Podpisana umowa na remont - brak finansowania

Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie to mój pierwszy post na forum.
Chciałbym się zapytać czy zarząd WM może podpisać umowę na remont na wartość przekraczającą dwukrotnie środki zgromadzone na funduszu remontowym (jest uchwała na przeprowadzenie remontu niestety bez wpisanej kwoty, ale nie ma uchwały na wzięcie kredytu, a umowa już podpisana; umowa na 1 mln, środki zgormadzone 500 tysięcy). Zarząd po podpisaniu umowy zaczyna nakłaniać ludzi do podpisania uchwały pozwalającej wziąć kredyt na 500 tysięcy).
Będę wdzięczny za wszystkie odpowiedzi i sugestie. Na forum takiego wątku nie znalazłem.

Komentarze

 • Opcje
  ZarządcaZarządca Zarzadca.pl ZARZADCA.PL
  edytowano 12 maja
  Zarząd przekroczył zakres swojego umocowanie, dlatego teraz, już po podpisaniu umowy, zbiera podpisy.
  Art. 22 ust. 2 stanowi, że: „Do podjęcia przez zarząd czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu potrzebna jest uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na dokonanie tej czynności oraz udzielająca zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów stanowiących czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu w formie prawem przewidzianej.”

  Sama zatem zgoda nie wystarczy, ponieważ jak to wynika z cytowanego przepisu konieczne jest również udzielenie pełnomocnictwa do zawarcia umowy, ponadto, jak wskazuje orzecznictwo należy także wskazać elementy podmiotowo i przedmiotowo istotne. Tego rodzaju pełnomocnictwo ma bowiem charakter rodzajowego, w przypadku którego aktualny pozostaje pogląd Sądu wyrażony w orzeczeniu z dnia 4 listopada 1998 roku (sygn. akt: II CKN 866/97), gdzie wskazane zostało, iż pełnomocnictwo rodzajowe winno określać rodzaj czynności prawnej objętej umocowaniem oraz jej przedmiot.

  A zatem, w przypadku umów – podmiot, z którym ma być zawarta, kwotę zobowiązania, oczywiście konieczne jest ścisłe określenie przedmiotu takiej umowy – oznacza to, ze wykluczona jest blankietowa forma uchwały.

  Więcej na ten temat w artykule: "Co powinna zawierać uchwała wspólnoty mieszkaniowej"
  Artykuł na stronie czasopisma Zarządca Portal Informacyjny

  https://zarzadca.pl/artykuly/co-powinna-zawierac-uchwala-wspolnoty-mieszkaniowej

  ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY II 6tfwtu9sbskv.png
 • Opcje
  D'ArtagnanD'Artagnan Użytkownik
  Bardzo dziękuję za odpowiedź, sprawdzę jeszcze co zawierała uchwała remontowa, ale na pewno nie zawierała informacji o Wykonawcy i kwotach, a tym bardziej dokładnego określenia przedmiotu.
 • Opcje
  ZarządcaZarządca Zarzadca.pl ZARZADCA.PL
  Nie ma takich zapisów, nie ma zatem upoważnienia dla zarządu do zawarcia umowy.
  ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY II 6tfwtu9sbskv.png
 • Opcje
  D'ArtagnanD'Artagnan Użytkownik
  I co można zrobić. Umowa jest realizowana, a nawet dowiedziałem się ostatnio, że zarząd podpisał jeszcze jedną umowę z tym samym wykonawcą pomimo że już wcześniejsze umowy nie miały finansowania.
 • Opcje
  ZarządcaZarządca Zarzadca.pl ZARZADCA.PL
  edytowano 24 maja
  Umowa została podpisana bez umocowania. Oczywiście można się procesować, ale czy nie lepiej zmienić ten zarząd?
  Należałoby oczywiście też wyjaśnić z jakich przyczyn członkowie tego zarządu podejmują takie decyzje, czy się kierowali? Ponadto, skoro brak uchwały, to z jakich źródeł ta inwestycja ma zostać sfinansowana. Wykonawca będzie oczekiwał zapłaty.
  ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY II 6tfwtu9sbskv.png
 • Opcje
  D'ArtagnanD'Artagnan Użytkownik
  Dziękuję, ale czy zmiana zarządu obecnie, jeżeli już umowy są podpisane, coś zmieni. Umowy będą nadal ważne, a Wspólnota zostaje z problemem. Kasy brak - zarząd próbuje przeforsować uchwałę kredytową, ale większość Właścicieli nie chce. Czy Wykonawca może wnioskować do sądu o komornika?
 • Opcje
  blazej_hblazej_h Użytkownik
  Wykonawca może pójść do sądu o zapłatę. Nie przeciwko panom z zarządu. Przeciwko wspólnocie.
  Wspólnota już jest dłużnikiem tej firmy.
 • Opcje
  ZarządcaZarządca Zarzadca.pl ZARZADCA.PL
  Zarząd przekroczył umocowanie, dlatego w przypadku braku potwierdzenia dokonanej czynności, tj. w przypadku, gdy uchwała nie zostanie podjęta, wykonawca może pozwać członków zarządu wspólnoty. Wspólnota nie jest stroną w tej sprawie. Zastosowanie ma art. 103 Kodeksu cywilnego:
  § 1. Jeżeli zawierający umowę jako pełnomocnik nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres, ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez osobę, w której imieniu umowa została zawarta.
  § 2. Druga strona może wyznaczyć osobie, w której imieniu umowa została zawarta, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; staje się wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.
  § 3. W braku potwierdzenia ten, kto zawarł umowę w cudzym imieniu, obowiązany jest do zwrotu tego, co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu umowy, oraz do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę nie wiedząc o braku umocowania lub o przekroczeniu jego zakresu.
  ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY II 6tfwtu9sbskv.png
 • Opcje
  ZarządcaZarządca Zarzadca.pl ZARZADCA.PL
  Odpowiedzialność wspólnoty można byłoby ewentualnie rozpatrywać pod kątem bezpodstawnego wzbogacenia (zwrot uzyskanych korzyści w związku).
  ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY II 6tfwtu9sbskv.png
 • Opcje
  blazej_hblazej_h Użytkownik
  edytowano 2 czerwca
  Wierzyciel na etapie pozwu nie musi i nie będzie wnikał w rodzaj umocowania zarządu wspólnoty.
  Pozwie zatem wspólnotę.
  Ten podmiot, który jest stroną umowy o roboty budowalne. Nie inaczej.
 • Opcje
  ZarządcaZarządca Zarzadca.pl ZARZADCA.PL
  Jednak, jeżeli wspólnota podniesie brak umocowania, to powództwo zostanie oddalone.
  ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY II 6tfwtu9sbskv.png
 • Opcje
  blazej_hblazej_h Użytkownik
  Zapewne. I z tego zarząd właśnie zdał sobie sprawę.
 • Opcje
  D'ArtagnanD'Artagnan Użytkownik
  Jeszcze raz bardzo dziękuję, jesteście świetni. A jeszcze jedno pytanie: Czy zarząd może podpisać umowę nie mając na to uchwały, a jedynie zostało to zapisane w planie gospodarczym na 2022r. bez podania kosztu (co według mnie też jest niedopuszczalne)?
 • Opcje
  blazej_hblazej_h Użytkownik
  Zupełny brak kosztu eliminuje uchwałę. Koszt powinien być określony, przynajmniej rząd wielkości w dobrym przybliżeniu, najlepiej z podparciem przedsięwzięcia kosztorysem.
Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.