odsetki

czy zarzadca moze pobierać odsetki od nie terminowych opłat za czynsz, media???

Komentarze

 • Opcje
  ZarządcaZarządca Zarzadca.pl ZARZADCA.PL
  Tak, zarządca może pobierać odsetki od nieterminowych wpłat. Wspólnota mieszkaniowa, jak każdy wierzyciel ma takie uprawnienie.

  "Podstawę naliczania odsetek od nieterminowych płatności stanowi art. 481 kodeksu cywilnego:

  „ Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi...".

  Prawo ich naliczania wynika wprost z ustawy i nie wymaga jakiś dodatkowych czynności, np. podjęcia uchwały. Rada Polityki Pieniężnej, po posiedzeniu w dniu 7 lipca 2022 r., podjęła decyzję o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 0,50 pkt proc., tj. do poziomu 6,50%. Uchwała RPP w tej sprawie weszła w życie w dniu 8 lipca br. i dd tego dnia obowiązują nowe stawki odsetek ustawowych wynikających z Kodeksu cywilnego.
  ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY II 6tfwtu9sbskv.png
 • Opcje
  dorocicadorocica Użytkownik
  bardzo dziękuje za odpowiedź
Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.