Zebranie WM - powiadomienie Gminy

Miasto ma w nieruchomości niewielkie udziały (jeden mały lokal z trzydziestu). Czy w takiej sytuacji konieczne jest powiadomienie Gminy/Miasta o zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej. Jeśli tak, czy wystarczy wysłanie zawiadomienia na główny adres Urzędu Miasta (miasto wojewódzkie)? Z punktu widzenia zachowania tygodniowego terminu na powiadomienie ważna jest data wysłania listu, czy doręczenia?

Komentarze

 • Opcje
  Grafen2Grafen2 Użytkownik
  Z UoWL
  ""Art. 32. 1. O zebraniu ogółu właścicieli lokali zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, zawiadamia każdego właściciela lokalu na piśmie przynajmniej na tydzień przed terminem zebrania.
  2. W zawiadomieniu należy podać dzień, godzinę, miejsce i porządek obrad. W wypadku zamierzonej zmiany we wzajemnych prawach i obowiązkach właścicieli lokali należy wskazać treść tej zmiany.""

  Jeżeli zawiadomienie zawiera powyższe cechy to wystarczy zawiadomienie o zebraniu dostarczone na tydzień przez dniem zebrania. O zebraniu winni być powiadomieni wszyscy właściciele lokali tworzący daną WM.
 • Opcje
  blazej_hblazej_h Użytkownik
  Liczy się data wysłania.
 • Opcje
  ZarządcaZarządca Zarzadca.pl ZARZADCA.PL
  Liczy sie data powiadomienia, a nie data wysłania, dlatego należy je wysłać odpowiednio wcześniej, aby uwzględnić równie avizo, a najlepiej po prostu zawiadomienie do urzędu zawieźć.
  ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY II 6tfwtu9sbskv.png
 • Opcje
  Grafen2Grafen2 Użytkownik
  Zarządca napisał użytkownik: »
  Liczy sie data powiadomienia, a nie data wysłania, dlatego należy je wysłać odpowiednio wcześniej, aby uwzględnić równie avizo, a najlepiej po prostu zawiadomienie do urzędu zawieźć.
  czyli wg tego wpisu należy wysłać 30 dni przed terminem zebrania ( w tym uwzględniono 14 dni z awizem )

 • Opcje
  ZarządcaZarządca Zarzadca.pl ZARZADCA.PL
  Tak to wygląda w praktyce.
  ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY II 6tfwtu9sbskv.png
Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.