art. 29.
  1.
  1d. Jeżeli uchwała właścicieli lokali nie stanowi inaczej,
  2. Właściciele lokali podejmują uchwałę w przedmiocie udzielenia absolutorium

  Drugi mały przykład Twojej g......:
  Napisałeś taką bzdurę:
  Uchwał Wspólnot nie można uchylać inną uchwałą. Od uchylania tych uchwał jest sąd.
  - bez podstawy takiego stwierdzenia, błędnie uznając za taką, orzeczenie jakiegoś sądu w Pcimu

  Amadeusz napisał:
  Kto właścicielom zabroni uchylić jednej uchwały inną uchwałą?
  Oto podstawy prawne powyższego stwierdzenia.
  Jako, że UoWL nie reguluje kwestii głosowania właścicieli lokali więc na podstawie:
  Art.1.
  2. W zakresie nieuregulowanym ustawą do własności lokali stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

  - należy zastosować przepisy KC o oświadczeniu woli bo takim jest właśnie oddanie głosu przez właściciela lokalu w głosowaniu nad treścią uchwały. Definicja oświadczenia woli w prawie polskim została zawarta w art. 60 Kodeksu cywilnego.
  -
  Mówiąc encyklopedycznie:
  Oświadczenie woli – to każde zachowanie się podmiotu prawa cywilnego dostatecznie wyrażające jego wolę wywołania skutku prawnego w postaci nawiązania, zmiany lub zniesienia stosunku cywilnoprawnego.

  Właściciel lokalu jeżeli ma ochotę zmienić treść podjętej wcześniej uchwały czyli inaczej uchylić ją, anulować itp. to po "uzbieraniu" ustawowej większości ma prawo to zrobić czyli właściciele mogą podjąć taką uchwałę, która poprzednią (inną) będzie zmieniać, znosić, uchylać, unieważniać w części lub całości.
  Trzeci mały przykład Twojego wprowadzania w błąd.
  Napisałeś, naginając treść wystąpienia sądowego:
  W zależności od charakteru uchwały i gdy dotyczy ona praw majątkowych w zależności od wartości przedmiotu sporu będzie to sąd rejonowy lub okręgowy (art. 16 i 17 pkt. 1 i 4 k.p.c), a gdy dotyczy praw niemajątkowych sądem właściwym będzie sąd okręgowy (art. 17 pkt. 1 k.p.c.).
  Jest to nieprawda ponieważ z mocy art. 17 pkt 4-2 Kodeksu postępowania cywilnego, sądem właściwym w pierwszej instancji, do rozpoznania pozwu u uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej jest sąd okręgowy.

  Więcej Ci już nie będę tłumaczył bo prościej się nie da.

  Oczekuję w dalszym ciągu na "odszczekanie inwektyw pod moim adresem".
  Każde inne zachowanie twoje będę traktował jako szmaciarskie.
 • x-focusx-focus Użytkownik
  @Amadeusz Tyle się napisałeś a w dalszym ciągu nie podałeś podstawy prawnej na które się powołujesz jako, że "piszesz zgodnie z prawem" znawco prawa. Kabaret. Kompromituj się dalej panie znawco. Tak na marginesie z wyrokami sądowymi się nie dyskutuje, tylko wykonuje a ty podważasz wyroki sądowe. Jesteś mądrzejszy niż sąd? Pisząc pozew do sądu mogę powołać się na twoje prawo?
 • dropsdrops Użytkownik
  do x-focus: uchwały Wspólnoty można uchylić inną uchwałą. Oczywiście ma tu też znaczenie o czym traktuje uchwała. W mojej Wspólnocie uchyliliśmy np. w ten sposób uchwałę powołującą Radę Wspólnoty ( nie sprawdzała się). Zgadzam się z Amadeuszem.
 • AmadeuszAmadeusz Użytkownik
  x-factor Tyle się napisałeś a w dalszym ciągu nie podałeś ...
  To już nie moja wina, że masz umysł 8-latka i nie rozumiesz czytanego tekstu.
  Może idź na forum "Pudelka" się produkować.
 • x-focusx-focus Użytkownik
  @Amadeusz Masz problem natury psychicznej i zamiast używać argumentów stosujesz inwektywy, co tylko potwierdza problem. Przypominam, że w dalszym ciągu nie podałeś na jakie prawo się powołujesz twierdząc, że "piszesz zgodnie z prawem". Z twoich wywodów można dojść do wniosku, że sądy w całej RP zwracają się chyba o porady do ciebie. Kabaret.
 • blazej_hblazej_h Użytkownik
  x-focus napisał użytkownik: »
  Szanowni Państwo. Podjęte uchwały we wspólnocie mieszkaniowej stanowią podstawę nabycia przez członka wspólnoty konkretnych praw, a ich uchylanie jest niezgodne z ochroną praw nabytych.
  Podstawa prawna: Orzeczenie Sądu Okręgowego w Olsztynie sygn. akt I C 373/14.

  Jedne stanowią podstawę - inne nie stanowią podstawy.
  Trochę nie na temat ta wypowiedź, bo dokłada do dyskusji wątek poboczny praw nabytych. Tak idąc od ogółu do szczegółu to bez końca można dyskutować. Wystarczy mnożyć wyjątki od reguły.

Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.