Opłata za platformy parkingowe vs opłata za miejsce stacjonarne

Sytuacja:
Garaże na osiedlu stanowią oddzielną nieruchomość. Z aktu notarialnego wynika, że osoba posiadająca miejsce na platformie parkingowej, nie jest jej właścicielem, a posiada tylko prawo do jej wyłącznego użytkowania. Akt stwierdza, że posiada się udział części lokalu niemieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość, którą jest garaż. Z własnością taką związany jest udział w części nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
Nabywając miejsce na platformie, nabywa się udział we współwłasności, z którym związane jest prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego, odpowiada to ułamkowi określonemu liczbą miejsc postojowych w takim garażu.

Pytania:
Jak powinny być rozliczne opłaty za użytkowanie takiej platformy?
Czy na koszta użytkowania platformy powinni się składać wszyscy użytkownicy garażu, którzy mają tam wykupiony udział?
Czy obciążanie kosztami napraw platfromy parkingowej użytkowników/"właścicieli" platform jest zgodne z prawem?
Czy taki punkt w opłatach, jak "Utrzymanie platformy" jest zgodny z prawem?

Dziękuję z góry za odpowiedź

Komentarze

 • Opcje
  gabgab Użytkownik
  Upewnie się. Miejsc "na posadzce" jest np. 20 i 20 jest miejsc na platformach. W każdy użytkown8k ma 1/40 udziału w hali?
  Jeśli tak, to utrzymanie platform, jak i innych rzeczy w garażu piwinno obciążać każdego ze współwłaścicieli wg udziału.
  2. Uważam, że nie.
  3. Jeśli dotyczy wszystkich współwlaścicieli garażu to tak.

  Współwłaściciele garażu ponoszą też inne koszty a mianowicie koszty na rzecz WM, w tym np. na windę.


 • Opcje
  PlatformyPlatformy Użytkownik
  Dzięki wielkie za odpowiedź.
  "Upewnie się. Miejsc "na posadzce" jest np. 20 i 20 jest miejsc na platformach. W każdy użytkown8k ma 1/40 udziału w hali?
  Tak właśnie to wygląda.
  Jeśli tak, to utrzymanie platform, jak i innych rzeczy w garażu piwinno obciążać każdego ze współwłaścicieli wg udziału.
  Właśnie rozmawiałem z zarządcą z innego osiedla i na to wychodzi, że to jest powszechna praktyka, że koszta UDT, przeglądów, napraw przerzucane są na indywidualnego właściciela.

  Czy obciążanie kosztami napraw platfromy parkingowej użytkowników/"właścicieli" platform jest zgodne z prawem?
  2. Uważam, że nie.

  Według mnie też nie, powinno to być rozłożone na wszystkich współwłaścicieli.

  Czy taki punkt w opłatach, jak "Utrzymanie platformy" jest zgodny z prawem?
  3. Jeśli dotyczy wszystkich współwlaścicieli garażu to tak.


  Taki zapis w opłatach mają tylko ci, użytkujący platformy.
 • Opcje
  Grafen2Grafen2 Użytkownik
  edytowano 13 lutego
  Platformy napisał użytkownik: »
  Jak powinny być rozliczne opłaty za użytkowanie takiej platformy?
  Jeżeli jest możliwość prowadzenia ewidencji pozaksięgowej kosztów na dana platformę , to TAK.  Platformy napisał użytkownik: »
  Czy na koszta użytkowania platformy powinni się składać wszyscy użytkownicy garażu, którzy mają tam wykupiony udział?
  Na pewno jest to koszt utrzymania garażu wielostanowiskowego . Właściciele tych platform powinni podjąć uchwałę w tym temacie jak dzielić te koszty.
  Patrząc jednak na zapis UoWL art 3.2. to taka platforma SŁUŻY więcej niż jednemu właścicielowi, więc powinna stanowić urządzenie zaliczone do części wspólnych . Koszty konserwacji i naprawy ponoszą wszyscy właściciele lokali tworzący WM jak np: przy opłacie za windy

  Platformy napisał użytkownik: »
  Czy obciążanie kosztami napraw platfromy parkingowej użytkowników/"właścicieli" platform jest zgodne z prawem?
  To zależy od rozwiązania przyjętego we WM , parzy wpis wyżej


  Platformy napisał użytkownik: »
  Czy taki punkt w opłatach, jak "Utrzymanie platformy" jest zgodny z prawem?
  Tak jest zgodny z prawem . Podobnie jest z utrzymaniem wind we WM , jest odrębna pozycja .

 • Opcje
  gabgab Użytkownik
  edytowano 14 lutego
  Patrząc jednak na zapis UoWL art 3.2. to taka platforma SŁUŻY więcej niż jednemu właścicielowi, więc powinna stanowić urządzenie zaliczone do części wspólnych . Koszty konserwacji i naprawy ponoszą wszyscy właściciele lokali tworzący WM jak np: przy opłacie za windy
  Do zarządzania samym garażem uwl nie ma zastosowania,
  Zastosowanie ma kodeks cywilny - dział współwłasność. Choć pewne analogie można uznać.

  Garaż jest współwłasnością pewnej liczby podmiotów. I jest zawarta umowa do korzystania (quoad usum). Jednym przypadły miejsca naziemne, innym na platformie. Platformy nie są własnością korzystających ale współwlasnościa wszystkich współwłaścicieli. Każdy ze współwłaścicieli ma udział w tym garażu i ponosi wg tego udziału koszty z tym udziałem związane. A przypomnę to są koszty związane z utrzymaniem samego garażu, jak i koszty związazane ze wspólnotą (utrzymanie NW).
  Gdyby nie było miejsc na platformach, udziały użytkowników miejsc naziemnych byłyby większe i większe ponosiliby koszty.  Komentarz edytowany gab
 • Opcje
  ZarządcaZarządca Zarzadca.pl ZARZADCA.PL
  edytowano 19 lutego
  Jakie są zapisy w aktach notarialnych dotyczące platform? Czy mam rozumieć, że część współwłaścicieli korzysta wyłącznie z platformy? A część parkuje na posadzce? Wszyscy mają udziały we współwłasności? W takiej sytuacji "przydział" miejsce do parkowania wynika z podziału quoad usum, a platformy to urządzenia stanowiące przedmiot współwłasności.
  ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY II 6tfwtu9sbskv.png
 • Opcje
  Grafen2Grafen2 Użytkownik
  edytowano 19 lutego
  Zarządca napisał użytkownik: »
  Czy mam rozumieć, że część współwłaścicieli korzysta wyłącznie z platformy?
  A część parkuje na posadzce?

  N2000.jpg
 • Opcje
  ZarządcaZarządca Zarzadca.pl ZARZADCA.PL
  edytowano 20 lutego
  Szkic powyżej spełniałby kryteria platformy, o której pisze założyciel tego wątku.
  Komentarz edytowany Zarządca
  ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY II 6tfwtu9sbskv.png
 • Opcje
  Grafen2Grafen2 Użytkownik
  Może też być takie rozwiązanie


  98.jpg
 • Opcje
  Grafen2Grafen2 Użytkownik
  z24269889IH%2CPrzyklad-platformy-zaleznej_33.jpg
 • Opcje
  ZarządcaZarządca Zarzadca.pl ZARZADCA.PL
  edytowano 20 lutego
  Na takie rozwiązanie zgodził się posiadacz miejsca parkingowego? Wydaje się, że z tą platformą nie wiąże się udział w garażu.
  ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY II 6tfwtu9sbskv.png
 • Opcje
  Grafen2Grafen2 Użytkownik
  Zarządca napisał użytkownik: »
  Na takie rozwiązanie zgodził się posiadacz miejsca parkingowego?
  Wydaje się, że z tą platformą nie wiąże się udział w garażu.

  Takich stanowisk jest 20 i każdy korzystający ma 1/40 część udziału przypadającego na garaż wielostanowiskowy .
  Nie ma co zaklinać rzeczywistości, tylko ją przyjąć .
Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.