Budowa pionu wod - kan w kamienicy - formalności

Witam,
Nabyłem lokal w kamienicy bez dostępu do wody i kanalizacji w kamienicy wpisanej do gminnej ewidencji zabytków (nie rejestru).
Aby umożliwić zamieszkanie w lokalu muszę dostawić nowy pion wodno-kanalizacyjny rozpoczynający się w piwnicy gdzie jest najbliższa kanalizacja, zakończony na 1 piętrze gdzie jest mój lokal. Wiąże się to z ingerencją w części wspólne (pion dostawiony będzie na klatce schodowej) oraz z wykonaniem 2 przewiertów fi 110 przez strop.
Została uchwalona uchwała na podłączenie lokalu do części wspólnej (instalacji wod-kan) i przegłosowana większością udziałowców.
Zarządca nieruchomości twierdzi, że oprócz uchwały tego typu roboty wymagają pozwolenia na budowę a co za tym idzie projektu, kierownika budowy, uzgodnienia z konserwatorem.

Według posiadanych przeze mnie informacji i poniższych artykułów wynika, że nie wymagają one ani pozwolenia na budowę ani nawet zgłoszenia:

https://www.rp.pl/nieruchomosci/art4522161-instalacje-w-budynku-bez-pozwolenia-na-budowe-az-do-https://poradnikprojektanta.pl/instalacje-sanitarne-bez-pozwolenia-na-budowe/

Dzwoniłem do Wydziału Budownictwa Urzędu Miasta, do nadzoru budowlanego i wszyscy są zdania, że nie ma potrzeby występowania o pozwolenie na budowę ani zgłaszania w przypadku modyfikacji instalacji w częściach wspólnych pod warunkiem, że nie ingeruje w instalacje gazową.

Bardzo proszę o potwierdzenie tego stanowiska - czy mogę wykonać pion i otwory w stropach bez zgłaszania, projektu.

Pozdrawiam
Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.