Avatar

Zarządca

Zarządca

O

Nazwa użytkownika
Zarządca
Dołączył(a)
Wizyty
621
Ostatnia aktywność
Ranga
Zarzadca.pl
Punkty
398
Tytuł
ZARZADCA.PL
Nagrody Zarzadca.pl
8
 • w jaki sposób wymusić na zarządcy historię rachunku bankowego?

  Zapadają orzeczenia sądów uwzględniające powództwo o nakazanie przez sąd udostępnienia dokumentacji do wglądu.
  Pomocne orzecznictwo:
  z uzasadnienia wyroku Sądu Rejonowego w Lęborku z dnia 28 stycznia 2016 roku, sygn. akt: I C 1153/14:

  "Przedmiotem postępowania w niniejszej sprawie była zatem bezczynność zarządu wyżej wymienionej wspólnoty w zakresie realizacji wniosku powoda o udostępnienie mu dokumentów wspólnoty za poszczególne okresy, nadto udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania przez członka wspólnoty. Kwestię dostępu członka wspólnoty mieszkaniowej do dokumentów tej wspólnoty i jego prawa do informacji w zakresie działalności zarządu wspólnoty reguluje ustawa o własności lokali, która daje właścicielowi lokalu prawo wykonywania czynności kontrolnych. Zgodnie bowiem z treścią art. 29 ust. 3 u.w.l. każdemu właścicielowi lokalu służy prawo kontroli działalności zarządu wspólnoty. Stosownie do art. 27 u.w.l. każdy współwłaściciel lokalu ma prawo i obowiązek współdziałania w zarządzie nieruchomością wspólną, co nie uchybia przepisom z art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy. "
  https://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/151020150000503_I_C_001153_2014_Uz_2016-01-28_002
 • Wspólnota mieszkaniowa odpowiada za pomówienia

  Świadomość społeczna rośnie, coraz częściej mają miejsce procesy dotyczące ochrony dóbr osobistych. Naruszyciela można pozwać do sądu o to, aby:
  1) zaprzestał dalej pomawiać,
  2) usunął skutki pomówień, w szczególności złożył oświadczenie w tym zakresie (zwykle przeprosił na piśmie),
  3) zdośćuczynienia pięniężnego lub zapłaty na określony cel społeczny,
  4) odszkodowania.

  Kwestie te regulują art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego.