Zarząd nie chce przedstawić sytuacji finansowej Wspólnoty

Trudna sytuacja finansowa Wspólnoty. Zarząd nie chce przedstawić sytuacji finansowej Wspólnoty tłumacząc swoją decyzję tym, że ma obowiązek zrobić to raz w roku tzw. sprawozdanie finansowe. Czy jest to zgodne z prawem.
Jako Właściciel poprosiłem o zestawienie wydatków z funduszu remontowego w roku obecnym oraz stan konta funduszu remontowego.
Co mogę w takiej sytuacji zrobić?

Komentarze

 • Opcje
  henchohencho Użytkownik
  D'Artagnan napisał użytkownik: »
  Trudna sytuacja finansowa Wspólnoty. Zarząd nie chce przedstawić sytuacji finansowej Wspólnoty tłumacząc swoją decyzję tym, że ma obowiązek zrobić to raz w roku tzw. sprawozdanie finansowe. Czy jest to zgodne z prawem.
  Jako Właściciel poprosiłem o zestawienie wydatków z funduszu remontowego w roku obecnym oraz stan konta funduszu remontowego.
  Co mogę w takiej sytuacji zrobić?

  Na pewno nie jest to zgodne z prawem. Zawsze możesz żądać od zarządu dostępu do dokumentów (wgląd, kopie, skany) jak również zestawień danych, stany i wydruki kont bankowych. Podstawa prawna art. 27 i art. 29 ust. 3 uwl. Trzeba posiadać wiarygodne potwierdzenie żądania gdyż w razie uporczywego odmawiania dostępu do dokumentów wspólnoty pozostają dwie drogi:
  1. sąd cywilny o wydanie żądanych kopii dokumentów,
  2. policja, prokurator Kodeks karny. Art. 276 Kto niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 • Opcje
  Bardzo dziękuję
 • Opcje
  D'Artagnan napisał użytkownik: »
  Trudna sytuacja finansowa Wspólnoty. Zarząd nie chce przedstawić sytuacji finansowej Wspólnoty
  W takim razie, skąd przekonanie o trudnej sytuacji finansowej?
  Wg ustawy o własności lokali, zarząd, jest obowiązany:
  1) dokonywać rozliczeń przez rachunek bankowy;
  2) składać właścicielom lokali roczne sprawozdanie ze swojej działalności;
  3) zwoływać zebranie ogółu właścicieli lokali co najmniej raz w roku, nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku.
  Ustawa nie precyzuje, jak ma wyglądać sprawozdanie, chociaż trudno sobie wyobrazić by nie było w nim przedstawionego bilansu finansowego za ubiegły rok.
  Zatem zarząd nie ma obowiązku przygotowywać sprawozdania finansowego na życzenie właściciela, ale ma obowiązek umożliwić wgląd do dokumentacji, w tym finansowej.
  Jeżeli nie ufacie zarządowi, to go po prostu zmieńcie na taki, jaki będzie wam odpowiadał.
  hencho napisał użytkownik: »
  policja, prokurator Kodeks karny
  dlaczego nie od razu trybunał konstytucyjny? Ty jednak masz coś z rycerza 🙂
 • Opcje
  ZarządcaZarządca Zarzadca.pl ZARZADCA.PL
  edytowano 14 października
  Jako Właściciel poprosiłem o zestawienie wydatków z funduszu remontowego w roku obecnym oraz stan konta funduszu remontowego.
  Zestawienie wydatków z funduszu remontowego czy stan konta to nie sprawozdanie finansowe. Właściciel ma ustawowe prawo do tych informacji.

  "Właściciel lokalu ma nie tylko prawo, ale i obowiązek współdziałać w zarządzie nieruchomością wspólną, o czym stanowi art. 27 ustawy o własności lokali. To właśnie ten przepis jest bazą do kreowania dalszych uprawnień i zobowiązań właścicielskich w zakresie dotyczącym przedmiotu współwłasności, przy czym niektóre z nich zostały wysłowione wprost w ustawie o własności lokali."

  Więcej na ten temat w artykule: Kontrola we wspólnocie mieszkaniowej
  Artykuł na stronie zarzadca.pl
  https://zarzadca.pl/artykuly/kontrola-we-wspolnocie-mieszkaniowej
  Komentarz edytowany Zarządca
  ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY II 6tfwtu9sbskv.png
 • Opcje
  Zarządca napisał użytkownik: »
  Zestawienie wydatków z funduszu remontowego czy stan konta to nie sprawozdanie finansowe. Właściciel ma ustawowe prawo do tych informacji.
  Zestawienie wydatków, stanowi informację przetworzoną, tym samym bliżej jej do sprawozdania niż do informacji prostej. Zarząd nie jest zobligowany ustawą do odpowiadania na prośby o informację, oraz do "przedstawiania sytuacji finansowej wspólnoty" na żądanie.

  Ma obowiązek raz w roku składać właścicielom lokali roczne sprawozdanie ze swojej działalności. Ma też obowiązek, na życzenie właściciela, umożliwić wgląd (wykonanie fotokopii) do dokumentów dotyczących zarządu nieruchomością wspólną (w tym finansowych), o tym m.in. stanowi art. 27 uwl.
 • Opcje
  henchohencho Użytkownik
  Hadrian napisał użytkownik: »
  Zestawienie wydatków, stanowi informację przetworzoną, tym samym bliżej jej do sprawozdania niż do informacji prostej. Zarząd nie jest zobligowany ustawą do odpowiadania na prośby o informację, oraz do "przedstawiania sytuacji finansowej wspólnoty" na żądanie.
  Ma obowiązek raz w roku składać właścicielom lokali roczne sprawozdanie ze swojej działalności. Ma też obowiązek, na życzenie właściciela, umożliwić wgląd (wykonanie fotokopii) do dokumentów dotyczących zarządu nieruchomością wspólną (w tym finansowych), o tym m.in. stanowi art. 27 uwl.


  V ACa 517/15 - wyrok SA Gdańsk z dnia 15-01-2016
  Udzielanie informacji właścicielowi lokalu przez zarząd
  W ramach wspólnego sprawowania kontroli nad działalnością zarządu mieści się m.in. obowiązek udzielania przez zarząd właścicielowi lokalu informacji o sprawach dotyczących nieruchomości wspólnej oraz o bieżących poczynaniach zarządu związanych z taką nieruchomością, bo pozbawionemu informacji właścicielowi trudno jest stwierdzić, czy zarząd dobrze wykonuje swoje obowiązki. Ocena zarządu powinna być dokonywana na podstawie pełnych i rzetelnych informacji. Oznacza to, że zarząd powinien udzielać właścicielom lokali informacji dotyczących spraw związanych z zarządem nieruchomością wspólną zarówno w okresach rocznych, jak i w innych terminach, jeżeli właściciel lokalu zwróci się o udzielenie takich informacji.
  Teza redakcyjna Legalis

 • Opcje
  ZarządcaZarządca Zarzadca.pl ZARZADCA.PL
  edytowano 17 października
  Zestawienie wydatków, stanowi informację przetworzoną, tym samym bliżej jej do sprawozdania niż do informacji prostej. Zarząd nie jest zobligowany ustawą do odpowiadania na prośby o informację, oraz do "przedstawiania sytuacji finansowej wspólnoty" na żądanie.

  Nie zgodzę się z tym twierdzeniem. Zarząd winien znać na bieżąco analizować sytuację finansową wspólnoty, o ile wywiązuje się ze swoich obowiązków. W trakcie roku obrachunkowego należy przeprowadzać windykację należności, spłacać i zaciągać zobowiązania. Te informacje należy udostępniać właścicielom na ich żądanie. Oczywiście nie ma przepisu w ustawie, który mówi wprost jakie konkretnie dokumenty należy przedstawiać do wglądu, ale to nie znaczy, że brak obowiązku. Podstawą jest art. 27 w zw. z art. 29 uwl
  ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY II 6tfwtu9sbskv.png
Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.