Zmiana już oddanego głosu

Załóżmy taką sytuację: było zebranie członków wspólnoty, debatowano i głosowano nad uchwałami, ktoś oddał głos. Następnie kontynuowano zbieranie głosów w trybie obiegowym przez Zarząd.
Po pewnym czasie - gdy zbieranie głosów jeszcze trwa - zgłasza się członek wspólnoty i twierdzi, że pomylił się na karcie do głosowania i chce zmienić głos, bo nad jedną uchwałą zagłosował inaczej niż chciał, pomylił się. Co w takiej sytuacji?


Jednocześnie serdecznie dziękuję za odpowiedzi na moje wcześniejsze pytania. Byli Państwo bardzo pomocni.

Komentarze

 • Opcje
  dropsdrops Użytkownik
  U mnie we Wspólnocie była taka sytuacja. Zarząd stanął na stanowisku, że nie można zmienić (poprawić) swojego pierwotnego głosowania. Żadnego głosowania nie można cofnąć, dlaczego więc w takiej sytuacji Wspólnota ma postąpić inaczej? Nie ma podstawy prawnej do takiego zachowania. Każdy bierze odpowiedzialność za to na co głosował.
 • Opcje
  W Sejmie powiedzieliby inaczej - reasumpcja ;)
 • Opcje
  dropsdrops Użytkownik
  To zależy czy macie Zarząd podobny do Pani Marszałek
 • Opcje
  ZarządcaZarządca Zarzadca.pl ZARZADCA.PL
  Stosownie do brzmienia art. 84 § 1. kodeksu cywilnego "w razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli", co następuje "przez oświadczenie złożone ... na piśmie" (art. 88 par. 1 kodeksu cywilnego). Działający pod wpływem błędu właściciel może wystosować do wspólnoty mieszkaniowej pismo, w którym składa oświadczenie o uchyleniu się od skutków oddanego głosu. Z chwilą dojścia tej informacji do adresata - głos właściciela należy uznać za nieważny i nie można go uwzględniać w wynikach głosowania. Oczywiście warunkiem skuteczności unieważnienia jest faktyczne działanie pod wpływem błędu i w razie sporu, to właściciel winien tę okoliczność udowodnić, ponadto uchylenie się od głosu oddanego pod wpływem błędu jest możliwe w zakreślonym przez ustawę terminie, który wynosi rok od daty jego wykrycia, o czym stanowi art. 88 par. 2 kodeksu cywilnego. Sąd Apelacyjny w Lublinie w uzasadnieniu wyroku z dnia 29 czerwca 1999 roku ,sygn. akt I ACa 192/99, OSA 2000/3/13, orzekł, iż: "możność uchylenia się od skutków wadliwego oświadczenia woli następuje przez złożenie innej osobie stosownego oświadczenia na piśmie, którym może być również pozew wniesiony przeciwko tej osobie. Wówczas datę uchylenia się od skutków oświadczenia woli stanowi chwila doręczenia pozwu."

  Więcej na ten temat w artykule: "Czy właściciel może unieważnić swój głos?"
  Artykuł na stronie czasopisma Zarządca Portal Informacyjny:
  https://zarzadca.pl/artykuly/czy-wlasciciel-moze-uniewaznic-swoj-glos
  ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY II 6tfwtu9sbskv.png
 • Opcje
  dropsdrops Użytkownik
  To czy jeśli będę chciała zmienić treść mijego głosowania np w wyborach na radnych, też będę mogła to zrobić?
 • Opcje
  ZarządcaZarządca Zarzadca.pl ZARZADCA.PL
  Musiałaby Pani udowodnić w jaki sposób zagłosowała, wszak kart do głosowania w wyborach powszechnych nie podpisujemy.
  ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY II 6tfwtu9sbskv.png
Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.