Avatar

Zarządca

Zarządca

O

Nazwa użytkownika
Zarządca
Dołączył(a)
Wizyty
373
Ostatnia aktywność
Ranga
Zarzadca.pl
Punkty
299
Tytuł
ZARZADCA.PL
Nagrody Zarzadca.pl
6
 • zakończenie zbierania głosów w trybie indywidualnego zbierania

  Uchwała może być nieaktualna, w takiej sytuacji po co nad nią głosować? Np. w sprawie remontu balkonów, na który ostatecznie się nie zdecydowano, ponieważ pieniądze przeznaczono na wymianę dachu.
 • Służebność drogi dojazdowej - w jaki sposób podzielić koszty

  Zapis w akcie notarialnym nie jest przepisem ustawy, a okoliczność, że zarządca konsultował sposób naliczeń z kancelarią prawną nie oznacza, że działa zgodnie z prawem. W mojej ocenie ten zapis spełnia przesłanki klauzuli niedozwolonej.

  Właściciele mogą w każdej chwili ustalić w jaki sposób się będą rozliczać.
 • Naliczanie składek za udział w hali garażowej (artykuł na Onet)

  Przepisy są jakie są. W latach 60-ych ubiegłego wieku, gdy kodeks cywilny powstawał, nie istniały nieruchomości stanowiące przedmiot współwłasności kilkudziesięciu podmiotów. Nic się jednak w tych przepisach nie zmieniło.
 • C.D Zalania mieszkania

  Dlaczego tytuł wątku to "zalanie mieszkania"? Szkody powstały wskutek akcji ratowniczej? Jakie to szkody?

  Proszę zauważyć, że można też rozważać możliwość dochodzenia odszkodowania za szkodę poniesioną w mieniu, o ile szkoda powstała wskutek przeprowadzania akcji ratowniczej.


  Podstawę prawną przyznania odszkodowania za szkodę poniesioną w mieniu w związku z udzielaniem pomocy przez Państwową Straż Pożarną stanowi art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1313 z późn. zm.), który stanowi:

  "Art. 22. 2. Za użycie, zniszczenie, uszkodzenie lub utratę bez winy właściciela środków transportowych, inwentarza lub innego mienia w związku z akcją ratowniczą lub ćwiczeniami organizowanymi przez Państwową Straż Pożarną przysługuje odszkodowanie."
 • Zarządzanie drogą osiedlową

  Nie, tak nie jest. Względnie obowiązujące to zwykle opatrzone zapisem: o ile strony nie postanowią inaczej.

  Proszę na tę sprawę spojrzeć z punktu widzenia osoby, która nabywa nieruchomość i udział w tej drodze, a nie była stroną umowy o sposobie zarządzania, pewne kwestie ma przecież zagwarantowane przez ustawę , a nawet i konstytucję. To własnie te sprawy zwykle są obwarowane przepisami bezwzględnie obowiązującymi.