Sposób przeprowadzenia Zebrania Członków Wspólnoty

Dzień dobry. Sprawa dotyczy sposobu przeprowadzenia zebrania Członków Wspólnoty Mieszkaniowej. Dość nowa wspólnota, ok. 140 mieszkań, funkcjonujemy 3 lata i nie wszystko jeszcze rozumiemy. Zarząd póki co jest powierzony (deweloper), a nie właścicielski i to będzie ciężko zmienić, ale nie o to chciałam. Wiosną z powodu Covid nie zostało zorganizowane zebranie, będzie za kilka dni i mam takie problemy prawne:
1. Czy na Zebraniu Właścicieli Lokali zebrane tam osoby (wiadomo, że wszyscy nie przyjdą, przychodzi 20-30 osób) mogą dokonać zmian w projektach uchwał które będą przedmiotem dyskusji i głosowania? Projekty uchwał przedstawił Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej jako załącznik do powiadomienia o organizacji zebrania. Pytam, bo podnoszą wynagrodzenie Zarządcy za administrowanie mieszkaniami i garażami na stawki nieprzystające do stawek rynkowych (mamy to udokumentowane) i czy możemy w tej uchwale zmienić/obniżyć te stawki na rynkowe. Ale też pytanie dotyczy innego rodzaju uchwał, gdzie nie wiem, czy możemy w dyskusji zmienić ich treść przed głosowaniem, czy nie możemy jako że to nie są projekty pochodzące od Członków Wspólnoty a od Zarządu.
2. Czy na Zebraniu Właścicieli Lokali zebrane tam osoby mogą ustalić, że anulują jeden z projektów uchwał (nie wiem jakiego słowa dobrać: wykluczają, decydują) aby wcale nie był przedmiotem głosowania?
3. Czy na Zebraniu Właścicieli Lokali można wnieść pod dyskusję i głosowanie nową uchwałę, której nie było w planie i nie jest ona przygotowana przez Zarząd? Zakładam, że nie będzie nas na zebraniu 10% udziałów.
4. Czy i jakie konsekwencje niesie niepodjęcie uchwały (głosowanie przeciwko) o udzieleniu absolutorium Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej?
Z góry dziękuję za rzeczowe odpowiedzi.
Beata

Komentarze

 • Opcje
  1. Mogą - patrz wyrok Sądu Najwyższego z 11 stycznia 2007 r. o sygnaturze II CSK 370/06, cytuję fragment: właściciele nie są związani treścią projektów uchwał przedstawionych w zawiadomieniu o terminie zebrania wraz z porządkiem obrad, w związku z czym mogą podejmować uchwały wykraczające poza te projekty lub je zmieniać.
  2. Mogą - poprzez wykreślenie z porządku zebrania w punkcie zebrania: przyjęcie porządku zebrania, jednocześnie patrz wyrok Sądu Najwyższego
  3. Mogą - patrz wyrok Sądu Najwyższego
  4. Żadnych
 • Opcje
  ZarządcaZarządca Zarzadca.pl ZARZADCA.PL
  edytowano grudnia 2021
  Pomocne orzecznictwo:
  z uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 7 lutego 2013 r., sygn. akt: I A Ca 1203/12:

  "Konsekwentnie trzeba przyjąć, że właściciele nie są związani treścią projektów uchwał przedstawianych w zawiadomieniu o terminie zebrania wraz z porządkiem jego obrad, w związku z czym mogą podejmować uchwały wykraczające poza te projekty lub zmieniać je. (wyrok SN z dnia 11 stycznia 2007 r. II CSK 370/06, LEX nr 271507). "

  "W orzecznictwie jednolity jest pogląd, że właściciele lokali mogą zmienić porządek obrad na zebraniu. Przepisy ustawy o własności lokali nie są bowiem tak rygorystyczne, jak np. normy prawa handlowego. W przeciwieństwie do zebrań udziałowców w spółkach – o tym, co będzie przedmiotem zebrania ostatecznie zdecydują sami członkowie wspólnoty mieszkaniowej. Nie są oni bowiem związani treścią projektów, dlatego mogą podejmować uchwały, których zarząd nie zaplanował rozsyłając zawiadomienia"

  Więcej na ten temat w artykule: "Zmiana porządku obrad na zebraniu". Artykuł na stronie czasopisma Zarządca.pl
  https://zarzadca.pl/artykuly/zmiana-porzadku-obrad-na-zebraniu
  ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY II 6tfwtu9sbskv.png
Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.