Wynajem miejsca postojowego dla niepełnosprawnych

Dzień Dobry,
W garażu podziemnym wspólnoty mieszkaniowej są przynależne miejsca postojowe dla każdego z właścicieli (jest ich 40). Jest także od samego początku funkcjonowania wspólnoty jedno miejsce postojowe oznaczone jako miejsce dla niepełnosprawnych. Jego właścicielami są wszyscy właściciele nieruchomości, a samo miejsce było już przewidziane na etapie projektu budynku. Natomiast czy deweloper wykonał je sam z siebie czy też był zobligowany zastosować się do odgórnych wymogów - tego nie wiem.
Jako, że do miejsc postojowych w garażu podziemnym wspólnoty nie ma dostępu nikt z zewnątrz oraz z uwagi na fakt, że we wspólnocie wśród mieszkańców nie ma dotychczas osób niepełnosprawnych to czy wspólnota może wynająć to miejsce postojowe np. jednemu z chętnych mieszkańców?

Komentarze

 • Opcje
  blazej_hblazej_h Użytkownik
  Był zobligowany. Wspólnota nie może go wynająć.
  Dlaczego? Bo był oblig zbudowania tego miejsca i jest oblig żeby wspólnota je utrzymywała.
  Nie ma legalnej opcji żeby to był najem.
 • Opcje
  gorusgorus Użytkownik
  Dziękuję bardzo za odpowiedź.
 • Opcje
  HadrianHadrian Użytkownik
  Wspólnota może decydować o przeznaczeniu takiego miejsca, w tym o jego wynajmie. Zakładając, że garaż jest częścią wspólną a nie odrębnym lokalem. Wymogi formalne stawiane deweloperom, to jedno, a dysponowanie częścią wspólną przez wspólnotę to odrębną kwestia.
 • Opcje
  gorusgorus Użytkownik
  To miejsce nie jest odrębnym lokalem.
  W przypadku gdyby ktoś chciał zaskarżyć uchwałę, decydującą o przeznaczeniu tego miejsca pod wynajem to na jakie przepisy Wspólnota może się powołać?
 • Opcje
  HadrianHadrian Użytkownik
  Miejsce postojowe nigdy nie jest lokalem, samodzielnym lokalem może być garaż o ile został prawnie wyodrębniony, podobnie jak lokal mieszkalny lub użytkowy, dla których zakłada się księgę wieczysta. Garaż ma założoną księgę? Wspólnota musi podjąć uchwałę zgodnie z prawem. Podstawą funkcjonowania wspólnoty, jest m.in. ustawa o własności lokali. Każdemu członkowi WM przysługuje prawo zaskarżenia uchwały w trybie określonym w art. 25. tejże ustawy.
 • Opcje
  blazej_hblazej_h Użytkownik
  edytowano 10 czerwca
  Miejsce należy utrzymać. Zgodnie z prawem ono służy całej nieruchomości. Nie ma znaczenia czy aktualnie ta nieruchomość jest użytkowana przez osoby niepełnosprawne. Teraz nie jest, a w przyszłości ktoś taki może się pojawić.
  Nie mu w tym przypadku żadnego znaczenia, czy garaż jest częścią wspólną, czy lokalem wyodrębnionym.

  BTW. Jeśliby ktoś chciał zauważyć że w jego nowiutkiej hali akurat nie ma takich miejsc, to jednie dlatego że takie (co najmniej jedno) jest na parkingu nad ziemią. I tegoż też nie można wynająć albo zamalować innym kolorem niż niebieski.
 • Opcje
  gmarcinggmarcing Użytkownik
  blazej_h napisał użytkownik: »
  Miejsce należy utrzymać
  Na pewno? Zgodnie z ustawą o drogach publicznych obowiązek wyznaczenia miejsc dla niepełnosprawnych dotyczy dróg publicznych, stref zamieszkania i stref ruchu.

 • Opcje
  dropsdrops Użytkownik
  W naszej Wspólnocie jak właściciel złożył umotywowany wniosek o stworzenie miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej , utworzono takie miejsce bez odrębnej uchwały gdyż przepisy tego wymagają. Nie ma znaczenia, ze teren wspólny.
 • Opcje
  HadrianHadrian Użytkownik
  blazej_h napisał użytkownik: »
  Miejsce należy utrzymać. Zgodnie z prawem ono służy całej nieruchomości. Nie ma znaczenia czy aktualnie ta nieruchomość jest użytkowana przez osoby niepełnosprawne. Teraz nie jest, a w przyszłości ktoś taki może się pojawić.
  Nie mu w tym przypadku żadnego znaczenia, czy garaż jest częścią wspólną, czy lokalem wyodrębnionym.
  Nie ma takiego obowiązku, właściciele decydują o przeznaczeniu części wspólnej podejmując uchwałę. Status własnościowy hali garażowej, ma zasadnicze znaczenie. Jeżeli jest odrębnym lokalem, wszelkie decyzje w obrębie lokalu podejmują wyłącznie jego współwłaściciele.
  BTW. Jeśliby ktoś chciał zauważyć że w jego nowiutkiej hali akurat nie ma takich miejsc, to jednie dlatego że takie (co najmniej jedno) jest na parkingu nad ziemią. I tegoż też nie można wynająć albo zamalować innym kolorem niż niebieski.
  Są nieruchomości, które posiadają wyłącznie garaż podziemny, bez miejsc naziemnych - może to wynikać z mpzp. Deweloper ma obowiązek urządzić stanowiska postojowe wg decyzji o pozwoleniu na budowę, ale ma również prawo sprzedać wszystkie miejsca postojowe dowolnemu nabywcy. Po uzyskaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie, może je oznakować na dowolny kolor, lub mogą tego dokonać nowi właściciele.

 • Opcje
  HadrianHadrian Użytkownik
  drops napisał użytkownik: »
  W naszej Wspólnocie jak właściciel złożył umotywowany wniosek o stworzenie miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej , utworzono takie miejsce bez odrębnej uchwały gdyż przepisy tego wymagają. Nie ma znaczenia, ze teren wspólny.
  Zawsze ma znaczenie. Jeżeli właściciele zadecydowali, że na określonym obszarze ustanowią strefę ruchu lub strefę zamieszkania, to oznacza, że wyrazili zgodę na podporządkowanie tego obszaru przepisom ustawy o drogach publicznych i u.p.r.d. Dodatkowe głosowanie, jest wtedy zbędne. Więcej, w art. 12a. ustawa o drogach publicznych
  Przypomnę, w tym wątku poruszana jest wyłącznie kwestia miejsca postojowego w hali garażowej.

 • Opcje
  dropsdrops Użytkownik
  "w przypadku miejsc postojowych dla pojazdów osób z niepełnosprawnością, wyznaczanych poza drogami publicznymi, np. wewnątrz osiedla, decyzję o ich utworzeniu podejmuje zarządca terenu lub jego właściciel. W związku z powyższym, osoba z niepełnosprawnością posiadająca kartę parkingową, ubiegająca się o wyznaczenie „koperty”, może wystąpić ze stosownym wnioskiem do właściciela danego terenu, np. do wspólnoty mieszkaniowej.

  To do wspólnoty (bądź władz spółdzielni mieszkaniowej) będzie należeć decyzja o utworzeniu nowych miejsc postojowych dla pojazdów osób z niepełnosprawnością, stosownie do złożonych wniosków i potrzeb.

  Zachęcam do zapoznania się z artykułem autorstwa Mateusza Różańskiego i Ewy Szymczuk „Jak wyznaczyć kopertę?”."
  Opinie radcy prawnego na jednej ze stron dot. miejsc parkingowych

 • Opcje
  dropsdrops Użytkownik
  "O czym musisz pamiętać?
  Warto pamiętać, że w przypadku „kopert” wyznaczanych poza drogami publicznymi, np. wewnątrz osiedla, decyzję o ich utworzeniu podejmuje zarządca terenu lub jego właściciel. Możesz zatem wystąpić ze stosownym wnioskiem do właściciela konkretnego terenu, np. do wspólnoty mieszkaniowej.

  Jeśli na wniosek o wytyczenie „koperty” otrzymasz decyzję odmowną, możesz dochodzić wydzielenia miejsca parkingowego przez wspólnotę na drodze sądowej. Koszty oznaczenia „koperty” ponosi w całości zarząd drogi (gdy jest to droga krajowa, wojewódzka, powiatowa lub gminna) lub właściciel terenu (gdy jest to droga wewnątrzosiedlowa, leżąca na terenie spółdzielni albo wspólnoty mieszkaniowej)."
  Kolejna opinia ze stron poświeconych dla osób niepełnosprawnych.
  Czyli Hadrian ma rację.
 • Opcje
  gmarcinggmarcing Użytkownik
  drops napisał użytkownik: »
  Jeśli na wniosek o wytyczenie „koperty” otrzymasz decyzję odmowną, możesz dochodzić wydzielenia miejsca parkingowego przez wspólnotę na drodze sądowej.
  Na jakiej podstawie prawnej?

 • Opcje
  dropsdrops Użytkownik
  Możliwość wyznaczenia miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (jedn. tekst Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.),
 • Opcje
  dropsdrops Użytkownik
  Szczegóły znajdziesz w internecie w tematach - miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych
 • Opcje
  gorusgorus Użytkownik
  Dziękuję za dyskusję, ale pytanie moje dotyczy wynajęcia takiego miejsca w przypadku kiedy wszyscy mieszkańcy się na to zgadzają i nie ma osób niepełnosprawnych. Chodzi o to, czy jak będzie uchwała pozwalająca na wynajęcie i nikt jej nie zaskarży to czy taki wynajem będzie prawnie usankcjonowany?
 • Opcje
  dropsdrops Użytkownik
  "- Nie ma obowiązku, aby miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych były ogólnodostępne. Możliwa jest sprzedaż takich miejsc, ustalanie wyłącznego prawa do korzystania, przy tym osoby korzystające z oznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych powinny legitymować się zaświadczeniem o niepełnosprawności.3 lut 2020" cytat z internetu.
  Moim zdaniem, w świetle powyższej dyskusji można wynająć takie miejsce. Jak będzie osoba niepełnosprawna i zwróci sie z wnioskiem do zarządcy ten powinien wszcząć procedurę opisywaną wyżej.
 • Opcje
  HadrianHadrian Użytkownik
  gorus napisał użytkownik: »
  Chodzi o to, czy jak będzie uchwała pozwalająca na wynajęcie i nikt jej nie zaskarży to czy taki wynajem będzie prawnie usankcjonowany?
  uchwała dotycząca wynajmu miejsca postojowego w garażu, będącym częścią wspólną nieruchomości, jest podejmowana w drodze głosowania członków wspólnoty. Decyzja zapadła zwykła większością udziałów jakimi dysponują właściciele, innymi słowy, suma udziałów za przyjęciem uchwały musi wynosić ponad 50%..
  Uchwała jest ważna, nawet gdy jest zaskarżona w trybie przewidzianym ustawą. Sąd może przed wydaniem orzeczenia wstrzymać jej wykonanie, jeżeli uzna za zasadne.
  Jeżeli rzeczywiście, to miejsce nie jest związane umowa właścicieli, pozostaje do dyspozycji wspólnoty, a w treści uchwały nie znajdą się zapisy naruszające interes członków wspólnoty, to nie widzę obiektywnych przeszkód.
 • Opcje
  gmarcinggmarcing Użytkownik
  drops napisał użytkownik: »
  Możliwość wyznaczenia miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (jedn. tekst Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.),
  To nie jest podstawa prawna obowiązku utworzenia miejsca dla niepełnosprawnych. Taki obowiązek istnieje tylko w przypadku drogi publicznej, strefy zamieszkania i strefy ruchu (art. 12a ustawy o drogach publicznych). Garaż spełnia te warunki?
 • Opcje
  dropsdrops Użytkownik
  A Ty chcesz w końcu wynająć to miejsce czy utworzyć?
 • Opcje
  gmarcinggmarcing Użytkownik
  Wynajęcie tego miejsca jednemu z członków wspólnoty wiązałoby się z przekształceniem tego miejsca w zwykłe a nie jako dla niepełnosprawnych. I jest taka możliwość.
 • Opcje
  gorusgorus Użytkownik
  drops napisał użytkownik: »
  A Ty chcesz w końcu wynająć to miejsce czy utworzyć?

  To miejsce jest już wynajęte (jako miejsce dla niepełnosprawnych ponieważ nie było przekształcane) decyzją poprzedniego zarządu wspólnoty. Natomiast teraz umowa dobiega końca, a nowy zarząd ma wątpliwości takie jak tu opisałem więc postanowiliśmy zapytać, ale widzę, że jednoznacznej odpowiedzi nie ma czy taki wynajem jest zgodny z prawem.
 • Opcje
  dropsdrops Użytkownik
  Przepraszam, ale umiesz czytać ? Jak brzmi wcześniejsza dyskusja i jakie są wnioski?
 • Opcje
  gorusgorus Użytkownik
  blazej_h napisał użytkownik: »
  Był zobligowany. Wspólnota nie może go wynająć...
  Hadrian napisał użytkownik: »
  Wspólnota może decydować o przeznaczeniu takiego miejsca, w tym o jego wynajmie....
  Na tyle na ile umiem czytać wydaje mi się, że są to dwie sprzeczne opinie.


 • Opcje
  dropsdrops Użytkownik
  Nie, ostatecznie jest jedna prawidłowa opinia.
 • Opcje
  gorusgorus Użytkownik
  Hadrian napisał użytkownik: »
  gorus napisał użytkownik: »
  Chodzi o to, czy jak będzie uchwała pozwalająca na wynajęcie i nikt jej nie zaskarży to czy taki wynajem będzie prawnie usankcjonowany?
  uchwała dotycząca wynajmu miejsca postojowego w garażu, będącym częścią wspólną nieruchomości, jest podejmowana w drodze głosowania członków wspólnoty. Decyzja zapadła zwykła większością udziałów jakimi dysponują właściciele, innymi słowy, suma udziałów za przyjęciem uchwały musi wynosić ponad 50%..
  Uchwała jest ważna, nawet gdy jest zaskarżona w trybie przewidzianym ustawą. Sąd może przed wydaniem orzeczenia wstrzymać jej wykonanie, jeżeli uzna za zasadne.
  Jeżeli rzeczywiście, to miejsce nie jest związane umowa właścicieli, pozostaje do dyspozycji wspólnoty, a w treści uchwały nie znajdą się zapisy naruszające interes członków wspólnoty, to nie widzę obiektywnych przeszkód.

  Czy to jest ostateczna opinia?
 • Opcje
  HadrianHadrian Użytkownik
  gorus napisał użytkownik: »
  Czy to jest ostateczna opinia?
  Moja? Tak. :)
  Jeśli chcesz opinii prawnej, to uzyskasz ja u prawnika, najlepiej takiego od nieruchomości. Dla mnie sprawa jest oczywista.
 • Opcje
  gorusgorus Użytkownik
  W takim razie bardzo dziękuję za zaangażowanie. Myślę, że to na ten moment powinno wystarczyć.
  Pozdrawiam
 • Opcje
  ZarządcaZarządca Zarzadca.pl ZARZADCA.PL
  Podstawa prawna to paragraf 18 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

  1. Zagospodarowując działkę budowlaną, należy urządzić, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy, miejsca postojowe dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne.

  2. Liczbę i sposób urządzenia miejsc postojowych należy dostosować do wymagań ustalonych w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem potrzebnej liczby miejsc, z których korzystają osoby niepełnosprawne.

  Nie ma jednak obowiązku urządzania takiego miejsca w garażu podziemnym, nic nie toi na przeszkodzie, aby je wyznaczyć na terenie zewnętrznym.


  ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY II 6tfwtu9sbskv.png
 • Opcje
  gorusgorus Użytkownik
  Wyżej napisałem, że miejsce nie jest wyodrębnione i jest częścią wspólną jednak dostałem informację, że jest ono wyodrębnionym lokalem. Co w takim przypadku?
 • Opcje
  HadrianHadrian Użytkownik
  gorus napisał użytkownik: »
  Wyżej napisałem, że miejsce nie jest wyodrębnione i jest częścią wspólną jednak dostałem informację, że jest ono wyodrębnionym lokalem. Co w takim przypadku?
  To najpierw, trzeba się upewnić...
  Znasz nr księgi wieczystej nieruchomości, w której jest garaż? Albo kogoś kto go zna?
  W dziale I oznaczenie nieruchomości, w rubryce Budynki, jest lista lokali wyodrębnionych z podanym obok numerem księgi wieczystej . Jeżeli na liście znajduje się garaż, to oznacza, że jest wyodrębnionym lokalem, nie będącym częścią wspólną nieruchomości. Jeżeli masz już nr kw garażu, to przeglądasz jej dział III i upewniasz się czy jest wpis na temat korzystania z tego miejsca.
  Jak się dowiesz, co i jak, to daj znać.
  Przeglądarka ksiąg wieczystych https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/
 • Opcje
  blazej_hblazej_h Użytkownik
  edytowano 24 czerwca
  Zarządca napisał użytkownik: »
  Podstawa prawna to paragraf 18 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:
  1. Zagospodarowując działkę budowlaną, należy urządzić, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy, miejsca postojowe dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne.
  2. Liczbę i sposób urządzenia miejsc postojowych należy dostosować do wymagań ustalonych w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem potrzebnej liczby miejsc, z których korzystają osoby niepełnosprawne.
  Nie ma jednak obowiązku urządzania takiego miejsca w garażu podziemnym, nic nie toi na przeszkodzie, aby je wyznaczyć na terenie zewnętrznym.

  Otóż to. Jeśli miejsce dla niepełnosprawnych jest w garażu podziemnym, to tylko i wyłącznie dlatego, że nie ma go na działce na powierzchni ziemi. Nikt nie tworzy takich miejsc pod ziemią dla kaprysu. Robi się to w ostateczności.
  Takie miejsce w garażu także, jak każde inne mp dla niepełnosprawnych, spełnia niestety szanowni państwo wymagania określone w warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ustalonych dla określonej nieruchomości.

  Także nie należy tutaj kombinować z najmem, nawet jeśli najemcą będzie osoba niepełnosprawna.
  Będzie to sprzeczne wprost w wyżej przytoczonym paragrafem.

  Nie ma naturalnie obowiązku urządzania takiego miejsca w garażu, ale może być taka konieczność. I wtenczas najem tego miejsca jest wykluczony. Zrobicie to tam na własną odpowiedzialność. Jeśli zarząd podda takiego babola pod głosowanie - to na odpowiedzialność zarządu.
  Wątek faktu wyodrębnienia lub niewyodrębnienia garażu w samodzielny lokal ma tu znaczenie bardzo marginalne. Żeby nie powiedzieć, że żadnego znaczenie nie ma, ponieważ mówimy tu o przestrzeganiu zupełnie innych przepisów powszechnie obowiązujących niż przepisy o samodzielności lokali.

 • Opcje
  HadrianHadrian Użytkownik
  blazej_h napisał użytkownik: »
  Zarządca napisał użytkownik: »
  Podstawa prawna to paragraf 18 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:
  1. Zagospodarowując działkę budowlaną, należy urządzić, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy, miejsca postojowe dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne.
  2. Liczbę i sposób urządzenia miejsc postojowych należy dostosować do wymagań ustalonych w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem potrzebnej liczby miejsc, z których korzystają osoby niepełnosprawne.
  Nie ma jednak obowiązku urządzania takiego miejsca w garażu podziemnym, nic nie toi na przeszkodzie, aby je wyznaczyć na terenie zewnętrznym.

  Otóż to. Jeśli miejsce dla niepełnosprawnych jest w garażu podziemnym, to tylko i wyłącznie dlatego, że nie ma go na działce na powierzchni ziemi. Nikt nie tworzy takich miejsc pod ziemią dla kaprysu. Robi się to w ostateczności.
  Takie miejsce w garażu także, jak każde inne mp dla niepełnosprawnych, spełnia niestety szanowni państwo wymagania określone w warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ustalonych dla określonej nieruchomości.

  Także nie należy tutaj kombinować z najmem, nawet jeśli najemcą będzie osoba niepełnosprawna.
  Będzie to sprzeczne wprost w wyżej przytoczonym paragrafem.

  Nie ma naturalnie obowiązku urządzania takiego miejsca w garażu, ale może być taka konieczność. I wtenczas najem tego miejsca jest wykluczony. Zrobicie to tam na własną odpowiedzialność. Jeśli zarząd podda takiego babola pod głosowanie - to na odpowiedzialność zarządu.
  Wątek faktu wyodrębnienia lub niewyodrębnienia garażu w samodzielny lokal ma tu znaczenie bardzo marginalne. Żeby nie powiedzieć, że żadnego znaczenie nie ma, ponieważ mówimy tu o przestrzeganiu zupełnie innych przepisów powszechnie obowiązujących niż przepisy o samodzielności lokali.
  Ty tak poważnie? Przecież to jakieś niedorzeczne stwierdzenia, niemające nic wspólnego z rzeczywistością...

 • Opcje
  ZarządcaZarządca Zarzadca.pl ZARZADCA.PL
  Jeżeli garaż jest lokalem, to nie ma obowiązku urządzania w nim miejsca dla niepełnosprawnych. Gdyby okazało się, że deweloper w ten sposób omija przepisy, współwłaścicielom garażu przysługuje roszczenie o zapłatę (odszkodowanie, roszczenia z rękojmi - zależy od stanu faktycznego).
  ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY II 6tfwtu9sbskv.png
 • Opcje
  ZarządcaZarządca Zarzadca.pl ZARZADCA.PL
  Garaż to nie działka budowlana.
  ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY II 6tfwtu9sbskv.png
Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.