Projekt uchwały o zmianie podmiotu Zarządcy

Dzień dobry,
Chcielibyśmy dokonać zmiany Zarządcy (zarząd powierzony firmie), jakie elementy powinna zawierać uchwała? Czy jedna to o odwołaniu dotychczasowego zarządcy i druga o powołaniu nowego, czy można w jednej uchwale o zmianie podmiotu, któremu powierzono Zarząd? Jakie elementy powinna zawierać taka uchwała?

Komentarze

 • Opcje
  dropsdrops Użytkownik
  Wzór uchwały wspólnoty mieszkaniowej w sprawie zmiany sposobu zarządu

  Uchwała w nr 1/2022 / Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Przykładowej 1 w Warszawie

  podjęta w dniu 10 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany sposobu zarządu nieruchomością wspólną


  Działając na podstawie art. 18 ust. 2a w zw. z art. 23 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku ( Dz. U. z 2000 roku, Nr 85, poz. 90 z późn. zm.) właściciele lokali w nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Przykładowej 1 postanawiają, co następuje:

  1. Z dniem 10 stycznia 2022 roku zmienia się sposób sprawowania zarządu nieruchomością wspólną przy ulicy Złotej 10 w Warszawie, w ten sposób, że odwołuje się zarząd sprawowany przez MDM spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 2 oraz uchwala się, że zarząd nieruchomością wspólną sprawowany będzie przez właścicieli lokali lub osoby fizyczne spoza ich grona wybrane na zebraniu w trybie art. 20 ustawy o własności lokali.
  2. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

  Za uchwałą głosowało .......................................................... głosów/udziałów
  Przeciw uchwale głosowało ............................................... głosów/udziałów
  Wstrzymało się od głosowania ......................................... głosów/udziałów
 • Opcje
  dropsdrops Użytkownik
  zarzadzaniewspolnotami.com/images/stories/dokumenty/wzor_umowy_o_zarzadzanie
 • Opcje
  gabgab Użytkownik
  A co chcecie zmienić? Tylko zarządcę czy sposób zarządu na taki, jaki jest zapisany w ustawie o własności lokali i potem ewentualnie zarządcę?
  Jeśli macie zarząd powierzony i chcecie przejść na ten zapusany w ustawie (art.20.1 i dalsze) to uchwała musi być protokołowana przez notariusza.
 • Opcje
  Ewcia208Ewcia208 Użytkownik
  Mam
  gab napisał użytkownik: »
  A co chcecie zmienić? Tylko zarządcę czy sposób zarządu na taki, jaki jest zapisany w ustawie o własności lokali i potem ewentualnie zarządcę?
  Jeśli macie zarząd powierzony i chcecie przejść na ten zapusany w ustawie (art.20.1 i dalsze) to uchwała musi być protokołowana przez notariusza.

  Mamy zarząd powierzony i chcemy taki sposób utrzymać. Zmienić jedynie podmiot Zarządcę, któremu powierza się zarząd.
 • Opcje
  ZarządcaZarządca Zarzadca.pl ZARZADCA.PL
  W tej sytuacji nie dojdzie do zmiany sposobu zarządu, przedstawiony powyżej wzór uchwały nie znajduje tu zastosowania. Państwo zamerzacie jedynie zmienic osobę zarządcy. Uchwały - o odwołaniu poprzednika i powołaniu kolejnego zarządcy nie będą zatem podejmowane w trybie art. 18 ust. 2 a uwl, notariusz nie będzie potrzebny, ponieważ w księdze wieczystej ujawnia się sposób zarządu, którego nie należy utożsamiać z osobą zarządcy. Czy Państwo ujawnili sposób zarządu w kw?
  ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY II 6tfwtu9sbskv.png
 • Opcje
  Ewcia208Ewcia208 Użytkownik
  Zarządca napisał użytkownik: »
  W tej sytuacji nie dojdzie do zmiany sposobu zarządu, przedstawiony powyżej wzór uchwały nie znajduje tu zastosowania. Państwo zamerzacie jedynie zmienic osobę zarządcy. Uchwały - o odwołaniu poprzednika i powołaniu kolejnego zarządcy nie będą zatem podejmowane w trybie art. 18 ust. 2 a uwl, notariusz nie będzie potrzebny, ponieważ w księdze wieczystej ujawnia się sposób zarządu, którego nie należy utożsamiać z osobą zarządcy. Czy Państwo ujawnili sposób zarządu w kw?

  Tak, w KW jest wskazane, że zarząd jest powierzony, dopisany jest też podmiot Spółka zo.o.
 • Opcje
  ZarządcaZarządca Zarzadca.pl ZARZADCA.PL
  Jeżeli dopisano podmiot, to moim zdaniem to niewiele zmienia. Ta uchwała zawiera dwie uchwały : o określeniu sposobu zarządu oraz o wyborze osoby zarządcy. Ten poprzednik powinien być wykreślony, a nawet więcej: on nie powinien byc wpisany. Sąd wieczystoksięgowy winien poprzestać na zapisie dotyczącym zmiany sposobu zarządu.
  ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY II 6tfwtu9sbskv.png
Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.