C.D Zalania mieszkania

Czy Gminę można pozwać o odszkodowanie (pomoc w usuwaniu skutków gaszenia pożaru), za przydział lokalu osobie w którym wybuchł pożar osobie , której wcześniej usunięto z innego lokalu za dewastację oraz zadłużenie. Straż pożarna stwierdziła, że wina pożaru powstała na wskutek - rozpalania olejem napędowym.

Komentarze

 • Opcje
  blazej_hblazej_h Użytkownik
  Właściciel lokalu jest gmina. Zatem o odszkodowanie zwrócisz się do gminy.
  Stopień winy tego osobnika i szczegóły jego wyczynu mają drugorzędne znaczenie, ponieważ likwidujesz szkody we własnym lokalu powstałe z przyczyny zewnętrznej.
 • Opcje
  ZarządcaZarządca Zarzadca.pl ZARZADCA.PL
  Skutki usuwa sprawca (ewentualnie jego przedstawiciel ustawowy/osoba sprawująca kuratelę). Gmina wynajęła lokal osobie, której zachowanie nie było właściwe, jednak to nie przesądza o odpowiedzialności za szkody.
  Czy najemca w tym mieszkaniu również zachowywał się w sposób sprzeczny z normami współżycia społecznego? Jeżeli tak, to czy wspólnota mieszkaniowa, właściciele, najemcy pozostałych lokali podejmowali próby doprowadzenia do jego eksmisji?
  Moim zdaniem odpowiedzialność gminy można było rozważać w aspekcie bezczynności, gdyby okazało się, że rzeczywiście było żądanie eksmisji, żądanie to było uzasadnione, a gmina nie podjęłaby czynności w tej sprawie.

  ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY II 6tfwtu9sbskv.png
 • Opcje
  ZarządcaZarządca Zarzadca.pl ZARZADCA.PL
  edytowano listopada 2021
  Dlaczego tytuł wątku to "zalanie mieszkania"? Szkody powstały wskutek akcji ratowniczej? Jakie to szkody?

  Proszę zauważyć, że można też rozważać możliwość dochodzenia odszkodowania za szkodę poniesioną w mieniu, o ile szkoda powstała wskutek przeprowadzania akcji ratowniczej.


  Podstawę prawną przyznania odszkodowania za szkodę poniesioną w mieniu w związku z udzielaniem pomocy przez Państwową Straż Pożarną stanowi art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1313 z późn. zm.), który stanowi:

  "Art. 22. 2. Za użycie, zniszczenie, uszkodzenie lub utratę bez winy właściciela środków transportowych, inwentarza lub innego mienia w związku z akcją ratowniczą lub ćwiczeniami organizowanymi przez Państwową Straż Pożarną przysługuje odszkodowanie."
  Komentarz edytowany Zarządca
  ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY II 6tfwtu9sbskv.png
Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.