Ogrzewanie i woda na gaz we wspólnocie

Witam mam proste pytanie i może ktoś mi to wyjaśni po prostu kawa na ławę.
Mamy we wspólnocie ogrzewanie na gaz oraz gazem grzejemy ciepłą wodę.
Płacimy co miesiąc przez cały rok zaliczkę w kwocie 190 zł. gaz.
Moje pytanie brzmi czy musimy płacić co miesiąc również zaliczkę za ciepłą wodę w kwocie 42 zł( oczywiście są wliczone tutaj ścieki)?

Komentarze

 • Opcje
  ZarządcaZarządca Zarzadca.pl ZARZADCA.PL
  A jakie ustalenia w tym zakresie poczyniła wspólnota mieszkaniowa? Czy podjęliście Państwo uchwałę w sprawie regulaminu rozliczeń, ponieważ taki wymóg na podmiot zarządzający nakłada ustawa.
  ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY II 6tfwtu9sbskv.png
 • Opcje
  henchohencho Użytkownik
  Sraska123 napisał użytkownik: »
  Płacimy co miesiąc przez cały rok zaliczkę w kwocie 190 zł. gaz. Moje pytanie brzmi czy musimy płacić co miesiąc również zaliczkę za ciepłą wodę w kwocie 42 zł( oczywiście są wliczone tutaj ścieki)?

  Czy korzystacie z CO. i CW. to są zaliczki, rozliczenie do końca marca roku następnego a zaliczki z mocy prawa muszą być rozliczone. Za wystawione faktury trzeba płacić, w miesiącach zimowych kwoty do zapłaty są wyższe od wpływów i trzeba to zbilansować

 • Opcje
  henchohencho Użytkownik
  C-708/17 - wyrok TS z dnia 05-12-2019
  Wspólnoty mieszkaniowe - obowiązek właściciela mieszkania do zapłaty rachunku za ogrzewanie i metoda ustalenia tego kosztu.
  1. Artykuł 27 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów (Dz.Urz.UE L z 2011 r., Nr 304, s. 64), w związku z art. 5 ust. 1 i 5 dyrektywy 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym („dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych”, Dz.Urz.UE L z 2005 r., Nr 149, s. 22) należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie przepisom krajowym, które przewidują, iż właściciela mieszkań w budynku, w którym jest wspólnota mieszkaniowa, przyłączonym do sieci ciepłowniczej jest zobowiązany do uczestniczenia w kosztach zużycia energii cieplnej w częściach wspólnych i w instalacji wewnętrznej w budynku, chociaż indywidualnie nie zamawiali dostarczenia ogrzewania i nie używają go w swoich mieszkaniach.
  2. Artykuł 13 ust. 2 dyrektywy 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylającej dyrektywę Rady 93/76/EWG (Dz.Urz.UE L z 2006 r., Nr 114, s. 64) i art. 10 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej (...) (Dz.Urz.UE L 2012 r., Nr 315, s. 1) należy interpretować w ten sposób, iż nie stoją one na przeszkodzie przepisom krajowym, które przewidują, że w budynku wspólnoty mieszkaniowej rachunki dotyczące zużycia energii cieplnej przez instalację wewnętrzną są ustalane, dla każdego właściciela mieszkania w budynku, proporcjonalnie do ogrzewanej objętości jego mieszkania.
Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.