Głosy małżonków - współwłaścicieli

Dzień dobry. Czy jeśli właścicielami mieszkania jest małżeństwo, to czy jeśli tylko jedno z nich jest na Zabraniu Członków Wspólnoty, to potrzebuje pełnomocnictwa drugiego małżonka do oddania głosu nad uchwałami głosowanymi na tym zebraniu?

Odpowiedzi

 • Opcje
  wojtekna102wojtekna102 Użytkownik
  Nie jestem prawnikiem, ale z lektury opracowań prawnych które czytałem wnioskuję, że nie potrzeba pełnomocnictwa w tej sytuacji. Opieram się na komentarzu do ustawy o własności lokali autorstwa sędziego Romana Dziczka, który napisał tak w komentarzu do art. 23:
  "Jeżeli lokal należy do małżonków na zasadach wspólności ustawowej, każdy z małżonków może samodzielnie reprezentować oboje i głosować (na zebraniu lub „obiegiem”), chyba że drugi małżonek się temu sprzeciwi i sprzeciw dotrze do wspólnoty mieszkaniowej przed zakończeniem głosowania (art. 36 i 36(1) k.r.o.). Wówczas w braku porozumienia o umocowaniu jednego z małżonków może zdecydować sąd opiekuńczy (por. art. 39 w zw. z art. 36(1) § 3 k.r.o.).”

  R. Dziczek [w:] Własność lokali. Komentarz. Wzory pozwów i wniosków sądowych, wyd. VIII, Warszawa 2021, art. 23.
  Ale może ktoś inny jeszcze się wypowie na ten temat, bardziej zaznajomiony z tematem.
 • Opcje
  dropsdrops Użytkownik
  Praktyka jest taka jak przedstawia przywołane opracowanie
 • Opcje
  ZarządcaZarządca Zarzadca.pl ZARZADCA.PL
  edytowano 12 stycznia
  "Małżonkowie zwykle pozostają we wspólności majątkowej, w takiej sytuacji stosownie do art. 36 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego każdy z nich może samodzielnie zarządzać wspólnym majątkiem i dokonywać w tym zakresie czynności prawnych, chyba że drugi złoży sprzeciw do zamierzonej czynności. Jest on jednak skuteczny wobec osoby trzeciej tylko wtedy, gdy mogła się z nim zapoznać przed dokonaniem czynności prawnej.Jednak nie zawsze tak będzie, ponieważ dokonanie pewnych szczególnych czynności wymagać będzie zgody drugiego małżonka, chodzi tu w szczególności o czynności rozporządzające dotyczące nieruchomości (np. zbycie, obciążenie, odpłatne nabycie nieruchomości lub użytkowania wieczystego, oddanie nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków, nabycie prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal).Powyższe zasady mają pełne zastosowanie w przypadku głosowania nad uchwałami, zatem, o ile czynność będąca przedmiotem głosowania może być dokonana bez zgody drugiego małżonka, wystarczy, że głos odda tylko jeden z nich. Oczywiście małżonkowie mogą złożyć sprzeciw i wtedy konieczne jest uzgodnienie przez nich stanowiska w sprawie. Z inną natomiast sytuacją będziemy mieli do czynienia, gdy małżonkowie w drodze umowy zniosą współwłasność małżeńską, w takiej sytuacji stają się współwłaścicielami w częściach ułamkowych i traktujemy ich na takich samych zasadach jak pozostałych współwłaścicieli. Przekształcenie ustroju majątkowego małżonków następuje również z chwilą orzeczenia rozwodu, współwłasność łączna przekształca się w ułamkową. Bardzo istotne jest zatem, aby zarządzający ustalił jako ustrój majątkowy funkcjonuje między małżonkami, takie dane ujawnione są m.in. w księdze wieczystej macierzystej prowadzonej dla lokalu."

  Więcej na temat pełnomocnictwa do głosowania nad uchwałami właścicieli lokali w artykule:
  "Pełnomocnictwo do głosowania nad uchwałą" . Artykuł na stronie czasopisma Zarządca Portal Informacyjny:
  https://zarzadca.pl/artykuly/pelnomocnictwo-do-glosowania-nad-uchwala
  Komentarz edytowany Zarządca
  ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY II 6tfwtu9sbskv.png
Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.