Zebrania Wspólnoty

Witam serdecznie,
Chciałem zapytać w jakim terminie przed zebraniem wspólnoty powinna widnieć informacja dla mieszkańców o dacie zebrania? Czy jest to ujęte paragrafem?

Komentarze

 • Opcje
  Art. 32. 1. O zebraniu ogółu właścicieli lokali zarząd lub zarządca, któremu
  zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1,
  zawiadamia każdego właściciela lokalu na piśmie przynajmniej na tydzień przed
  terminem zebrania.
  2. W zawiadomieniu należy podać dzień, godzinę, miejsce i porządek obrad.
  W wypadku zamierzonej zmiany we wzajemnych prawach i obowiązkach właścicieli
  lokali należy wskazać treść tej zmiany.
 • Opcje
  TOMSONTOMSON Użytkownik
  BeataGłowacka napisał użytkownik: »
  Art. 32. 1. O zebraniu ogółu właścicieli lokali zarząd lub zarządca, któremu
  zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1,
  zawiadamia każdego właściciela lokalu na piśmie przynajmniej na tydzień przed
  terminem zebrania.
  2. W zawiadomieniu należy podać dzień, godzinę, miejsce i porządek obrad.
  W wypadku zamierzonej zmiany we wzajemnych prawach i obowiązkach właścicieli
  lokali należy wskazać treść tej zmiany.

  Co jeśli zebranie zostanie zrobione bez oficjalnej informacji dla wszystkich mieszkańców?
 • Opcje
  blazej_hblazej_h Użytkownik
  Czysto teoretycznie?
  Jeśli na zebraniu nie podjęto żadnej uchwały - to zupełni nic się nie dzieje. Odbyło się zebranie, pogadali i rozeszli się. Jeśli na zebraniu nie podjęto uchwał, lub jedynie rozpoczęto procedurę głosowania, to tryb zwołania traci znaczenie. Nie ma czegoś takiego jak ważność obytego zebrania ze względu na nieprawidłowe zwołanie.

  Jeśliby jednak na zebraniu zapadła jakaś uchwała, czyli gdyby uzyskała większość głosów Za już na zebraniu, to już samej przyczyny uchybienia proceduralnego związanego ze zwołaniem tego zebrania, mógłbyś w dowolnym czasie wnosić o stwierdzenia nieistnienia tej uchwały. Zawsze. Nie tylko w ciągu sześciu tygodni.
  To na podstawie art 189 kpc.
 • Opcje
  TOMSONTOMSON Użytkownik
  blazej_h napisał użytkownik: »
  Czysto teoretycznie?
  Jeśli na zebraniu nie podjęto żadnej uchwały - to zupełni nic się nie dzieje. Odbyło się zebranie, pogadali i rozeszli się. Jeśli na zebraniu nie podjęto uchwał, lub jedynie rozpoczęto procedurę głosowania, to tryb zwołania traci znaczenie. Nie ma czegoś takiego jak ważność obytego zebrania ze względu na nieprawidłowe zwołanie.

  Jeśliby jednak na zebraniu zapadła jakaś uchwała, czyli gdyby uzyskała większość głosów Za już na zebraniu, to już samej przyczyny uchybienia proceduralnego związanego ze zwołaniem tego zebrania, mógłbyś w dowolnym czasie wnosić o stwierdzenia nieistnienia tej uchwały. Zawsze. Nie tylko w ciągu sześciu tygodni.
  To na podstawie art 189 kpc.
  Bardzo dziękuję za info Panie Błażeju👍
  Ps.ja już kiedyś do Pana pisałem odnośnie mojego garażu we wspólnocie 👍🖐również wiele cennych informacji
Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.