Administrator Wspólnoty a korespondencja

Witam forumowiczów.
Mam zagwozdkę. Mianowicie czy Administrator Wspólnoty ma w obowiązkach przekazywanie Wspólnocie korespondencji kierowanej do Wspólnoty i czy takie doręczenie do Administratora można uznać za skuteczne i równoważne, że Wspólnota została poinformowana?
Chodzi o to, że Wspólnota do której kierowane są listy polecone za potwierdzeniem odbioru sobie bimba i nie odbiera listów poleconych. Te same pisma co do Wspólnoty kierowane są do ich Administratora jako "do wiadomości". Ich administrator odbiera listy, są potwierdzenia odbioru. Ale odpowiedzi brak jak od ich Administratora, tak od samej Wspólnoty. Co zrobić jeżeli Wspólnota nie chce ponosić odpowiedzialności i świadomie nie odbiera korespondecji?

Komentarze

 • AmadeuszAmadeusz Użytkownik
  ...czy Administrator Wspólnoty ma w obowiązkach przekazywanie Wspólnocie korespondencji kierowanej do Wspólnoty i czy takie doręczenie do Administratora można uznać za skuteczne i równoważne, że Wspólnota została poinformowana?
  Na tak postawione pytanie nikt tutaj nie ma prawa odpowiedzieć Ci prawidłowo, bo nikt nie zna zapisów zawartej umowy między wspólnotą a administratorem.
  Te same pisma, co do Wspólnoty kierowane są do ich Administratora, jako "do wiadomości"
  Co to znaczy "do ich Administratora"??? Co to są ci "Oni", ichni???
  Co zrobić jeżeli Wspólnota nie chce ponosić odpowiedzialności i świadomie nie odbiera korespondencji?
  Z mocy prawa (art. 21 UoWL), za takie sprawy odpowiada zarząd wspólnoty, jako jej organ lub też, (gdy nie został wybrany) sprawująca zarząd powierzony jakaś osoba fizyczna lub firma. Administrator we wspólnocie pełni funkcje tylko pomocnicze.
  Moc sprawczą doprowadzenia tej sprawy do porządku, mają we wspólnocie tylko i wyłącznie właściciele lokali podejmując stosowne uchwały.
 • Amadeusz napisał użytkownik: »
  Co to znaczy "do ich Administratora"??? Co to są ci "Oni", ichni???
  Nie każdy kto pisze do wspólnoty, jest członkiem tej wspólnoty, więc zwykle są to jacyś ONI.
  Spróbuj wysłać polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru do takiej wspólnoty, która nie posiada nawet skrzynki.

  Nie jest to uregulowane i nadawca musi sam kombinować, by odszukać właściwą osobę/firmę reprezentująca WM.
  Moim zdaniem, powinien być obowiązek ujawniania i aktualizowania adresu reprezentanta, żeby listonosz wiedział gdzie się kierować z korespondencją lub gdzie pozostawić avizo. Póki co, problem leży po stronie nadawcy

 • x-focusx-focus Użytkownik
  @Amadeusz Twojej wypowiedzi nawet nie biorę pod uwagę. Napisałeś chyba dla samej zasady aby coś napisać bez czytania tego co napisałem lub przeczytałeś ale nie zrozumiałeś.
 • AmadeuszAmadeusz Użytkownik
  x-focus: bez czytania tego co napisałem lub przeczytałeś ale nie zrozumiałeś.
  Otrzymałeś prostą, zgodną z prawem odpowiedź na swoje pytanie: Co zrobić jeżeli... - czego z niej nie rozumiesz?
 • x-focusx-focus Użytkownik
  @Amadeusz Nie udzielaj się już w moim temacie. Nie rozumiesz zagadnienia tematu, który jest złożony i masz problem z logicznym rozumowaniem. Każdą kolejną twoją odpowiedź będę traktował jako SPAM.
 • ZarządcaZarządca Zarzadca.pl
  Odpowiadając na pytanie: należy zapoznać się z treścią umowy z administratorem, ponieważ żaden przepis nie stanowi o tym, że doręczenie zarządzającemu jest skuteczne względem wspólnoty mieszkaniowej. Może warto wysłać korespondencję każdemu członkowi zarządu, jednak najważniejsze, aby ją kierować na adres zarządu - proszę sprawdzić po numerze Regon lub NIP i adresować zgodnie z treścią ujawnioną w dokumentach urzędowych.
 • x-focusx-focus Użytkownik
  @Zarządca Znajomość treści umowy pomiędzy Wspólnotą a Administratorem to raczej ślepa ulica ze względu, że umowa obowiązuje tylko między stronami, a ja nie jestem stroną umowy i zwyczajnie umowa ta mnie nie dotyczy. Zastanawia mnie po co te wszystkie zrzeszenia, licencje, dyplomy, wykształcenia, kursy, nagrody, wyróżnienia i wiele innych, którymi szczycą się Administratorzy i Zarządcy skoro to wszystko jest nic nie warte w obliczu odpowiedzialności cywilnej. Przydałyby się jakieś wyroki sądowe mówiące o tym za co odpowiedzialny jest Administrator Wspólnoty.
  .
 • MirekLMirekL Użytkownik
  Czego Was nauczyli na tych kursach. Bz
  ur.
 • ZarządcaZarządca Zarzadca.pl
  edytowano 4 czerwca
  Moim zdaniem ta umowa ma znaczenie, ponieważ mogą się znaleźć w niej zapisy dotyczące odbierania korespondencji kierowanej do wspólnoty mieszkaniowej. Aby ustalić zakres obowiązków administratora należałoby od tego zacząć. Odnośnei dopowiedzialności - to obowiązują przepisy ogólne kodeksu cywilnego, choć umowa może wprowadzać pewne dodatkowe postanowienia, które w oparciu o ten kodeks można egzekwować (np. dotyczące kar umownych).

  Zarządca (również administrator) jest profesjonalistą, więc jego odpowiedzialność jest zaostrzona, co ma duże znaczenie w przypadku oceny stopnia zawienienia (wina jest kryterium odpowiedzialności).

  Podstawowym przepisem odnośnie odpowiedzialności (umownej - ex contractu) jest art. 471 Kodeksu cywilnego:

  "Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi."


 • ZarządcaZarządca Zarzadca.pl
  Do czasu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami zarządca ponosił odpowiedzialność zawodową.
 • MirekLMirekL Użytkownik
  A ten "rzekomy dłużnik" w jaki sposób odpowiada???
 • ZarządcaZarządca Zarzadca.pl
  Całym swym majątkiem, mam na uwadze odpowiedzialność cywilnoprawną, innymi słowy: materialną.
Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.