Udział w dachu / montaż PV

Witam,
Bardzo proszę o odniesienie się do stwierdzenia "każdy posiadacz lokali (mieszkalnych i użytkowych) w budynku wielorodzinnym posiada również udziały w częściach wspólnych budynku (...) (w tym w powierzchni dachu)" w tym artykule. Jest to stwierdzenie w kontekście umieszczenia prywatnej instalacji PV na dachu wspólnoty. Czy w ogóle można mówić o "udziale w dachu" czy jakiejkolwiek innej części budynku i jak niby można by to było obliczyć? Skoro i tak potrzebna jest zgoda właścicieli na taką instalację to czy wielkość udziału ma tu jakiekolwiek znaczenie?

Komentarze

 • Opcje
  ZarządcaZarządca Zarzadca.pl ZARZADCA.PL
  edytowano 19 stycznia
  Współwłasność przymusowa obejmuje grunt i jego części składowe z wyjątkiem lokali stanowiących odrębne nieruchomości.
  Każdy właściciel lokalu jest jednocześnie współwłaścicielem nieruchomości wspólnej. Współwłasność jest "przymusowa", ponieważ nie zależy od woli właściciela i pozostaje w ścisłym związku z własnością lokalu.

  Budynek (z wyłączeniem lokali stanowiących odrębne nieruchomości), podobnie jak nasadzenia, ogrodzenie, itd, stanowi przedmiot współwłasności.
  Oznacza to, że dach, albo drzewo nasadzone na wspólnym gruncie, stanowi przedmiot współwłasności wszystkich właścicieli lokali.
  W artykule występuje pewna nieścisłość, posiadacz to niekoniecznie właściciel.

  Wielkość udziału ma znaczenie w przypadku głosowania, podziały przychodów i kosztów, może też, w przypadku tzw. małej wspólnoty, przesądzić o prawie właściciela do wystąpienie do sądu o wyrażenie zgody na czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu.
  ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY II 6tfwtu9sbskv.png
 • Opcje
  bufetowabufetowa Użytkownik
  Tak właśnie rozumiem współwłasność, natomiast moje pytanie było konkretnie wobec stwierdzenia "udział w powierzchni dachu" jako umożliwiającym lub przesądzającym o możliwości umieszczenia prywatnej instalacji PV na tymże dachu. Rozumiem, że za zgodą właścicieli we wspólnocie (i odpowiedniej uchwały), każdy właściciel może tego dokonać?
 • Opcje
  Grafen2Grafen2 Użytkownik
  bufetowa napisał użytkownik: »
  Czy w ogóle można mówić o "udziale w dachu" czy jakiejkolwiek innej części budynku i jak niby można by to było obliczyć?
  Oczywiście jest ona wyliczana zgodnie z zapisem ustawy o własności lokali . Zazwyczaj jest wyliczane w kosztach (koszt X udział w NW). Nie można każdemu właścicielowi wskazać , która to cześć nieruchomości wspólnej należy do niego np.: który ten kawałek dachu jest jego , które to stopnie schodowe są jego , który to fragment rurażu należy do niego czy muru. Ustawodawca opiekę nad tymi częściami nieruchomość, które są wspólne , powierzył Wspólnocie Mieszkaniowej czyli ogółowi właścicieli lokali reprezentowanych przez Zarząd WM czy Zarządcę NW na zasadach spisanych w ustawie o własności lokali .
  bufetowa napisał użytkownik: »
  Skoro i tak potrzebna jest zgoda właścicieli na taką instalację to czy wielkość udziału ma tu jakiekolwiek znaczenie?
  Udział w NW ... Hmm .... Nie ma , tak uważam. Każda ingerencja w części wspólne kogokolwiek wymaga zgody ustawowej większości właścicieli lokali . Ma to związek z ponoszonymi kosztami utrzymania tych elementów nieruchomości, które zaliczają się do nieruchomości wspólnej.

 • Opcje
  Grafen2Grafen2 Użytkownik
  bufetowa napisał użytkownik: »
  Tak właśnie rozumiem współwłasność, natomiast moje pytanie było konkretnie wobec stwierdzenia "udział w powierzchni dachu" jako umożliwiającym lub przesądzającym o możliwości umieszczenia prywatnej instalacji PV na tymże dachu.
  Rozumiem, że za zgodą właścicieli we wspólnocie (i odpowiedniej uchwały), każdy właściciel może tego dokonać?
  TAK. na podstawie takich zasad, można montować prywatną instalację RTV na dachu WM

Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.