Wezwanie do zapłaty za FV którą wspólnota nie przyjęła.

Dzień dobry Wszystkim. Może ktoś się spotykał z taką sytuacją. Firma z którym Wspólnota ma podpisaną umowę na administrowania, zleciła usługę bez wiedzy zarządu i wspólnoty. Usługa została wykonana przed powaleniem obecnego Zarządu i wystawiona faktura na Wspólnotę . Zarząd nie zgadza się z usługą, firma administrująca naraziła Wspólnotę na niepotrzebne koszty, o czym Administrator został pisemnie poinformowany. Jednak firma która wykonała usługę, wystawia wezwanie do zapłaty i ściga Wspólnotę. Co w tej sytuacji? Możemy koszty potrącić z wynagrodzenia Administratora? Czy musimy bezpośrednio z wykonawcą usługi wyjaśniać sprawę?

Komentarze

 • Opcje
  gabgab Użytkownik
  edytowano czerwca 2023
  Jeśli została wykonana za poprzedniego zarządu, to płacić trzeba. Co najwyżej możecie pozwać poprzedni zarząd o niezasadne wydanie pieniędzy. Ale ową niezasadność trzeba udowodnić.
 • Opcje
  atruskoatrusko Użytkownik
  gab napisał użytkownik: »
  Jeśli została wykonana za poprzedniego zarządu, to płacić trzeba. Co najwyżej możecie pozwać poprzedni zarząd o niezasadne wydanie pieniędzy. Ale ową niezasadność trzeba udowodnić.

  To było na przełomie poprzedniego Zarządu i Nowego (dodam tylko że poprzedni Zarząd składał się z 1 osoby - dewelopera, czyli figuranta). Pierwotna faktura wystawiona 13 lutego, nowy Zarząd wybrany 26 lutego, a korekta do faktury wystawiona 31 marca. A do zapłaty faktura została przedstawiona w maju. Nowy Zarząd od razu jak został wybrany, pisemnie poinformował Administratora o niezlecanie żadnych usług bez uzyskania akceptacji. Jednak Administrator nie poinformował, że już była zlecona usługa, tylko po 2 mieś., przedstawił FV do opłacenia. Jeśli wchodzić w szczegóły, jest to usługa wystawienia Świadectwa charakterystyki energetycznej, które nie jest obowiązkowe i niepotrzebne bo nie zamierzamy ani sprzedawać całego budynku, ani go modernizować. Zaznaczę tylko że w umowie z Administratorem jest taki zapis: „Administrator odpowiada za wszelkie szkody wobec Wspólnoty oraz wobec osób trzecich wynikłe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zleconych usług „
 • Opcje
  Grafen2Grafen2 Użytkownik
  atrusko napisał użytkownik: »
  Nowy Zarząd od razu jak został wybrany, pisemnie poinformował Administratora o niezlecanie żadnych usług bez uzyskania akceptacji.
  To tak nie działa jakbyś sobie tego życzyła powiadomiłam ... to nie płace .
  Żle się zaczęła Wasza współpraca . Najpierw przejmuje się konto bankowe WM , pozostawiając administratorowi możliwość zawieszania przelewów, pobierania wyciągów bankowych WM .a następnie porządkuje się sprawy . Wy wyciągnęliście szabelki i machacie , nie wróży to najlepiej będzie WM miała kłopoty.

  Jak usługa została skonsumowana przez WM to należy się zapłata wykonawcy . O ewentualne odszkodowanie na "narażenie niepotrzebnych wydatków" możecie pozwać administratora .
  A tak na marginesie, czego ta usługa dotyczyła , bo nie wspominasz nic o niej?
 • Opcje
  Grafen2Grafen2 Użytkownik
  atrusko napisał użytkownik: »
  Jeśli wchodzić w szczegóły, jest to usługa wystawienia Świadectwa charakterystyki energetycznej, które nie jest obowiązkowe i niepotrzebne

  To, że nowemu Zarządowi się ten wydatek nie podoba , to nie oznacza, że większość właścicieli zaakceptuje ten wydatek ... trzeba to załatwić na najbliższym zebraniu właścicieli lokali.

 • Opcje
  atruskoatrusko Użytkownik
  Grafen2 napisał użytkownik: »
  atrusko napisał użytkownik: »
  Nowy Zarząd od razu jak został wybrany, pisemnie poinformował Administratora o niezlecanie żadnych usług bez uzyskania akceptacji.
  To tak nie działa jakbyś sobie tego życzyła powiadomiłam ... to nie płace .
  Żle się zaczęła Wasza współpraca . Najpierw przejmuje się konto bankowe WM , pozostawiając administratorowi możliwość zawieszania przelewów, pobierania wyciągów bankowych WM .a następnie porządkuje się sprawy . Wy wyciągnęliście szabelki i machacie , nie wróży to najlepiej będzie WM miała kłopoty.
  A dlaczego uważasz, że nie przyjęliśmy konta? Właśnie to od razu zostało zrobione. Jeśli by Administrator miał nieograniczony dostęp do konta, już dawno by ta faktura była opłacona i nie było by sprawy. To Zarząd wstrzymał tą płatność, bo się nie zgadza z tym wydatkiem.

  To proszę napisać, co powinien był zrobić nowy Zarząd, aby uniknąć podobnych kosztów? Umowę z Administratorem rozwiązać nie ma możliwości do końca roku, odebraliśmy dostęp do konta, poinformowaliśmy pisemnie, aby nie zlecał w naszym imieniu dodatkowych usług. Jednak Administrator nie stosuje się (albo wybiorczo się stosuje do warunków). Jakie widzisz rozwiązanie?

 • Opcje
  atruskoatrusko Użytkownik
  Grafen2 napisał użytkownik: »
  atrusko napisał użytkownik: »
  Jeśli wchodzić w szczegóły, jest to usługa wystawienia Świadectwa charakterystyki energetycznej, które nie jest obowiązkowe i niepotrzebne

  To, że nowemu Zarządowi się ten wydatek nie podoba , to nie oznacza, że większość właścicieli zaakceptuje ten wydatek ... trzeba to załatwić na najbliższym zebraniu właścicieli lokali.

  Podobać się czy nie może sukienka w sklepie i to jest to kwestia gustu.
  Zarząd się nie zgadza z takim wydatkiem, Świadectwo CE nie jest dla nas obowiązkowe. Kilka wątków wcześniej pisałeś o tym, że Administrator takimi działaniami chce nas naciągnąć na koszty. https://forum.zarzadca.pl/discussion/9784/swiadectwo-energetyczne#latest
  Mamy grupę z właścicielami mieszkań, byli oni na tej grupie pytani czy się zgadzają się na ten wydatek. Nie zgadzają się.
 • Opcje
  atruskoatrusko Użytkownik
  Grafen2 napisał użytkownik: »
  atrusko napisał użytkownik: »
  Nowy Zarząd od razu jak został wybrany, pisemnie poinformował Administratora o niezlecanie żadnych usług bez uzyskania akceptacji.

  Jak usługa została skonsumowana przez WM to należy się zapłata wykonawcy . O ewentualne odszkodowanie na "narażenie niepotrzebnych wydatków" możecie pozwać administratora .
  Ok. Jak fizycznie to wykonać. Czy ściągnąć z wynagrodzenia Administratora, ale na jakie podstawie? Wystawić FV na Administratora (jak skoro on prowadzi nasz rachunkowość, sam sobie wystawi tę fakturę) ? Wysłać wezwanie do zapłaty?
 • Opcje
  ZarządcaZarządca Zarzadca.pl ZARZADCA.PL
  edytowano czerwca 2023
  Usługę zlecił administrator? Na jakiej podstawie? Proszę zacząć od umowy o administrowanie, czy rzeczywiście został upoważniony przez wspólnotę mieszkaniową do zawierania umów w jej imieniu? Jeżeli nie został, to mamy do czynienia z tzw.rzekomym pełnomocnikiem (falsus procurator), kwestie te reguluje:
  Art. 103. kodeksu cywilnego:
  § 1.
  Jeżeli zawierający umowę jako pełnomocnik nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres, ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez osobę, w której imieniu umowa została zawarta.
  § 2.
  Druga strona może wyznaczyć osobie, w której imieniu umowa została zawarta, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; staje się wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.
  § 3.
  W braku potwierdzenia ten, kto zawarł umowę w cudzym imieniu, obowiązany jest do zwrotu tego, co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu umowy, oraz do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę nie wiedząc o braku umocowania lub o przekroczeniu jego zakresu.
  ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY II 6tfwtu9sbskv.png
 • Opcje
  atruskoatrusko Użytkownik
  Zarządca napisał użytkownik: »
  Usługę zlecił administrator? Na jakiej podstawie? Proszę zacząć od umowy o administrowanie, czy rzeczywiście został upoważniony przez wspólnotę mieszkaniową do zawierania umów w jej imieniu?:
  Umowa z ADM była podpisana w imieniu wspólnoty jeszcze przez dewelopera, który w tam tym momencie posiadał większość udziałów (był wyodrębniony tylko jeden lokal) i sam siebie wtedy też powołał na Zarząd. Przez cały rok wspólnota funkcjonowała faktycznie bez zarządu, bo oczywiście deweloper nie zajmował się sprawami wspólnoty, był figurantem, a faktyczne zarządzanie nieruchomością objął Administrator, który uważał siebie za Zarządcę (nawet na zawiadomieniu na pierwsze zebranie po roku czasu, był zapis "Administrator XXX zwołuje zebranie) nie patrząc na to że umowa podpisana na Administrowanie.
  Zarządca napisał użytkownik: »
  Jeżeli nie został, to mamy do czynienia z tzw.rzekomym pełnomocnikiem (falsus procurator), kwestie te reguluje
  W umowie widnieje taki zapis "Zakres obowiązków Administratora w ramach środków zgromadzonych przez Wspólnotę obejmuje: .... Zawieranie umów w imieniu Wspólnoty na dostawę energii elektrycznej, zimnej i ciepłej wody, odbioru ścieków, wywozu śmieci, usług kominiarskich, usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych i nadzór nad ich wykonaniem."
  Jednak sam Administrator powołuje się na inny zapis w umowie: "Prowadzenie dla nieruchomości księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej wymaganej przez przepisy prawa "
  I właśnie o ten zapis dokumentacji technicznej wymaganej przez przepisy prawa , się rozchodzi. Sprawa została skonsultowana u dwóch prawników. Każdy z nich potwierdził, że sprawa pewnie trafi do sądu. Jak my nie zapłacimy faktury dla firmy która wykonała świadectwo ChE, to pozwą nas i prawdopodobnie przegramy, wtedy zapłacimy z odsetkami ustawowymi. Jeśli my pozwiemy administratora, musimy udowodnić, że świadectwo nie jest wymagane przez przepisy prawa, a Administrator dopuścił się nadużycia uprawnień. W każdym razie sytuacja patowa.

 • Opcje
  ZarządcaZarządca Zarzadca.pl ZARZADCA.PL
  Jeżeli uważacie Państwo, że administrator nadużył uprawnień, to możecie go pozwać. Jaka jest kwota tej usługi? W mojej ocenie administrator nie był uprawniony do zawierania umów w imieniu wspólnoty, ponieważ zgodnie z przepisami, to zarząd (lub zarządca sprawujący zarząd powierzony) składa oświadczenia za wspólnotę mieszkaniową. Administrator nie miał umocowania, usługę wykonano. Jaka to kwota, czy warto się procesować?
  ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY II 6tfwtu9sbskv.png
 • Opcje
  borowskiborowski Użytkownik
  Dzień dobry!
  Jeżeli klient otrzymuje zapłaty przelewem za faktury sprzedaży na osoby fizyczne, to kasa fiskalna nie jest wymagana? Czy do limitu 20k liczy się tylko płatność gotówką na os. Fizyczna?
 • Opcje
  Grafen2Grafen2 Użytkownik
  borowski napisał użytkownik: »
  Dzień dobry!
  Jeżeli klient otrzymuje zapłaty przelewem za faktury sprzedaży na osoby fizyczne, to kasa fiskalna nie jest wymagana? Czy do limitu 20k liczy się tylko płatność gotówką na os. Fizyczna?

  Co ty za głupoty wypisujesz jaka kasa fiskalna jak gotówka we WM
  We WM wszelkie zapłaty za usługi winny odbywać poprzez rachunek bankowy WM np. przelewem , czekiem
  Art. 30. 1. Zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, jest obowiązany:
  1) dokonywać rozliczeń przez rachunek bankowy;
 • Opcje
  Grafen2Grafen2 Użytkownik
  atrusko napisał użytkownik: »
  Jeśli my pozwiemy administratora, musimy udowodnić, że świadectwo nie jest wymagane przez przepisy prawa, a Administrator dopuścił się nadużycia uprawnień. W każdym razie sytuacja patowa.

  A czy to takie trudne udowodnić że ADMINISTRATOR popełnił błąd . Powiadomcie też jego ubezpieczyciela, że planujecie podjąć takie czynności i chcecie skorzystać z ubezpieczenia administratora ... To jest tylko Administratora, a nie Zarządca NW .... on nie podejmuje decyzji o zlecaniu usług dotyczących WM , tylko ZARZĄD WM

 • Opcje
  brakarbrakar Użytkownik
  Moim zdaniem co innego limit a co innego rejestrowanie na kasie fiskalnej. Owszem zał. 37 do rozporządzenia mówi, że jeśli płatność w całości jest przelewe to zdarzenia nie trzeba rejestrować na kasie fiskalnej. Natomiast o limicie dot. Braku konieczności posiadania kasy w ogóle mówi paragraf 3.1 rozporządzenia: zwalnia się podatników którzy dokonali sprzedaży oraz rolników którzy nie przekroczyli w roku podatkowym kwoty 20 000 zł. Nie ma tu nic mowy, że do tych 20 000 zł nie wliczasz płatności przelewem. Moim zdaniem każda płatność niezależnie od formy ale dot. Os. Fizycznych pomniejsza nam limit
  Dla wygody własnej oraz klientów dobrze jest wprowadzić do firmy terminal https://polskabezgotowkowa.pl/ Więcej informacji na tej stronie
Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.