II SA/Ka 1741/01 Kiedy parking jest obiektem budowlanym

Pierwszy komentarz do artykułu: https://zarzadca.pl/artykuly/ii-sa-ka-1741-01-kiedy-parking-jest-obiektem-budowlanym

Art. 29, ust. 2, pkt 7) Ustawy Prawo budowlane mówi: "Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa: stanowisk postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, z wyjątkiem sytuowanych na obszarze Natura 2000"
Jednoznacznie zatem posługuje się pojęciem "budowa stanowisk postojowych". Z definicji tej samej ustawy; "budowa" to wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego (Art. 3, pkt 6.). Zatem wprost z tych zapisów wynika, że stanowisko postojowe należy traktować jako obiekt budowlany. Jak zatem sędzia doszedł do konkluzji, że stanowisko postojowe nie jest obiektem budowlanym?
Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.