Avatar

Zarządca

Zarządca

O

Nazwa użytkownika
Zarządca
Dołączył(a)
Wizyty
621
Ostatnia aktywność
Ranga
Zarzadca.pl
Punkty
398
Tytuł
ZARZADCA.PL
Nagrody Zarzadca.pl
8
 • Zakaz parkowania poza miejscami prywatnymi

  Nie mogą zabronić, ponieważ jest Pani współwłaścicielem terenu, chyba że właściciele lokali podjęli jakąś uchwałę w przedmiocie sposobu korzystania z nieruchomości wspólnej. Może ten sposób został ujawniony w księdze wieczystej. Czy sprawdzała to Pani?
 • Sprzedaz mieszkania a dlug we wspolnocie

  Nowy właściciel nie zapłaci, jak ktoś ma dług, to trzeba go szybko windykować. Proponowany zapis regulaminu nie będzie wiążący.
 • Pilnie potrzebny kontakt do samostrzel 2815

  Spółdzielnia dystybuując ciepło ze swojej kotłowni do sieci ciepłowniczej wspólnoty mieszkaniowej występuje jako przedsiębiorstwo energetyczne, ustalając cenę winna kierować się zasadami wynikającymi z 45 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne; kwestie sporne rozstrzyga, w zależności od tego czy działalność spółdzielni wymaga koncesji czy też nie – albo Prezes Regulacji Energetyki (przy wymogu uzyskania koncensji), albo Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (gdy brak wymogu uzyskania koncesji).
  "Przyjąć zatem należy, że spółdzielnia mieszkaniowa dystrybuując ciepło do sieci wspólnoty mieszkaniowej ma status przedsiębiorstwa energetycznego w rozumieniu art. 3, pkt. 12 ustawy Prawo energetyczne (por. : wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Antymonopolowy z dnia 19 czerwca 2002 r., sygn. akt XVII Ame 86/01 i 87/01).

  Skoro spółdzielnia w stosunkach ze wspólnotą występuje jako przedsiębiorstwo energetyczne, należy na tym etapie ustalić, czy działalność ta wymaga udzielenia koncesji, ponieważ w takim przypadku kontrola cen ustalanych w rozliczeniach z odbiorcami podlega Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki. Natomiast brak wymogu uzyskania koncesji powoduje, że organem właściwym do rozpatrywania prawidłowości kalkulacji taryf w tym przypadku jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów."
  Więcej na ten temat w artykule: "Spółdzielnia nie narzuci wspólnocie kosztów ogrzewania"

  Artykuł na stronie czasopisma Zarzadca.pl
  https://zarzadca.pl/artykuly/spoldzielnia-nie-narzuci-wspolnocie-kosztow-ogrzewania
 • Kominy dymowe a wentylacyjne

  ODpowiedzieć na to pytanie winien zarządca, a raczej zarząd wspólnoty mieszkaniowej.
 • Kto ponosi koszty przy wymianie pionu kanalizacji?

  "Spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe na mocy ustawy mają zatem skuteczne roszczenie w stosunku do właściciela, aby ten udostępnił swój lokal celem wykonania prac związanych z obsługą nieruchomości wspólnej, jednak nie zostały zwolnione przecież z obowiązku doprowadzenia lokalu do stanu pierwotnego – innymi słowy: nie oznacza to, że mogą „zdemolować lokal” (por. uzasadnienie wyroku SO w Szczecinie z dnia 8 maja 2014 roku, sygnatura akt: II Ca 875/13)."
  Więcej na ten temat w artykule: "Dewastacja łazienki po wymianie pionów"

  Artykuł na stronie czasopisma Zarzadca.pl
  https://zarzadca.pl/artykuly/dewastacja-lazienki-po-wymianie-pionow