Brak zarządu

Zarząd wspólnoty był jednoosobowy. Osoba ta zmarła pod koniec ubiegłego roku. Kilka dni temu otrzymałem pismo od administratora, w którym informuje on o zwołaniu rocznego zebrania wspólnoty "w imieniu zarządu". Czy ma do tego prawdo?

Komentarze

 • Opcje
  NowNow Użytkownik
  Jak członkowie wspólnoty nie potrafią sami zebrać się i wybrać nowy zarząd i uchwalić plan gospodarczy na br. to cieszcie się, że zebranie zwołał ktoś kto jest tylko, wg wielu, administratorem.
 • Opcje
  accessdeniedaccessdenied Użytkownik
  Now napisał użytkownik: »
  Jak członkowie wspólnoty nie potrafią sami zebrać się i wybrać nowy zarząd i uchwalić plan gospodarczy na br. to cieszcie się, że zebranie zwołał ktoś kto jest tylko, wg wielu, administratorem.
  Kiedyś byłem inicjatorem zwołania zebrania. Nie jest tak, że "członkowie wspólnoty nie potrafią sami zebrać się". Sprawa jest poważniejsza i nie będę wchodzić w szczegóły, bo musiałbym sporo napisać.
  Na razie chciałbym ustalić, czy działanie tej firmy jest zgodne z prawem? Czy może informować o zwołaniu zebrania "w mieniu zarządu", którego nie ma? Czy może się powoływać na art. 30 ust. 1 p. 2) i 3) UoWL, który daje prawo zwołania zebrania wyłącznie "zarządowi lub zarządcy, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1"?
 • Opcje
  NowNow Użytkownik
  Bez urazy, to nie potrafią, to np. wymówki nie mam czasu itp. Czy to była osobą fizyczną czy jednoosobowa sp. z oo, która ma prokurenta, zarząd i następców. Jaki jest program tego zebrania
 • Opcje
  accessdeniedaccessdenied Użytkownik
  Now napisał użytkownik:
  Bez urazy, to nie potrafią, to np. wymówki nie mam czasu itp.
  Zebranie, które zwołałem kilka lat temu, dotyczyło nieprawidłowości finansowych, jakie odkryłem w działaniach ówczesnego zarządu. To, jak to zebranie przeprowadzono (zarząd uparł się, że to on je poprowadzi), i co zrobiono potem (m.in. wysłano listy do trzech firm z prośbą, by nie udzielały mi żadnych informacji), kosztowało mnie sporo zdrowia. Stąd moja obecna ostrożność.

  Now napisał użytkownik:
  Czy to była osobą fizyczną czy jednoosobowa sp. z oo, która ma prokurenta, zarząd i następców
  To był zarząd właścicielski. Wspólnota ma administratora, który teraz zwołuje zebranie, powołując się na art. 30 ust. 1 p. 2) i 3) UoWL. Mam pismo prawnika tej firmy, które mówi, że firma nie jest zarządcą w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy - a tylko taki zarządca (lub zarząd) może zwołać zebranie. W dodatku firma pisze, że zwołuje zebranie "w imieniu zarządu".

  Now napisał użytkownik:
  Jaki jest program tego zebrania
  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego - prowadzącego.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Przedstawienie rozliczenia finansowego wspólnoty za 2023 rok.
  5. Poddanie pod głosowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi wspólnoty.
  6. Omówienie projektu planu [sic!] zaliczki na pokrycie zarządu nieruchomością wspólną w 2024 roku oraz uchwalenie wysokości zaliczki eksploatacyjnej na rok 2024.
  7. Sprawy różne.

  Poprosiłem firmę mailowo o kilka wyjaśnień. Oto co mi odpisano na pytanie, dlaczego firma zwołuje zebranie "w imieniu zarządu":
  « Bo jedyny członek Zarządu zmarł. Stąd w porządku obrad organizowanego zebrania, w punkcie dotyczącym „spraw różnych” Wspólnoty, przewidziane jest formalne odwołanie dotychczasowego Zarządu, wytypowanie przez właścicieli lokali nowych kandydatur do składu Zarządu oraz poddanie pod głosowanie uchwały w sprawie wyboru nowego Zarządu Wspólnoty. »

  Zapytałem również dlaczego po raz kolejny zaliczkę na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną wyznaczono jednakowo dla wszystkich właścicieli, a nie - jak mówi ustawa - proporcjonalnie do udziałów. Oto odpowiedź firmy:
  « Zarządca realizuje decyzję wyrażoną przez Wspólnotę w podjętej uchwale nr 02/02/2022 z dnia 20.04.2022 r. w sprawie określenia wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz określenia wysokości zaliczek na pokrycie kosztów dostarczania zimnej wody i odprowadzania ścieków, podgrzania wody oraz dostarczania energii cieplnej. W § 1 ust. 1 tej uchwały ustalono m.in. zaliczkę na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną w wysokości: 96,00 zł/lokal. Wskazana uchwała w ustawowym terminie nie została zaskarżona przez żadnego właścicieli lokali, włącznie z Panem. »

  Wspólnota stosuje taką praktykę od lat. Wielokrotnie zaskarżałem takie uchwały, ale sądy zawsze oddalały moje powództwo.

  A oto odpowiedź na pytanie, dlaczego administrator tytułuje się zarządcą:
  « Po pierwsze zwrot „zarządca” stosowany jest potocznie i powszechnie w branży zarządzania nieruchomościami, pośród firm zajmujących się zarówno zarządem jak i administracją częściami wspólnymi m.in. nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych, stosujemy go również w relacjach rynkowych, a po drugie wynika on z określenia strony w zawartej ze wspólnotą umowy o zarządzanie nieruchomością wspólną. Jeżeli stosowany przez nas zwrot w przesłanej korespondencji wprawił Pana w dyskomfort, można z powodzeniem go przekreślić i w jego miejsce wpisać „administrator”, zgodnie z Pana sugestią, z czego nie będziemy żywić urazy. »
 • Opcje
  accessdeniedaccessdenied Użytkownik
  Now napisał użytkownik:
  Bez urazy, to nie potrafią, to np. wymówki nie mam czasu itp. Czy to była osobą fizyczną czy jednoosobowa sp. z oo, która ma prokurenta, zarząd i następców. Jaki jest program tego zebrania
  Jeszcze jedno tytułem uzupełnienia. Od czasu gdy we wspólnocie pojawiła się firma pełniąca - według słów jej prawnika - rolę administratora obiektu, ale pisząca o sobie "zarządca nieruchomości", jestem izolowany od spraw wspólnoty. Choć większość uchwał jest podejmowana w trybie indywidualnego zbierania podpisów, moje mieszkanie jest systematycznie pomijane. Potem otrzymuję powiadomienie że "podjęto uchwałę w sprawie remontu dachu" lub "podjęto uchwałę w sprawie zmiany składu zarządu". Treści uchwały nie otrzymuję, a administrator twierdzi, że wypełnia obowiązek wynikający z art. 23 ust. 3 UoWL. Wielokrotne monity zdały się na nic.
 • Opcje
  accessdeniedaccessdenied Użytkownik
  Now napisał użytkownik:
  Bez urazy, to nie potrafią, to np. wymówki nie mam czasu itp. Czy to była osobą fizyczną czy jednoosobowa sp. z oo, która ma prokurenta, zarząd i następców. Jaki jest program tego zebrania
  I jeszcze jedno, by uprzedzić pytanie. Od kilku lat nie chodzę na zebrania, bo nie chcę tracić zdrowia. Powód?

  Moje pytania o sprawy wspólnoty, np. o usunięcie awarii w części wspólnej, skutkowały z reguły drwinami i twierdzeniem, że nic się nie da zrobić. Kiedy ponowiłem pytanie o nieprawidłowości finansowe (o których wspominałem powyżej), usłyszałem: sprawa jest zamknięta. Gdy zapytałem, jak ją zamknięto, ponownie usłyszałem: sprawa jest już zamknięta, po czym na znak dany przez "przyjaciółkę zarządu" wszyscy wyszli z sali.
 • Opcje
  NowNow Użytkownik
  Zalatuje mi to spółdzielnią mieszkaniową. Moja rada sprzedać, jesteś sam od lat, sąd właściwy, nie wiem czy popelniłeś blendy w pozwach czy coś innego, czy były apelację. Nie namawiam ale uchwała niezgodna z ustawą może być zaskarżona zawsze, we wspólnocie zgodnie z uwl płaci się od udziału, 6 tygodni jest dla uchylenia. Poproś tą firmę o polisę OC i uchwałę zaprotokołowaną przez notariusza o zmianie zarządcy. Nic, przypuszczam, to Ci nie da. Jedyna szansa to zebrać podpisy pod projektem uchwały o wyborze nowego zarządu. To czy musi być notariusz w zw ze śmiercią zarządcy musisz wyjaśnić na miejscu z radcą prawnym, ale jeśli nie masz grupy, której zależy na zmianie to powtarzam radę - sprzedaj to jest gorsze od spółdzielni, bo tam jest jeszcze szansa, że powstanie ,,normalna" wspólnota.
 • Opcje
  accessdeniedaccessdenied Użytkownik
  Zaskarżałem wiele uchwał. Te wyznaczające opłaty "po równo na lokal" również. Zawsze przegrywałem. Raz sędzia powiedziała (cytuję z pamięci): "Koszty rzeczywiście powinny być wyznaczane tak jak twierdzi powód, ale ponieważ jako właściciel mieszkania większego na obecnym sposobie nie ponosi szkody, nie może podnosić tej kwestii". Uchwale zarzuciłem, że jest sprzeczna z UoWL, a jako krzywdząca dla właścicieli mniejszych mieszkań, narusza również zasady prawidłowej gospodarki. A sąd stwierdził, co stwierdził.

  Przez wiele lat wspólnota głosowała wszystkie uchwały wg zasady "jeden lokal - jeden głos". Wykazywałem, że jest to niezgodne z UoWL, powoływałem się na stosowny wyrok SN. Co sąd na to? To, że "w tej wspólnocie przyjętym zwyczajem jest głosowanie wszelkich uchwał wg zasady..." - i oddalał mój pozew. Udział w zebraniach osób spoza wspólnoty i uwzględnianie ich głosów również sądom nie przeszkadzały.

  Od kilku lat uchwały są głosowane udziałami, jak nakazuje UoWL. I chyba nikt poza mną nie zauważył zmiany.

  Taka to wspólnota.
 • Opcje
  NowNow Użytkownik
  Nieaktualne z tym OC, ich radca to odpowiednio ubierze. Przypuszczam, że chcą powołać zarząd z art 20.1 a to czy zwołanie zgodnie z prawem bym sobie darował. Jedyna szansa to znaleźć poparcie dla swojego kandydata jeszcze przed zebraniem przyjść z popierającymi i wystawić niespodziewanie kontrkandydata dla ich kandydata, na pewno już go mają. To może być też osoba fizyczna nie będąca członkiem waszej wspólnoty. To czy ważne zwołanie sąd może odrzucić argumentacją wyższa konieczność, przecież musicie mieć zarząd a nie macie a oni nie będą mogli zaskarżyć uchwały wspólnoty, nie są stroną, tylko Wam pomogli rozwiązać problem. A czy naliczali wynagrodzenie zarządcy za tamten rok, po śmierci jedynego członka zarządu? To powinno być w ewidencji wydatków.
 • Opcje
  gabgab Użytkownik
  "Na razie chciałbym ustalić, czy działanie tej firmy jest zgodne z prawem? Czy może informować o zwołaniu zebrania "w mieniu zarządu", którego nie ma? Czy może się powoływać na art. 30 ust. 1 p. 2) i 3) UoWL, który daje prawo zwołania zebrania wyłącznie "zarządowi lub zarządcy, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1"?

  Zebranie może zwołać każdy z właścicieli. I może, któryś z właścicieli o to prosił. Mają gotowy tekst i wpisują tylko nazwy poszczególnych wspólnot.
  Nie ma co się czepiać. Zebranie powinno się odbyć. I trzeba wybrać nowych członków zarządu.


  Zaskarżaleś uchwały? Sądy oddalały powództwo? A z jakiego powodu? Nie opłaciłeś ? Pozywałeś zarządcę a nie wspólnotę?
  .

 • Opcje
  NowNow Użytkownik
  accessdenied napisał użytkownik: »
  Zaskarżałem wiele uchwał. Te wyznaczające opłaty "po równo na lokal" również. Zawsze przegrywałem. Raz sędzia powiedziała (cytuję z pamięci): "Koszty rzeczywiście powinny być wyznaczane tak jak twierdzi powód, ale ponieważ jako właściciel mieszkania większego na obecnym sposobie nie ponosi szkody, nie może podnosić tej kwestii". Uchwale zarzuciłem, że jest sprzeczna z UoWL, a jako krzywdząca dla właścicieli mniejszych mieszkań, narusza również zasady prawidłowej gospodarki. A sąd stwierdził, co stwierdził.

  Przez wiele lat wspólnota głosowała wszystkie uchwały wg zasady "jeden lokal - jeden głos". Wykazywałem, że jest to niezgodne z UoWL, powoływałem się na stosowny wyrok SN. Co sąd na to? To, że "w tej wspólnocie przyjętym zwyczajem jest głosowanie wszelkich uchwał wg zasady..." - i oddalał mój pozew. Udział w zebraniach osób spoza wspólnoty i uwzględnianie ich głosów również sądom nie przeszkadzały.

  Od kilku lat uchwały są głosowane udziałami, jak nakazuje UoWL. I chyba nikt poza mną nie zauważył zmiany.

  Taka to wspólnota.

  gab, tu była odp
 • Opcje
  Grafen2Grafen2 Użytkownik
  accessdenied napisał użytkownik: »
  Zarząd wspólnoty był jednoosobowy. Osoba ta zmarła pod koniec ubiegłego roku. Kilka dni temu otrzymałem pismo od administratora, w którym informuje on o zwołaniu rocznego zebrania wspólnoty "w imieniu zarządu".
  Czy ma do tego prawdo?

  A ten członek jednoosobowego zarządu nie maił "drugiej połowy" , członka WM .
  Administrator chce Wam pomóc, rozliczyć się, doprowadzić do wyłonienia Zarządu WM .... a tu takie bezeceństwa ....
 • Opcje
  NowNow Użytkownik
  Now napisał użytkownik: »
  Nieaktualne z tym OC, ich radca to odpowiednio ubierze. Przypuszczam, że chcą powołać zarząd z art 20.1 a to czy zwołanie zgodnie z prawem bym sobie darował. Jedyna szansa to znaleźć poparcie dla swojego kandydata jeszcze przed zebraniem przyjść z popierającymi i wystawić niespodziewanie kontrkandydata dla ich kandydata, na pewno już go mają. To może być też osoba fizyczna nie będąca członkiem waszej wspólnoty. To czy ważne zwołanie sąd może odrzucić argumentacją wyższa konieczność, przecież musicie mieć zarząd a nie macie a oni nie będą mogli zaskarżyć uchwały wspólnoty, nie są stroną, tylko Wam pomogli rozwiązać problem. A czy naliczali wynagrodzenie zarządcy za tamten rok, po śmierci jedynego członka zarządu? To powinno być w ewidencji wydatków.
  Grafen2 uznał to za spam, może reprezentuje tego ,,administratora/zarządcę
 • Opcje
  gabgab Użytkownik
  Now napisał użytkownik: »
  Now napisał użytkownik: »
  Nieaktualne z tym OC, ich radca to odpowiednio ubierze. Przypuszczam, że chcą powołać zarząd z art 20.1 a to czy zwołanie zgodnie z prawem bym sobie darował. Jedyna szansa to znaleźć poparcie dla swojego kandydata jeszcze przed zebraniem przyjść z popierającymi i wystawić niespodziewanie kontrkandydata dla ich kandydata, na pewno już go mają. To może być też osoba fizyczna nie będąca członkiem waszej wspólnoty. To czy ważne zwołanie sąd może odrzucić argumentacją wyższa konieczność, przecież musicie mieć zarząd a nie macie a oni nie będą mogli zaskarżyć uchwały wspólnoty, nie są stroną, tylko Wam pomogli rozwiązać problem. A czy naliczali wynagrodzenie zarządcy za tamten rok, po śmierci jedynego członka zarządu? To powinno być w ewidencji wydatków.
  Grafen2 uznał to za spam, może reprezentuje tego ,,administratora/zarządcę

  Nie sądzę. ;-)
 • Opcje
  blazej_hblazej_h Użytkownik
  Zwołanie zebrania "w imieniu zarządu" wzięło się z ogólnego szymelka zaproszeń na zebranie.
  Mogliby zmienić na "na wniosek właścicieli".
  Mogliby zwołać nawet we własnym imieniu. Nie byłoby to zgodne z ustawą, ale byłoby zgodne z interesem właścicieli. A ten jest nadrzędny.
  Uchwała o udzielaniu absolutorium dla zarządu byłaby bezzasadna. Adresat tej uchwały nie żyje. Taka uchwała jest rodzajem oświadczenia woli składanym konkretnym osobom fizycznym. Osoba nie żyje - nie ma oświadczenia.

  Wprowadzanie zasady 1:1 nie może być przyjętym zwyczajem. Ustawa mówi dość wyraźnie żeby właśnie wspólnoty nie wprowadzały takiego zwyczaju, tylko wprowadzały zasadę 1:1 każdorazowo przed głosowaniem, blokiem głosowań na konkretnym zebraniu. Widocznie są nadal sędziowie , którzy tego nie wiedzą.

 • Opcje
  NowNow Użytkownik
  blazej_h napisał użytkownik: »
  Zwołanie zebrania "w imieniu zarządu" wzięło się z ogólnego szymelka zaproszeń na zebranie.
  Mogliby zmienić na "na wniosek właścicieli".
  Mogliby zwołać nawet we własnym imieniu. Nie byłoby to zgodne z ustawą, ale byłoby zgodne z interesem właścicieli. A ten jest nadrzędny.
  Uchwała o udzielaniu absolutorium dla zarządu byłaby bezzasadna. Adresat tej uchwały nie żyje. Taka uchwała jest rodzajem oświadczenia woli składanym konkretnym osobom fizycznym. Osoba nie żyje - nie ma oświadczenia.

  Wprowadzanie zasady 1:1 nie może być przyjętym zwyczajem. Ustawa mówi dość wyraźnie żeby właśnie wspólnoty nie wprowadzały takiego zwyczaju, tylko wprowadzały zasadę 1:1 każdorazowo przed głosowaniem, blokiem głosowań na konkretnym zebraniu. Widocznie są nadal sędziowie , którzy tego nie wiedzą.

  Sąd jest ślepy. Nie musi, poza tylko chyba kpc, znać się na niczym. To powód ma udowodnić i zadbać żeby sąd to usłyszał i uwzględnił. Jeśli powód tego nie zrobi to może se apelować na Berdyczów
 • Opcje
  Grafen2Grafen2 Użytkownik
  edytowano 29 lutego
  accessdenied napisał użytkownik: »
  Na razie chciałbym ustalić, czy działanie tej firmy jest zgodne z prawem?
  Czy może informować o zwołaniu zebrania "w mieniu zarządu", którego nie ma?
  Czy może się powoływać na art. 30 ust. 1 p. 2) i 3) UoWL, który daje prawo zwołania zebrania wyłącznie "zarządowi lub zarządcy, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1"?

  Wady przy zwoływaniu zebrań właścicieli lokali , nie mające wpływu na podejmowanie decyzji , nie stanowią powodu o unieważnienie uchwał podejmowanych przez właścicieli lokali na tak zwołanych zebraniach .


  https://www.infor.pl/prawo/pozwy/pozwy-cywilne/5466768,Wadliwie-zwolane-zebranie-wspolnoty-mieszkaniowej-Czy-uchwala-jest-wazna.html
  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 2007 roku (sygn. akt II CSK 370/06). Wspomniane orzeczenie wydaje się istotne, ponieważ najważniejszy polski sąd zasugerował w nim, że konieczne jest łagodniejsze traktowanie wspólnot mieszkaniowych pod względem formalizmu niż przykładowo spółek prawa handlowego.

Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.