Dylemat na temat oplat

Witam mieszkam we wspólnocie mieszkaniowej . W kwietniu dostaliśmy pismo na temat przyjęcia uchwały o wprowadzeniu funduszu remontowego . Przegłosowanie uchwały nastąpiło w listopadzie tego roku po czym dostaliśmy maila ze należy uregulować zaległości za fundusz remontowy od kwietnia do teraz … moje pytanie brzmi czy mogą tak naliczyć opłaty ??? Czy dopiero naliczanie opłat powinno być zaczęte z momentem przegłosowania uchwały oraz jej wprowadzenia ??

Komentarze

 • Opcje
  blazej_hblazej_h Użytkownik
  To zależy od treści uchwały.
  Mamy zgadywać co tam jest napisane, czy może zacytujesz?
 • Opcje
  ZarządcaZarządca Zarzadca.pl ZARZADCA.PL
  Uchwały nie mogą działać wstecz - mam tu na uwadze nakładanie nowych zobowiązań na członków wspólnoty mieszkaniowej. Inną kwestią jest rozliczenie zobowiązań, które już istniały (w zwiększonej wysokości niż pierwotnie zakładana).

  Pomocne orzecznictwo:
  z uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 października 2018 r., sygn. akt: V ACa 1543/17:

  "Odnośnie pozostałych dwóch zaskarżonych uchwał, zdaniem Sądu Okręgowego istniały podstawy do ich uchylenia w trybie art. 25 u.w.l.W ocenie Sądu pierwszej instancji § 2 pkt 1 zaskarżonej uchwały nr(...) zawierał niezgodne z prawem postanowienie o jej retroaktywnym działaniu – tj. zakładające wejście w życie uchwały z dniem 1 stycznia 2014 r. Zabieg taki ewidentnie godził w interesy członków Wspólnoty, albowiem wiązał się z choćby ewentualną możliwością wysuwania przez Wspólnotę w stosunku do jej członków „niespodziewanych” roszczeń o wyrównanie zaliczek za okres aż ponad pół roku wstecz."
  ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY II 6tfwtu9sbskv.png
 • Opcje
  blazej_hblazej_h Użytkownik
  Przy czym fundusz jak to fundusz. Ma swoją specyfikę.
  Co by się takiego ważnego musiało wydążyć, żeby akurat na fundusz naliczyć sobie wstecznie?
  Pod kredyt? Żeby mieć historię naliczeń?
Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.