Zarząd i zarządca

 1. Czy we wspólnocie mogą współistnieć zarząd właścicielski i zarząd powierzony?
 2. Czy jest możliwe podzielenie kompetencji zarządu tak, by czynności zwykłego zarządu wykonywał zarządca, a czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu - zarząd właścicielski?
 3. Czy jest możliwe zawarcie w umowie z zarządcą klauzuli zabraniającej ujawnienia jej treści bez pisemnej zgody drugiej strony?
 4. Jaki jest "standardowy" okres wypowiedzenia umowy o zarządzanie nieruchomością?

Komentarze

 • Opcje
  MirekLMirekL Użytkownik
  JAK CZYTAM TE WYPOCINY RĘCE MI OPADAJĄ.
 • Opcje
  MirekL napisał użytkownik: »
  JAK CZYTAM TE WYPOCINY RĘCE MI OPADAJĄ.
  Dziękuję za merytoryczną odpowiedź. Bardzo mi pomoże w dalszym postępowaniu sądowym przeciwko pseudozarządowi i pseudozarządcy mojej wspólnoty. Pytania zadałem po zapoznaniu się z umową, jaką moi przeciwnicy przekazali sądowi na jego żądanie i po połączeniu. Osobliwych zapisów jest więcej, te są najważniejsze dla najbliższej rozprawy. Jeśli nie masz nic do powiedzenia, może sobie pomilczysz?
 • Opcje
  KOREKTA
  Pytania zadałem po zapoznaniu się z umową, jaką moi przeciwnicy przekazali sądowi na jego żądanie i po PONAGLENIU.
 • Opcje
  MirekLMirekL Użytkownik
  A może odpowiesz na proste pytanie. Kogo pozwaleś do sądu i w jakim trybie. Chyba masz zbyt wybujalą fantazję.
 • Opcje
  MirekL napisał użytkownik: »
  A może odpowiesz na proste pytanie. Kogo pozwałeś do sądu i w jakim trybie. Chyba masz zbyt wybujałą fantazję.
  W zawiłości sporu sądowego nie zamierzam Cię wprowadzać. Nie ma znaczenia dla analizy tej cudacznej umowy.
  Tu znajdziesz fragmenty umowy, z których wynikły moje pytania: www.accessdenied.pl/zarzadca/zarzadca.pdf.
  Jeszcze raz dziękuję za merytoryczne i sympatyczne wypowiedzi. Na dalszą dyskusję nie mam ochoty.
 • Opcje
  ZarządcaZarządca Zarzadca.pl ZARZADCA.PL
  Okazanie umowy zawartej przez wspólnotę mieszkaniową jej członkom, czyli właścicielom lokali jest obowiązkiem zarządcy, żadne kaluzule o poufności nie będą miały w tym przypadku zastosowania. Wspólnota to nie spółdzielnia, rzeczywiście w prawie spółdzielczym mamy taki przepis, który zapewnia ochronę informacji przed spółdzielcami, dzięki temu nie moga uzyskać informacji o zarobkach prezesów, którym przecież płacą, ani zapoznać się z umowami zawartymi przez spółzielnię.
  Art. 29 ust. 3. uwl stanowie, że: " Prawo kontroli działalności zarządu służy każdemu właścicielowi lokalu", ponadto art. 27 uwl: " Każdy właściciel lokalu ma prawo i obowiązek współdziałania w zarządzie nieruchomością wspólną. Nie uchybia to jednak przepisom art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1."

  W ustawie o własności lokali brak przepisu, który zapewniałby możliwość ukrywania infromacji przed właścicielami, tak jak ma to miejsce w ustawach spółdzielczych - ma na uwadze art. 18 § 3 pr. spółdzielczego, który w istotnym stopniu ogranicza prawo kontroli członkom spółdzielni. W pismie procesowym należałoby to wskazać.

  Odnośnie podziału kompetencji - obowiązuje ustawa o własnosci lokali, a jeżeli ten podział ma wyglądać inaczej należałoby zawrzeć umowę - umowę o sposobie zarządu w formie aktu notarialnego, jej stroną winni być wszyscy właściciele. Moim zdaniem nei ma chyba potrzeby, lepiej podjąć uchwałę o zmianie sposobu zarządu i powołać zarząd. Można to zrobić w każdym czasie. Odnośnie natomiast odwołania zarządcy - to proszę nie utożsamiać ustanowienia sposobu zarządu - czyli przyjęcia takiego sposobu, że sprawowany jest zarząd powierzony z osoba zarządcy - osobę można wymienić w drodze uchwały (może warto, aby był protokół notarialny z powodu wpisu do księgi wieczystej).
  Odnośnei odwołania osoby zarządcy - proszę zajrzeć do umowy.

  Tam będą terminy wypowiedzenia, gdy została zawarta na czas określony, może być problem z wypowiedzeniem, chociaż niekoniecznie, ponieważ umowa o zarządzanie opiera się na zaufaniu stron, mają do neij zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego o umowie zlecenia - można ją wypowiedzieć z ważnych przyczyn - w trybei natychmiastowym. Ale przyczyna musi być ważna, ponieważ w przeciwnym razie możecie Państwo narazić się na proces z roszczeniem odszkodowawczym.
  ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY II nbs51vajvcx9.png
Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.