Najem krótoterminowy to usługa hotelarska

Pierwszy komentarz do artykułu: https://zarzadca.pl/artykuly/najem-krototerminowy-to-usluga-hotelarska

W naszym budynku jest taki apartament. Czy jako wspólnota mieszkaniowa możemy coś zrobić, bo cały czas ktoś przyjeżdża, hałasuje, będę wdzięczna za pomoc

Komentarze

 • Opcje
  ZarządcaZarządca Zarzadca.pl ZARZADCA.PL
  Przyjazdy, rotacja, hałas to, poza skrajnymi sytuacjami, za mało, aby skorzystać z art. 16 uwl i, np. zlicytować lokal. Moim zdaniem, o ile to jedyny lokal tego rodzaju w budynku, to można rozważyć czy uciążliwości związancych z taką eksploatacją lokalu nie należałby rozpatrywać w kategoriach immisji. Być może mamy do czynienia z naruszeniem „przeciętnej miary”, która ocena nie może być oderwana od charakteru nieruchomości, z której emitowana jest immisja, jak i charakteru nieruchomości sąsiednich immisją dotkniętych (por. Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 6 maja 2007 roku, sygn. akt: I Aca 48/07).

  ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY II nbs51vajvcx9.png
 • Opcje
  ZarządcaZarządca Zarzadca.pl ZARZADCA.PL
  Moim zdaniem o wiele prościej jednak rozważyć te kwestię na gruncie ustaw regulującej działalność hoteli, ponieważ najem krótkoterminowy moim zdaniem jest regulowany w tych przepisach, a zatem konieczne byłoby, np. uzyskanie opinii Straży Pożarnej, dokonania zgłoszenia.
  ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY II nbs51vajvcx9.png
Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.