zawarcie umowy przez Zarząd do doprowadzenia światłowodu

Witam Państwa.
Mam problem z interpretacją art. 23 ust. 3 pkt 5 ustawy o własności lokali o treści który mówi, że czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności: udzielenie zgody na nadbudowę lub przebudowę nieruchomości wspólnej, na ustanowienie odrębnej własności lokalu powstałego w następstwie nadbudowy lub przebudowy i rozporządzenie tym lokalem oraz na zmianę wysokości udziałów w następstwie powstania odrębnej własności lokalu nadbudowanego lub przebudowanego.

Zgłosiła się do nas spółka budująca światłowody. Chce w dwóch naszych budynkach (z pięciu, bo w tych dwóch jest tylko jeden operator) wybudować sieć światłowodową. Przedstawiła projekt umowy "udostępnienia nieruchomości" w której to umowie Zarząd Wspólnoty: zezwala Spółce, lub innemu podmiotowi działającemu w jej imieniu, na wykonanie, na Nieruchomości, na koszt własny Spółki, nowych, następujących elementów infrastruktury telekomunikacyjnej: przyłącze telekomunikacyjne w technologii światłowodowej i budynkowa instalacja telekomunikacyjna w technologii światłowodowej, na którą będą składały się m.in. takie elementy, jak: kabel, słupek, szafka, skrzynka, łącznie zwanych dalej Infrastrukturą. W dalszej części umowy jest mowa o uzgodnieniach poszczególnych prac, że zezwalamy na wykonanie infrastruktury, udostępnimy bezpłatnie części nieruchomości na skrzynki tele, infrastruktura będzie własnością Spółki, a po wszystkim Spółka doprowadzi nieruchomość do stanu poprzedniego, itp.

Czy aby zawrzeć umowę udostępnienia nieruchomości do wybudowania sieci światłowodowej, z tą spółką czy jakąkolwiek inną, Zarząd potrzebuje uchwały Członków Wspólnoty?

Komentarze

 • Opcje
  blazej_hblazej_h Użytkownik
  Nie potrzebuje. To nie jest udzielenie zgody na przebudowę nieruchomości wspólnej, lecz jak nazwa wskazuje, zgoda dotyczy jej udostępnienia. To nie to samo.
  Na to nie potrzeba uchwały.
 • Opcje
  Proszę o kontynuację dyskusji.
  Rozpatrywałem tą sprawę dalej, bo firma ta czy inna, po wybudowaniu światłowodu zapewne złoży w sądzie wniosek o wpisanie służebności przesyłu – standardowe postępowanie, tak jak ma PGE, PGNiG, Wodociągi i już obecnie firmy ze swoimi światłowodami w innych budynkach wspólnoty. W podobnych sprawach, tj. dotyczących ustanowienia służebności, akurat drogi koniecznej a nie światłowodu, wypowiedział się Sąd Najwyższy:
  Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy zarząd wspólnoty mieszkaniowej – będący odpowiednikiem organu osoby prawnej – może samodzielnie podejmować jedynie czynności zwykłego zarządu nieruchomością wspólną. Sprawa o ustanowienie służebności drogi koniecznej mieści się w zarządzie nieruchomością wspólną, jednak zarówno złożenie przez zarząd oświadczenia o ustanowieniu takiej służebności, jak i reprezentowanie wspólnoty w sprawie dotyczącej obciążenia nieruchomości wspólnej taką służebnością, jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu (art. 22 ust. 3 ustawy). W sprawach czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu zarząd wspólnoty musi uzyskać zgodę właścicieli wyrażoną w formie uchwały, zapadłą większością głosów właścicieli lokali liczoną według wielkości udziałów (art. 22 ust. 2 w zw. z art. 23 ust. 2 ustawy). Uchwała taka staje się następnie elementem właściwego umocowania, którego braki w płaszczyźnie procesowej wywołują skutki określone w art. 379 pkt 2 kodeksu postępowania cywilnego.

  W tym art. 379 pkt 2 kodeksu postępowania cywilnego jest mowa o nieważności postępowania. Czyli jak sądzę, gdy bez uchwały podpiszemy umowę i ta spółka będzie chciała ustanowić służebność przesyłu na swoją instalację to sąd nie wyda (może nie wydać) tej służebności z uwagi na tą nieważność postępowania, bo Zarząd (strona) nie miała zdolności sądowej lub procesowej, organu powołanego do jej reprezentowania lub przedstawiciela ustawowego, albo gdy pełnomocnik strony nie był należycie umocowany.
 • Opcje
  blazej_hblazej_h Użytkownik
  Udostępnienie nieruchomości wspólnej pod instalację nie ma związku z udzielaniem służebności. Tutaj nie powstaje żadne ograniczone prawo rzeczowe. Sąd nie będzie się wypowiadał w takich sprawach.
 • Opcje
  ZarządcaZarządca Zarzadca.pl ZARZADCA.PL
  edytowano kwietnia 2022
  "Choć wspólnota mieszkaniowa ma w realiach niniejszej sprawy obowiązek nieodpłatnego udostępnienia nieruchomości, to jednak może skutecznie domagać się ekwiwalentnego świadczenia w zamian za korzystanie z niej. Za takie można uznać czynsz najmu, albo np. możliwość korzystania z internetu przez mieszkańców bez konieczności ponoszenia opłat za tę usługę."

  Więcej na ten temat w artykule: "Wspólnota mieszkaniowa może żądać opłat od przedsiębiorcy telekomunikacyjnego"
  na stronie czasopisma Zarządca Portal Informacyjny:

  https://zarzadca.pl/artykuly/wspolnota-mieszkaniowa-moze-zadac-oplat-od-przedsiebiorcy-telekomunikacyjnego

  ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY II 6tfwtu9sbskv.png
Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.