Ulga mieszkaniowa: sądy przychylne podatnikom

Pierwszy komentarz do artykułu: https://zarzadca.pl/artykuly/ulga-mieszkaniowa-sady-przychylne-podatnikom

ojciec kupił mieszkanie i po dwóch latach je sprzedał. Czy jako spadkobierca mogę skorzystać z ulgi mieszkaniowej?

Komentarze

 • ZarządcaZarządca Zarzadca.pl
  edytowano 28 maja
  Tak, może Pan skorzystać z ulgi mieszkaniowej, o ile spełni warunki przewidziane w ordynacji podatkowej, ponieważ podlega dziedziczeniu - takie zapadają orzeczenia sądów administracyjnych.
  Wykładnia sądów w tej materii nieco ewoluowała. Pierwsze takie znane orzeczenie dotyczyło sytuacji, gdy przed śmiercią osoba zawarła umowę przedwstępną nabycia mieszkania w formie aktu notarialnego. Teraz już jest wyrok, gdzie stan faktyczny jest taki, że osoba przed śmiercią nie podjęła jeszcze żadnych czynności - mimo to sąd orzekł, że prawo do ulgi jest dziedziczne - to bardzo ważny wyrok, pozwala spadkobiercy zaoszczędzić znaczna kwotę.
  Pomocne orzecznictwo:
  z uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 listopada 2019 roku, sygn. akt: III SA/Wa 791/19
  "W konsekwencji należy uznać, że spadkobiercy przysługuje na podstawie art. 97 §1 O.p. w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f. zwolnienie dochodu osiągniętego przez spadkodawcę w związku z odpłatnym zbyciem nieruchomości w sytuacji, gdy spadkodawca nie przeznaczył tego dochodu na własne cele mieszkaniowa, gdyż przed upływem terminu określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f. zmarł, o ile w terminie przewidzianym w tym przepisie spadkobierca przeznaczy odziedziczone środki stanowiące dochód z odpłatnego zbycia przez spadkodawcę nieruchomości na własne cele mieszkaniowe, tj. cele mieszkaniowe spadkobiercy.

  Dokonując innej wykładni wskazanych przepisów Organ naruszył te przepisy co czyni zarzut naruszenia art. 97 §1 O.p. w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f. zasadnym."


  https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/EF49A9EE4F

Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.