Głosowanie nad uchwałami właścicieli lokali

„Niedopuszczalne jest ustanowienie we wspólnocie mieszkaniowej zasady głosowania wszystkich uchwał według reguły "jeden właściciel - jeden głos". Uchwała przewidująca taką zasadę jest nieważna.” (wyrok z dnia 10 lipca 2009 r., sygn. akt II CSK 83/09).
https://samorzad.infor.pl/sektor/zadania/zarzadzanie_nieruchomosciami/739696,Zasady-glosowania-nad-uchwalami-we-wspolnocie-mieszkaniowej.html
Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.