Doplaty do niezbednej modernizacji

Na podstawie protokolu z przegladu instalacji elektrycznej zachodzi potrzeba jej modernizacji. Sensowna modernizacja wprowadza pewne zmiany, na ktore jest uchwala wspolnoty. Nie ma jednak wystarczajacych srodkow zeby zrealizowac wszystko. Wlasciciele nie zgadzaja sie na doplaty. Czesc jednak bylaby w stanie wplacic jakas kwote i rozliczyc ja z FR w przyszlym roku. Jak to zrobic formalnie ? POwini zlozyc jakies oswiadczenia, ze dobrowolnie wplacaja srodki aby zostala przeprowadzona instlalacja elektryczna w do ich lokali z rozliczeniem w roku 2025 ?

Komentarze

 • Opcje
  adadadad Użytkownik
  Poniższy tekst pochodzi z zasobów GUNB.
  "Zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W myśl art. 3 pkt 11 ustawy – Prawo budowlane prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane jest tytułem prawnym wynikającym z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. Zgodnie z ww. przepisem prawo to może posiadać także osoba niebędąca właścicielem nieruchomości, np. jeśli uzyska zgodę właściciela bądź wszystkich współwłaścicieli na wykonanie robót budowlanych na ich nieruchomości. W przypadku nieruchomości stanowiącej przedmiot współwłasności inwestor w oświadczeniu o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane wskazuje imię, nazwisko lub nazwę oraz adres współwłaścicieli, oraz ich zgodę na wykonywanie robót budowlanych, objętych wnioskiem o pozwolenie na budowę. 
  Zgodnie z art. 22 ust. 3 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) do czynności przekraczających zwykły zarząd należą: zmiana przeznaczenia części nieruchomości wspólnej, udzielenie zgody na nadbudowę lub przebudowę nieruchomości wspólnej, na ustanowienie odrębnej własności lokalu powstałego w następstwie nadbudowy lub przebudowy i rozporządzenie tym lokalem oraz na zmianę wysokości udziałów w następstwie powstania odrębnej własności lokalu nadbudowanego lub przebudowanego. Przy czym wykaz czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, określony w art. 22 ust. 3 ustawy o własności lokali, nie jest zbiorem zamkniętym. Właściciele mogą (w umowie lub uchwale) określić, które czynności, z wyjątkiem wymienionych w art. 22 ust. 3 ustawy o własności lokali, są dla nich ważne i z tego względu będą, w odniesieniu do ich nieruchomości wspólnej, traktowane jako czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu.
  W myśl art. 22 ust. 2 ustawy o własności lokali do podjęcia czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, np. wykonania ww. robót budowlanych, potrzebna jest uchwała właścicieli lokali, wyrażająca zgodę na dokonanie tej czynności oraz udzielająca zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów stanowiących czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu w formie prawem przewidzianej. W takim przypadku uprawnienie zarządu do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane powinno wynikać ze zgody wszystkich współwłaścicieli, wyrażonej w uchwale."
 • Opcje
  etraetra Użytkownik
  Prace nie wymagaja pozwolenia na budowe. Na czynnosci przekraczajace zwykly zarzad jest uchwala, tylko nie ma pieniedzy zeby ja zrealizowac w jednym czasie. Pytanie dotyczylo dobrowolnej wplaty na poczet funduszu remontowego na przyszly rok.
 • Opcje
  ZarządcaZarządca Zarzadca.pl ZARZADCA.PL
  etra napisał użytkownik: »
  Na podstawie protokolu z przegladu instalacji elektrycznej zachodzi potrzeba jej modernizacji. Sensowna modernizacja wprowadza pewne zmiany, na ktore jest uchwala wspolnoty. Nie ma jednak wystarczajacych srodkow zeby zrealizowac wszystko. Wlasciciele nie zgadzaja sie na doplaty. Czesc jednak bylaby w stanie wplacic jakas kwote i rozliczyc ja z FR w przyszlym roku. Jak to zrobic formalnie ? POwini zlozyc jakies oswiadczenia, ze dobrowolnie wplacaja srodki aby zostala przeprowadzona instlalacja elektryczna w do ich lokali z rozliczeniem w roku 2025 ?

  Powinni złożyć oświadczenia, zakres prac nie może wykraczać poza zakres przewidziany uchwałą.
  ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY II 6tfwtu9sbskv.png
 • Opcje
  Grafen2Grafen2 Użytkownik
  etra napisał użytkownik: »
  Wlasciciele nie zgadzaja sie na doplaty.
  Czesc jednak bylaby w stanie wplacic jakas kwote i rozliczyc ja z FR w przyszlym roku. Jak to zrobic formalnie ?
  POwini zlozyc jakies oswiadczenia, ze dobrowolnie wplacaja srodki aby zostala przeprowadzona instlalacja elektryczna w do ich lokali z rozliczeniem w roku 2025 ?

  Weście KREDYT .... czekanie może doprowadzić do tragedii, będzie pożar, to dostaniecie kasę z odszkodowania :) ...porażka, jak można nie zgodzić się na poprawę bezpieczeństwa .

 • Opcje
  etraetra Użytkownik

  Grafen2 napisał użytkownik: »
  etra napisał użytkownik: »
  Wlasciciele nie zgadzaja sie na doplaty.
  Czesc jednak bylaby w stanie wplacic jakas kwote i rozliczyc ja z FR w przyszlym roku. Jak to zrobic formalnie ?
  POwini zlozyc jakies oswiadczenia, ze dobrowolnie wplacaja srodki aby zostala przeprowadzona instlalacja elektryczna w do ich lokali z rozliczeniem w roku 2025 ?

  Weście KREDYT .... czekanie może doprowadzić do tragedii, będzie pożar, to dostaniecie kasę z odszkodowania :) ...porażka, jak można nie zgodzić się na poprawę bezpieczeństwa .

  Spaczone relacje, towarzystwo w czesci zmanipulowane przez przywodce duchowego, druga czesc ma wywalone i nie mieszka , czesc booking i takie klimaty. Kredyt juz dawno nie przeszedl. Dlatego mysle ze jakby zrobil polowe i ok 40 % mieszkan by sie przepielo , to obciazenie linii spadnie. Moze da to innym do myslenia. Chodzi tylko o to ze place np 1500 zl na poczet FR na przyszly rok, a wydaje w tym roku na instalacje, na ktora jest uchwala.
 • Opcje
  adadadad Użytkownik
  etra napisał użytkownik: »
  Prace nie wymagaja pozwolenia na budowe. Na czynnosci przekraczajace zwykly zarzad jest uchwala, tylko nie ma pieniedzy zeby ja zrealizowac w jednym czasie.
  Czegoś nie rozumiem, jak może być podjęta uchwała na roboty budowlane rozporządzające własnością skoro nie można podjąć decyzji o jej finansowaniu.
  etra napisał użytkownik: »
  Spaczone relacje, towarzystwo w czesci zmanipulowane przez przywodce duchowego, druga czesc ma wywalone i nie mieszka , czesc booking i takie klimaty. Kredyt juz dawno nie przeszedl.

 • Opcje
  adadadad Użytkownik
  Brak potwierdzonej zgody wszystkich współwłaścicieli na realizację robót budowlanych

  Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego
  z dnia 17 marca 2022 r. II OSK 832/21
  Teza
  W sytuacji gdy budowa obiektu została zaplanowana na nieruchomości, będącej współwłasnością inwestorów i innych osób, to brak potwierdzonej zgody pozostałych współwłaścicieli na realizację robót budowlanych był równoznaczny z brakiem po stronie inwestorów prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 • Opcje
  ZarządcaZarządca Zarzadca.pl ZARZADCA.PL
  To wspólnota mieszkaniowa? Jeżeli tak, zgoda większości - uchwała ogółu właścicieli. Nie jest konieczna zgoda wszystkich współwłaścicieli.
  ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY II 6tfwtu9sbskv.png
 • Opcje
  adadadad Użytkownik
  Zarządca napisał użytkownik: »
  To wspólnota mieszkaniowa? Jeżeli tak, zgoda większości - uchwała ogółu właścicieli. Nie jest konieczna zgoda wszystkich współwłaścicieli.

  U S T AWA z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
  Art. 1. 1. Ustawa określa sposób ustanawiania odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych, lokali o innym przeznaczeniu, prawa i obowiązki właścicieli tych lokali oraz zarząd nieruchomością wspólną.
  2. W zakresie nieuregulowanym ustawą do własności lokali stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

  Art. 6. Ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana.

  Kodeks cywilny
  Art. 198. Każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli.
  Art. 199. Do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli.

  Treść i wykonywanie własności
  Art. 140. W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą.

Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.