Kupujemy nieruchomość - jak nie stracić zadatku?

Pierwszy komentarz do artykułu: https://zarzadca.pl/artykuly/kupujemy-nieruchomosc-jak-nie-stracic-zadatku

Zadatek nie rekompensuje mi strat, czy mogę domagać się odszkodowania?
Sprzedający nie wywiązał sie z umowy.

Komentarze

  • Opcje
    ZarządcaZarządca Zarzadca.pl ZARZADCA.PL
    Zadatek jest surogatem odszkodowania. Jeżeli w umowie przedwstępnej nie wpisano klauzuli, że stronom dodatkowo jeszcze będą przysługiwać roszczenia odszkodowawcze w związku z niewykonaniem lub nienależytym jej wykonaniem, nie może Pani domagać się odszkodowania.
    ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY II 6tfwtu9sbskv.png
Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.